u
Prosvjedi potpore Borisu Mikšiću
 
 

Boris Miksic mali letak

Ured Borisa Mikšića,
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
telefon: 01 4854 486
fax:        01 4854 501
e-mail: [email protected]  

Otvoreno, HTV 1, 16.12.2009.

Predsjednička utrka ...

objavljeno: 04/10/2009 12:25:16  Opširnije
 

Iseljena Hrvatska rudnik zlata

Nezavisni predsjednički kandidat Boris Mikšić krenuo je sa svojom kampanjom obilaskom iseljeničkih zajednica Sjeverne Amerike, Južnoafričke Unije i Njemačke Boris je i sam proveo u iseljeništvu preko trideset godina prije povratka u domovinu 2004, