u
Prosvjedi potpore Borisu Mikšiću
 
 

Boris Miksic mali letak

Ured Borisa Mikšića,
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
telefon: 01 4854 486
fax:        01 4854 501
e-mail: ured@borismiksic.hr  

Otvoreno, HTV 1, 16.12.2009.

Predsjednička utrka ...

objavljeno: 04/10/2009 12:25:16  Opširnije
 

HRT favorizira neke predsjedničke kandidate


HRT favorizira neke predsjedničke kandidate, www.javno.hr

objavljeno: 21/11/2009 09:27:30  Priloženi dokumenti uz tekst >>

DIP proziva HRT zbog nejednakog tretmana kandidata


link...

objavljeno: 20/11/2009 14:52:01  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Odgovor Državnog izbornog povjerenstva

                REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
              REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA:013-04/09-13/02
URBROJ:507-09-03
Zagreb,   18. studenoga 2009.

Ured Borisa Mikšića
Hebrangova 17
10 000 Zagreb

            Poštovani,

            na Vaš dopis koji smo zaprimili 17. studenoga 2009., a kojim prigovarate na povredu jednakosti svih predsjedničkih kandidata od strane Hrvatske televizije, dajemo Vam slijedeći odgovor:

            Člankom 14. stavkom 1.  Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92-ispr., 71/97, 69/04 i 99/04-ispr.) propisano je:  „Hrvatska radio-televizija dužna je u razdoblju izborne promidžbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa, omogućiti svakom kandidatu za predsjednika Republike, da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program.“

            Dopis Izbornog stožera HTV-a, potpisan od strane novinara Gorana Brozovića koji ste nam dostavili u prilogu,  u dijelu u kojem se navodi „… kandidate smo podijelili u dvije skupine. U drugoj skupini u kojoj se nalazi i g. Mikšić su oni kandidati koji imaju manje izgleda na izborima…“ smatramo neprimjerenim, jer se takvim svrstavanjem kandidata u „skupine“ prejudicira ishod izbora, pa  proizlazi da se već unaprijed zna koji su to kandidati koji na predstojećim izborima imaju manje izgleda za pobjedu.
Nadalje, a kako se to iz dopisa HTV-a razabire osnova svrstavanja predsjedničkih kandidata u skupine jest „procjena napravljena prema relevantnim i raspoloživim anketama“, što svakako nije i ne  može biti mjerodavan podatak.
Hrvatska televizija sukladno gore citiranoj zakonskoj odredbi dužna je svim predsjedničkim kandidatima omogućiti da u jednakom vremenu izlože svoje izborne programe.

Slijedom navedenog,  izvješćujemo Vas da će Državno izborno povjerenstvo uputiti dopis Hrvatskoj televiziji i upozoriti na obvezu poštivanja članka 14. stavka 1. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

POTPREDSJEDNICA

Aleksandra Jozić-Ileković, mag. iur.

objavljeno: 20/11/2009 10:36:44  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Utrka za prvu damu ili - gospodina


link...

objavljeno: 19/11/2009 16:33:31  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Dopis Jutarnjem i Večernjem listu

BORIS MIKŠIĆ
Planina 122
31 300 Beli Manastir
Zagreb, 18. studenog 2009. godine


Jutarnji list
n/r gl. urednika
gosp. Mladen Pleše
Odranska bb
10 000 Zagreb

Poštovani,
             
Vezano uz ponudu za oglašavanje u Jutarnjem listu, obaviještavamo vas da se tijekom predsjedničke kampanje Borisa Mikšića nećemo oglašavati u vašem listu.

Tijekom prošlih predsjedničkih izbora i za vrijeme trajanja predkampanje za predsjedničke izbore 2009. niste omogućili jednaku medijsku zastupljenost svim predsjedničkim kandidatima. S obzirom na činjenično stanje ne preostaje drugi zaključak već da su mediji u Hrvatskoj u sprezi s političkim strankama i pod pritiskom visoko pozicioniranih pojedinaca. Kao takvi radite protivno interesu hrvatskog naroda, demokracije i slobode medija.

Nažalost, vaš primjer samo je pokazatelj koliko je korumpiranost i neprofesionalizam prožeo hrvatski medijski prostor. Nadam se da će se hrvatski novinari zauzeti za svoja prava i izboriti se za neovisno novinarstvo te dobiti mogućnost izvještavati hrvatsku javnost sukladno načelima pravednosti i profesionalne etike.

Dok se to ne dogodi vaš list vrijedan je koliko i toaletni papir. Istini za volju, malo je pregrub i za tu upotrebu.

S poštovanjem,
Boris Mikšić
Predsjednički kandidat

objavljeno: 19/11/2009 12:05:03 

Zahtjev za razrješenje glavne urednice informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzić

BORIS MIKŠIĆ
Planina 122
31 300 Beli Manastir

                                                                      
Zagreb, 18. studenog 2009. godine                                                             
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a

Prisavlje 3
10 000 Zagreb
___________________________________

PODNOSITELJ:        

BORIS MIKŠIĆ,
Planina 122,
31 300 Beli Manastir

RADI: razrješenja glavne urednice informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzić

Z A H T J E V   Z A   R A Z R J E Š E NJ E

Podnosim zahtjev za razrješenje glavne urednice informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzić.

I.          Dana 16. studenog 2009. godine zaprimio sam e-mail dopis g. Gorana Brozovića, novinara Informativnog programa HTV-a. Predmetnim dopisom obaviješten sam o rasporedu sučeljavanja predsjedničkih kandidata na HRT-u koje je organizirano na slijedeći način.

Kandidate je HRT podijelio u dvije skupine. U drugoj skupini u koju sam svrstan sučeljavati će se kandidati koji „..imaju manje izgleda na izborima (procjene napravljene prema relevantnim i raspoloživim anketama) “.

II.         Dana 16. studenog 2009. godine u sklopu informativnih emisija HRT-a Dnevnik 1 i Dnevnik 2 emitiranim u večernjim satima na prvom programu HRT-a emitirani su prilozi o predsjedničkim kandidatima i njihovoj predaji potpisa potpore za kandidaturu u prostorijama Državnog izbornog povjerenstva.       

U navedenim prilozima nije dana jednaka minutaža svim kandidatima te nije prikazan dolazak svih kandidata u Državno izborno povjerenstvo i njihova predaja potpisa.   

III.         Člankom 14. ZIPRH određeno je:

„Hrvatska radio televizija dužna je u razdoblju izborne promidžbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa, omogućiti svakom kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske, da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program. Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su svim kandidatima za predsjednika Republike omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promidžbu.“

Svrstavanje kandidata u različite skupine za sučeljavanje temeljem procjene izgleda za uspjeh na izborima predstavlja onemogućavanje kandidata u ravnopravnom raspravljanju i iznošenju svog izbornog programa sa svim kandidatima za predsjednika, te je time počinjena povreda prethodno citirane odredbe članka 14. ZIPRH.

Procjenu manjih izgleda za uspjeh na izborima HRT je izvršio temeljem „..relevantnih i raspoloživih anketa“. Navedene ankete nisu i ne mogu biti službeni kriterij za razvrstavanje predsjedničkih kandidata dok opći objektivni kriterij za procjenu izgleda za uspjeh na izborima niti ne postoji.

Također, sučeljavanje predsjedničkih kandidata nije forma koja u prvom krugu izbora uopće može kandidatima omogućiti izlaganje programa i obavljanje izborne promidžbe pod jednakim uvjetima sukladno čl. 14 ZIPRH.     

U prilozima u emisijama iz točke II. nije bilo posvećeno jednako vrijeme svim kandidatima te je dolazak samo nekih kanidata u Državno izborno povjerenstvo popraćen video zapisom, počinjena je povreda odredbe članka 14. ZIPRH u odnosu na jednake uvjete za sve kandidate u obavljanju izborne promidžbe.

IV.        Člankom 41. st. 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 25/03; dalje ZHR) propisano je:

„Glavni urednik informativnog programa HTV-a samostalno rukovodi i organizira informativni program u skladu sa Zakonom te odgovara za objavljene informacije u informativnom programu.„

Članak 41. stavak 4. određuje:

Glavnog urednika informativnog programa HTV-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan, uz prethodno mišljenje Ravnateljstva HRT-a, ako sam to zatraži; a bit će razriješen:
            - ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a
            ....                                                                              .“

Radnjama iz točke I. i II. ovog zahtjeva počinjene su povrede ZIPRH jer kandidatima nisu omogućeni jednaki uvjeti i jednako vrijeme za izlaganje svog izbornog programa i obavljanje izborne promidžbe.

Navedene povrede počinjene su u sklopu informativnog programa HTV-.a, a za koji je odgovorna Hloverka Novak- Srzić kao glavna urednica istog. Dopuštanjem odnosno ne sprečavanjem takvih povreda postupila je protivno propisima, a što sukladno ZHR-u  predstavlja razlog za razrješenje s dužnosti.

V.         Slijedom prethodno navedenog, predlažem da se Hloverka Novak-Srzić razrješi s dužnosti glavne urednice informativnog programa HTV-a, sukladno čl. 41 ZHR-a.

                                                                                                          Boris Mikšić

        

Prilog: - e-mail dopis g. Gorana Brozovića od 16.11.2009. godine

CC:
Vanja Sutlić, ravnatelj HRT

objavljeno: 19/11/2009 11:58:40 

Pristrano predstavljanje predsjedničkih kandidata

            Kao kandidat za predsjednika Republike Hrvatske želim ukazati na pristranost i neobjektivnost Hrvatske televizije, RTL-a i tiskanih medija u predstavljanju kandidata koji su se bili kandidirali i onih kojima je kandidatura potvrđena. Posljednjih mjeseci HTV je emitirao nebrojeno priloga o predsjedničkim kandidatima SDP-a, HDZ-a, Milana Bandića i Nadana Vidoševića, zanemarujući i stavljajući u drugi plan ostale kandidate, uključujući i mene.

            Postavlja se pitanje kojim se motivima rukovodi Informativni program HTV-a, glavni urednici tiskanih medija kad očigledno favoriziraju određene kandidate. U prilogu ove obavijesti šaljemo vam i prigovore upućene DIP-u vezane za kršenje članka 14. ZIPRH te Zahtjev za razrješenje glavne urednice informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzić.

            Podsjećam da na ovaj način HTV ne samo da krši pravila objektivnog informiranja hrvatske javnosti, nego i Zakon o HRT-u koji u članku 7. zakona o HRT-u izričito kaže  da je HTV dužna „...istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama ... od javnog interesa“, te da „nepristrano obrađuje politička, gospodarska... i druga pitanja, omogućavajući ravnopravno sučeljavanje stajališta različitih izvora“. Zbog takvog favoriziranja kandidata na račun svih ostalih, uključujući i mene, želim upozoriti hrvatsku javnost na već iskazanu medijsku manipulaciju najvažnijeg medija u državi koji najvećim dijelom financiraju pretplatnici.

 

Boris Mikšić
Nezavisni predsjednički kandidat

objavljeno: 19/11/2009 11:51:50 

PRIGOVOR DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU

BORIS MIKŠIĆ
Planina 122
31 300 Beli Manastir

                       
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

Demetrova 15

10 000 Zagreb
___________________________________

PODNOSITELJ:   predsjednički kandidat BORIS MIKŠIĆ, Planina 122, 31 300 Beli Manastir

RADI: povrede jednakosti uvjeta predsjedničkih kandidata iz čl. 14 Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92 sa izmjenama)

P R I G O V O R

Sukladno čl. 45 Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92 sa izmjenama; dalje: ZIPRH) podnosim slijedeći prigovor:

I.          Dana 16. studenog 2009. godine zaprimio sam e-mail dopis g. Gorana Brozovića, novinara Informativnog programa HTV-a. Predmetnim dopisom obaviješten sam o rasporedu sučeljavanja predsjedničkih kandidata na HRT-u kako slijedi.

Kandidate je HRT podijelio u dvije skupine. U drugoj skupini u koju sam svrstan sučeljavati će se kandidati koji „..imaju manje izgleda na izborima (procjene napravljene prema relevantnim i raspoloživim anketama) “.

II.         Člankom 14. ZIPRH određeno je:

„Hrvatska radio televizija dužna je u razdoblju izborne promidžbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa, omogućiti svakom kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske, da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program. Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su svim kandidatima za predsjednika Republike omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promidžbu.“

Svrstavanje kandidata u različite skupine za sučeljavanje temeljem procjene izgleda za uspjeh na izborima predstavlja onemogućavanje kandidata u ravnopravnom raspravljanju i iznošenju svog izbornog programa sa svim kandidatima za predsjednika, te je time počinjena povreda prethodno citirane odredbe članka 14. ZIPRH.

Procjenu manjih izgleda za uspjeh na izborima HRT je izvršio temeljem „..relevantnih i raspoloživih anketa“. Navedene ankete nisu i ne mogu biti službeni kriterij za razvrstavanje predsjedničkih kandidata dok opći objektivni kriterij za procjenu izgleda za uspjeh na izborima niti ne postoji.

Također, sučeljavanje predsjedničkih kandidata nije forma koja u prvom krugu izbora uopće može kandidatima omogućiti izlaganje programa i obavljanje izborne promidžbe pod jednakim uvjetima sukladno čl. 14 ZIPRH.     

III.         Slijedom navedenog, predlažem donošenje rješenja kojim se Hrvatskoj radio televiziji nalaže da organizira i omogući predsjedničkim kandidatima da u emisijama koje će se emitirati u programu Hrvatske radio-televizije iznesu svoj izborni program i obavljaju izbornu promidžbu ravnopravno i pod jednakim uvjetima.

                                                                                                          Boris Mikšić

 

Prilog: - e-mail dopis g. Gorana Brozovića od 16.11.2009. godine

objavljeno: 17/11/2009 15:32:01  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Boris Mikšić DIP-u predao 15 tisuća potpisa

Izvor: www.metro-portal.hr

objavljeno: 17/11/2009 15:00:47 

Boris Mikšić - donacija od 500 000 kuna

Beli Manastir, 14. Studeni 2009.

Boris Mikšić - donacija od 500 000 kuna

Boris Mikšić - donacija od 500 000 kuna

Donacija 500 000kn kroz 5 godina za teniski klub u Belom Manastiru sa ciljem pružanja mogućnosti bavljenja športom najbolju je način ulaganja u mlade.

U subotu 16. 11. 2009. Boris Mikšić, vlasnik EcoCorteca - prve tvornice biorazgradivih folija u hrvatskoj - belomanastirskom Teniskom klubu “Sveti Martin“ donirao je 500 000kn kroz 5 godina.
Aktivnosti Borisa Mikšića u tenisu izrazito su široke, od igranja preko sponzoriranja i pomaganja turnira i tenisača što je potvrdio i u subotu 14. 11. 2009. Strastveni teniski entuzijast i aktivan tenisač nesebično je ovim činom donacije omogućio kvalitetniji nastavak škole tenisa za sve uzraste a posebice za najmlađe. Trenutno postavljen zimski balon iziskuje velika ulaganja tokom zimske sezone i bez jakog sponzora cijeli projekt škole tenisa dolazi u pitanje. Uplaćena je donacija od 100 000 kuna na godinu u trajanju kroz 5 godina - ukupno 500 000 kuna za unaprijeđenje športa. Pored održavanja aktivnosti na dosadašnjem nivou najavljeni su i projekti povećanja članstva u školi tenisa u mlađim kategorijama tenisača, veću satnicu rezerviranu za treninge mlađih uzrasta te poboljšanja postojećih terena za turnirske potrebe.
Ulaganje u najmlađe te pružanje svijetlih primjera u športu pravi je put za zdravo i pošteno društvo sutrašnjice. Hrvatska temeljena na rezultatima upornog rada može ići samo naprijed. Svi znamo da je aktivno bavljenje športom najbolji način razvoja mladih bez loših utjecaja droga i alkohola koji svakodnevno odnose mlade živote pred našim očima.
Teniski klub “Sveti Martin” organizirao je turnir za najmlađe gdje bilo prijavljeno čak 58 natjecatelja iz cijele Osječko-Baranjske županije, a nakon toga i humanitarni meč između Borisa Mikšića i Hrvoja Horvata sa jedne strane i ekipe Mikašek, trenera teniskog kluba sa druge strane. Nakon teniskog meča upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o donaciji gdje je Boris Mikšić predao donacijski ček bivšem belomanastirskom gradonačelniku dr. Davorinu Bubaloviću koji je proslijeđen sadašnjem gradonačelniku Ivanu Dobošu.
Klub je iz zahvalnosti donio odluku o promjeni imena u TK “EcoCortec“ te je za predsjednika kluba imenovao Borisa Mikšića - čime je Boris postao predsjednik i prije izbora.

objavljeno: 17/11/2009 10:44:23  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Poziv na tiskovnu konferenciju

Priopćenje za medije

Pozivamo Vas na tiskovnu konferenciju koje će se održati u petak, 13. studenog 2009. u       12 sati u izbornom stožeru Borisa Mikšića, Hebrangova 17/II, Zagreb. Tema konferencije biti će moja vizija Hrvatske kao zemlje prosperiteta i novih tehnologija.
Bez jakog gospodarstva, snažne industrije orijentirane na izvoz, malog i srednjeg poduzetništva baziranog na kreativnosti i novim tehnologijama teško ćemo ostvariti zadani cilj. Poduzetnički duh treba razvijati na svim nivoima od školstva do unaprjeđenja radnih navika, naročito kod mladih ljudi koji kreću u život, da imaju priliku napredovati u svom polju, ovdje u Hrvatskoj. Društvo gdje nove ideje i proizvodi niču kao gljive poslije kiše i da vizija “nebo je granica” bude dostupna svim hrvatskim građanima. Bez kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta neće biti ni prosperiteta. Stoljećima duga težnja hrvatskih ljudi da ostvare “hrvatski san” u svojoj domovini moguća je jedino kroz promicanje snažnog gospodarstva, hrvatskih tvornica u vlasništvu hrvatskih poduzetnika, koji konkuriraju na svjetskim tržištima i ostvarenu dobit ulažu u daljnje povećavanje proizvodnje i nove tehnologije.

Viziju i ekološki koncept razvio sam kroz seriju patenata u SAD-u i preko poslovnih partnera plasirao sam Cortecove proizvode i tehnologije diljem svijeta. Moja vizija je proširiti takav poslovni model u Hrvatskoj što smo u prvoj fazi postigli gradnjom tvornice biorazgradivih folija u Belom Manastiru, koja je jedna od najmodernijih tvornica u ovom dijelu Europe. EcoCortec d.o.o. predstavlja konkretno ulaganje u Hrvatsku kao zemlju izvoznicu gotovih proizvoda, koja uz primjenu novih tehnologija postaje (i ostaje) ekološka oaza Europe.
Tehnologija proizvodnje biorazgradive folije zaštićena je svjetskim patentima, proizvod tako postaje intelektualno vlasništvo koje je zaštićeno u čitavom svijetu, a u vlasništvu je hrvatske tvrtke.

objavljeno: 11/11/2009 14:52:19 

Trgovanje hrvatskim teritorijem

Priopćenje za medije

Predsjednica hrvatske Vlade, s blagoslovom Sabora trguje hrvatskim teritorijem. Da nam je netko 1991. rekao da će se za 18 godina HDZ odricati hrvatskog mora, podmorja, prirodnih bogatstava, činilo bi nam se to potpuno nemogućim.

Hrvatska jasno treba postaviti svoje prioritete prije prihvaćanja bilo kakvih sporazuma. Očuvanje teritorijalnog integriteta prvi i je osnovni cilj ove i bilo koje druge hrvatske Vlade. Podupiranjem Sporazuma o arbitraži i vladajuća stranka i oporba dale su do znanja hrvatskoj javnosti na koji način oni namjeravaju voditi Hrvatsku. Moram naglasiti da je ovom slučaju jedino Crkva tračak razuma u sveopćoj borbi za vlast. Crkva koja je tisućljećima čuvala opstojnost hrvatskog naroda to čini i dalje. U tome ima moju bezrezervnu podršku.

U Hrvatskoj je došlo vrijeme za radikalne promjene. Gospodarstvo je u kolapsu, naprečac se sazivaju sjednice Vlade i Sabora na kojima se donose odluke poražavajuće za  hrvatsku budućnost. Nadam se da su hrvatski građani ovaj put spremi zaustaviti ovaj put prema dnu. Trebaju nam novi lideri koji se mogu čvrsto postaviti prema situaciji u zemlji i prema EU. Ako me hrvatski narod izabere za trećeg predsjednika snažno ću se boriti za očuvanje hrvatskog teritorijalnog integriteta. Niti jedna kap hrvatskog mora ne pripada našim susjedima i ovaj sporazum otvaranje je Pandorine kutije iz koje mogu izaći samo problemi u rješavanju teritorijalnih pitanja sa zemljama u hrvatskom okružju.

objavljeno: 03/11/2009 13:06:27 

Ulazak u EU na koljenima

Priopćenje za medije

G. Polančec bio bi učinio veliku uslugu hrvatskom gospodarstvu da je svoju ostavku podnio i prije izlaska na vidjelo afere Podravka. On je samo primjer do koje je mjere hrvatska Vlada uključena ili bolje rečeno izvor korupcije u zemlji. Budem li izabran za predsjednika borit ću se da svi pojedinci, bez obzira na njihov položaj, odgovaraju za svoje kriminalne radnje pred zakonom. Godinama već upozoravam da političari i politika moraju van iz nadzornih odbora tvrtki. Hrvatskoj trebaju neovisni gospodarstvenici, poduzetnici koji će omogućiti gospodarski rast. Zbog toga smatram i da sam predsjednik mora biti biran iz redova neovisnih, a ne interesno opterećenih stranačkih krugova.

Predsjednica hrvatske Vlade, Jadranka Kosor, i veliki dio hrvatske Vlade sposobni su trgovati svime, pa i hrvatskim teritorijalnim suverenitetom. «Tajni sporazum» sa Slovenijom napokon je postao javan i sada je jasno da hrvatska Vlada ne može samostalno voditi Hrvatsku prema prosperitetu već podliježe pritiscima Slovenije i EU. Cilj Hrvatske nije ulazak u EU na koljenima već gospodarsko jačanje i eventualni ulazak u EU (ako građani Hrvatske tako odluče na referendumu), ali pod našim uvjetima. Što će biti sljedeće nakon Savudrijske vale, Međimurje, Sv. Gera...?

objavljeno: 30/10/2009 14:24:36  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Voda kao najvitalniji resurs Republike Hrvatske

Voda je preduvjet opstanka i razvoja svakoga društva.

Hrvatska se po bogatstvu i dostupnosti vodnih izvora nalazi na 5.mjestu u Europi, a 42. mjestu u svijetu. Raspoloživost voda za uporabu značajna je kako za gospodarstvo tako i za društvene djelatnosti, npr. za sportske i rekreativne potrebe važne čimbenike hrvatske turističke ponude.
Moramo nuditi rješenja kako takvo bogatstvo ostaviti i očuvati za buduće generacije.
Dužni smo poklanjati dovoljno brige i poduzimati mjere za smanjenje onečišćavanja našeg najvećeg prirodnog resursa. Današnji razvoj industrije ugrožava okoliš i rezultat je krivo shvaćene ideje globalizacije i profita pod svaku cijenu, bez brige o budućnosti. Oslanjanje na moderne tehnologije čuva okoliš, a ujedno donosi profit.
Jedna od brojnih tehnologija koje sam razvijao tijekom dugogodišnjeg rada na polju zaštite od korozije usko je vezano za vodu i njenu zaštitu kao glavnog čimbenika života na zemlji. Riječ je o kemijskim proizvodima koji sprečavaju koroziju metala u vodi, a mogu se upotrebljavati u neposredonoj blizini rijeka, mora, šuma i neće imati negativan učinak na floru i faunu. Zaštita ili produljenje životnog vijeka metala koji se zaštićuje svakako će biti učinkovitija u odnosu na primjenu tradicionalnih sredstava za zaštitu od korozije, koji su ujedno štetni za okoliš.
U Hrvatskoj imamo dobre mogućnosti za primjenu svih novih tehnologija i isto tako i za njihov razvoj. U našim ljudskim resursima leži veliki potencijal samo ga moramo potaknuti i zaustaviti odljev hrvatskih mozgova koji tehnologije razvijaju izvan domovine Hrvatske i donose profit drugim državama.
Naša obaveza je imati jasan, cjelovit i dugoročan koncept kako bi Hrvatska postala vodeća ekološka zemlja u regiji s najmodernijim tehnologijama koje možemo ponuditi na svjetskom tržištu.

objavljeno: 07/10/2009 13:47:06 

Imovinska kartica dečka s Trešnjevke

Pozivamo Vas na tiskovnu konferenciju koja će se održati u utorak 29.09.2009. u 12 sati, u Hebrangovoj 17/II, Zagreb. Tema konferencije biti će imovinska kartica predsjedničkog kandidata, Borisa Mikšića.
Objava imovinske kartice sastavni je dio poštenog vođenja kampanje i slogana koji nam je i vodilja - Pošten i pravi čovjek za bolju Hrvatsku.

Izborni stožer
Borisa Mikšića

objavljeno: 28/09/2009 16:49:22 

Moralni pobjednici

Moralni pobjednici turnira Boris i Hrvoje.

Moralni pobjednici turnira Boris i Hrvoje.

Na poziv trvtke Sport-Mark u subotu, 19. rujna sudjelovao sam na teniskom turniru sa svojim poslovnim partnerom, Hrvojem Horvatom, direktorom tvrtke Ecopositiva. Turnir se održavao u Poreču, a kako mi je namjera i bila taj vikend bodriti naše dečke na Davis Cup-u, odazvao sam se se pozivu.
Polufinale Davis Cupa ne događa se svaki dan, a hrvatska reprezentacija je zaslužila puno veći respekt i bolji tretman jer ovo što se dogo ...

objavljeno: 18/09/2009 12:43:52  Opširnije Priloženi dokumenti uz tekst >>

Dečko s Trešnjevke sprema se za Lepoglavu

Zaprimio sam još jedno zastrašujuće pismo ovaj put od mojih bivših partnera u Ecocortecu, koje sam nekad davno nazvao "Osječki šerifi" u Malnarovoj noćnoj mori. Jako sam im zahvalan na njihovoj velikodušnosti sto me ipak neće raskrinkati u medijima jer sam predsjednički kandidat, pa su toliko dobronamjerni da ne bi htjeli da tako velike optužbe dolaze na vidjelo. A to da su oni ucjenom izvukli 250,000 Eura iz firme koja još nije ni počela s proizvodnjom, to se ne spominje!

Za to sam odlučio sam putovati u Našice  da tamo na sudu podignem poziv za ročiste i na taj način uštedim Šimunovićem ministarstvu dodatne troškove dostavljanja poste na moje prebivalište u Belom Manastiru.

Možda sam jedan od rijetkih građana Hrvatske kojeg je zbog klevete osobno tužio nitko drugi nego  predsjednik Stipe Mesić, sa blitz presudom na dva mjeseca zatvora uvjetno na dvije godine. Sva sreća na tolikoj efikasnosti pravne države koja je tužbu odradila u roku od 20 minuta, i na moje iznanađenje, u korist predsjednika.

Možda općinskom sudu u Samoboru pripada svjetski rekord u brzini donošenja nepravomoćnih presuda i mislim da bi bilo dobro da taj sud bude uvršten u Guiness-ovu knjigu svjetskih rekorda.

Posto sam dečko s Trešnjevke, po prirodi štedljiv, ne bih želio opterećivati pravnu državu dodatnim troškovima, pa ću na put u Našice ponijeti zatvoreničku uniformu iz Lepoglave, jer sam svjestan strelovite efikasnosti hrvatskog pravosuđa. Moglo bi se dogoditi da sud u Našicama obori rekord samoborskog.

Željko Malnar i šerif Ševa su zaista mudro zaključili da svaki hrvatski predsjednik mora ući u Pantovčak kroz Lepoglavu pa izgleda da i dečko s Trešnjevke ispunjava uvjete za trećeg hrvatskog predsjednika.

Boris Mikšić
Predsjednički kandidat

objavljeno: 18/09/2009 10:35:27  Priloženi dokumenti uz tekst >>

TAJNI SASTANAK

Priopćenje za medije

Kao i cijela Hrvatska i ja sam u nevjerici koliko daleko seže arogancija bivšeg premijera Sanadera koji je bez ikakvog obrazloženja napustio kormilo Hrvatske i sadašnjeg predsjednika Mesića koji se kao potajno sastaje sa Sanaderom, ali vijest odzvanja u svim medijima iako nema nikakvog obrazloženja o čemu su razgovarali.

Sve se događa tik pred predsjedničke izbore. To nije ništa čudno!

Prije pet godina sam tvrdio da je prošli izborni rezultat predsjedničkih izbora bio  unaprijed dogovoren, po mojoj procjeni između Mesića i Sanadera. Kandidatkinja HDZ-a tada je bila Jadranka Kosor koja nije imala nikakve šanse pobjediti, ali se to nije smjelo dogoditi odmah. Bilo bi preočito da je Mesić pobijedio u prvom krugu!
HDZ je ipak najjača stranka i izrežirana je jedna velika kazališna predstava.Utrošeno je jako puno novaca poreznih obveznika. HDZ je tako dokazao da kredibilitet ima samo Ivo Sanader koji i sad povlači sve poteze preko svoje marionete Jadranke.

Sanaderovo žrtveno janje danas je Andrija Hebrang, kako bi Mesićev izabranik Vidošević zasjeo u predsjedničku fotelju ne bi li se održala ravnoteža snaga u političkom kokošinjcu.

Hrvatska je danas država koja ovisi o volji jednog ili dva pojedinca i gdje bi napisi o godišnjem odmoru i malom kašljucanju trebali biti udarna vijest za javnost.
Sanader se i dalje prikazuje kao onaj koji kroji politiku i upravlja svojim marionetama u HDZ-u dok se sadašnji predsjednik Mesić pojavljuje kao onaj koji priča viceve.
Prije pet godina sam tvrdio istu stvar i to ništa nije novo u političkom okruženju da se događaju tajni sastanci i mutni pregovori koji uvijek idu na štetu naroda.
Još jedanput ću pokušati razbiti sve ove tajne krugove, financirat ću kampanju vlastitim novcem ponovno i time želim pokazati hrvatskom narodu svoju dosljednost. Znam da su je onda prepoznali, a prepoznat će je i sada na ovim izborima.

 

Boris Mikšić
Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske

objavljeno: 09/09/2009 14:53:47 

POZIVNICA - EcoCortec dan otvorenih vrata

POZIVNICA
07. rujan 2009.
Open House EcoCortec

24.09.2009.
s početkom u 11h
Bele Bartoka 29
31300 Beli Manastir
Hrvatska

EcoCortec organizira dan otvorenih vrata za sve poslovne partnere.
Boris Mikšić, vlasnik i predsjednik uprave te djelatnici EcoCorteca - tvornice biorazgradive folije - sa zadovoljstvom će ugostiti poslovne partnere iz Hrvatske i Europe na danima otvorenih vrata. Poseban osvrt na uspješno poslovanje upravo je na novim tehnologijama koje uz pratnju vrhunskih patenata i ciljanoj izvoznoj orijentaciji jamče uspjeh na globalnom tržištu.
Pored prezentacije dosadašnjeg poslovanja EcoCortec-a u Belom Manastiru, Boris Mikšić najaviti će i daljnje planove razvoja poslovanja EcoCortec-a.
Molimo potvrdite svoj dolazak putem telefona na broj 031 / 705 011 ili na e-mail info@ecocortec.hr.
Radujemo se Vašem dolasku.

objavljeno: 08/09/2009 15:27:15  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Predsjednički kandidat Boris Mikšić dvostruki pobjednik teniskog turnira Bollettieri-Bud Collins/Hackers

Predsjednički kandidat Boris Mikšić vlasnik tvrtke Cortec Corporation u čijem sastavu je i EcoCortec, Beli Manastir, strastveni je teniski entuzijast i aktivan tenisač.

Boris i Ines - tenis

Boris i Ines - tenis

Boris Mikšić trenutno boravi u Colony Beach Resort-u na Floridi, koji je prepoznat kao broj 1 teniska destinacija u SAD-u i vrlo glasovita i na svjetskoj razini.Treba napomenuti da su tu svoju tenisku karijeru započeli vrhunski tenisači svjetskog renomea poput Samprasa, Agassia koji su još kao djeca trčkarali sa reketom u Colony Resortu, te Ive Majoli koja redovito posjećuje taj teniski raj na zemlji i mnogi drugi uspješni tenisači.
Aktivnosti Borisa Mikšića u tenisu izrazito su široke, od igranja preko sponzoriranja i pomaganja turnira i tenisača sve do osvajanja dva najznačajnija teniska veteranska turnira u Colony Beach Resortu.
Glasoviti Nick Bollettieri je osnovao svoju Akademiju u Beach Resortu gdje se odvija najznačajniji veteranski turnir koji nosi njegovo ime i ime najvećeg promotora tenisa u svijetu Bud-a Collins-a koji je uručio pobjednički pehar Borisu Mikšiću. Tako po drugi put predsjednički kandidat osvaja svjetski priznati turnir u kategoriji USTA 4.5 što je druga najviša razina ispod 5.0.

objavljeno: 04/09/2009 15:18:19  Priloženi dokumenti uz tekst >>

 


Kontakt za medije:

+385 01 4854 486

 
Podržite Borisa na fejsu!
Boris u medijima
Baranjski EcoCortec proizvodi za svjetske gigante, a sad grade i novu tvornicu!
SiB.hr 15/11/2017
Boris Miksic gradi novu tvornicu i postaje broj 1 u Europi
T Portal 15/11/2017
Boris Mikšić u Belom Manastiru diže novu tvornicu i poručuje: “Ovo je tek početak! Bit ću najveći proizvođač antikorozivnih folija u Europi”
Jutarnji List 15/11/2017
Boris Miksic vraca se u politiku! Gradi tvornicu u Belom Manastiru, zaposljava mlade a konkurirati ce Kolindi na predsjednickim izborima 2018.!
Pouzdano.hr 14/11/2017
EcoCortec gradi jos jednu tvornicu
Glas Slavonije 14/11/2017
 
Svi članci...
Boris Mikšić predizborni spot
Boris Mikšić predizborni spot
Borisov Mustang u reklami za KitKat
Borisov Mustang u reklami za KitKat
Tiara 39 Convertible "Heidin'...Away"
Tiara 39 Convertible
Jingle
Za Borisa!
Nova verzija jingla za predsjednicku kampanju 2009
Letak zadnja strana


Linkovi


YouTube - Kako ubiti Borisa Mikšića
Kako ubiti Borisa Mikšića 1/4
Kako ubiti Borisa Mikšića 2/4
Kako ubiti Borisa Mikšića 3/4
Kako ubiti Borisa Mikšića 4/4


YouTube
Osnivanje Eko klastera Osnivanje Eko klastera
Jajanov dnevnik, svibanj 2011

Moris Bikšić
Moris (Boris Mikšić)Pljačka stoljeća, dokumentarni film


DOME SLATKI DOME
Grb obitelji Mikšić koja potječe iz okolice Lukavca u Turopolju (cca 1237. godine)


Video galerija
Boris Mikšić - Pjesme moje mladosti
Boris Mikšić - Pjesme moje mladosti, , 07.08.2017
Country Strike - Teardrops of goodbye
Country Strike - Teardrops of goodbye, , 17.07.2017
Noćna Mora - Boris Mikšić
Noćna Mora - Boris Mikšić, , 15.10.2006


Ugovor s Hrvatskom
Ugovor s Hrvatskom - Boris Mikšić


Američki san dečka s Trešnjevke


Ove izbore ipak je obilježio Boris Mikšić. Dečko s Trešnjevke koji je vlastitim novcem financirao kampanju, gospodarstveniku bez podrške političkih stranaka, drugi krug pobjegao je u posljednji trenutak. Iza sebe je ostavio iskusnu političarku Đurđu Adlešić, HSP-ovu uzdanicu Slavena Leticu, Tuđmanova maga Ivića Pašalića. Građani su nagradili to što je kampanju financirao vlastitim novcem. Njegov uspjeh jasna je i jaka poruka hrvatskih građana političarima - da im sve manje vjeruju. Klasična politička pljuska.
Večernji list, 04. siječnja 2005.Hrvatski san dečka s Trešnjevke
Boris Miksic knjiga pjesama

Izborni program
Program


Poslušajte novu pjesmu Vladimira Miklera, "Hrvatski san" posvećenu Borisu
"Hrvatski san"


Borisova promidžbena poruka:
Windows Media Video (WMV)


Spot snimili Splićani u čast Borisu prilikom njegova posjeta Splitu 19. -21. rujna 2004. godine
"Za Borisa!"


Dogodilo se na današnji dan (21.11.)
  • 1990. Služba unutarnjih poslova U Graèacu podnijela kriviènu prijavu protiv Sime Dubajiæa kao voðe terorista koji su 17. studenog postavili barikade od tunela Prezid na lièkoj magistrali i iz vatrenog oružja ranili dvojicu graðana.


  • 1991. JNA uništila Maslenièki most u namjeri da blokira Zadar i odsjeèe Dalmaciju od drugih dijelova Hrvatske.


  • 1993. Ministar vanjskih poslova Rh dr. Mate Graniæ otvorio hrvatsko veleposlanstvo u Budimpešti.


  • 1994. Zraène snage NATO-a stacionirane u italiji bombardirale poletno-sletnu stazu srpskog vojnog aerodroma u Udbini.


  • 1995. Predsjednici dr. Tuðman, Izetbegoviæ i Miloševiæ uz nazoènost najviših dužnosnika SAD-a, EU i kontaktne skupine potpisali u Daytonu mirovni sporazum o BiH, nakon 21 dana dramatiènih... Opširnije


 
Plaćeno vlastitim sredstvima Borisa Mikšića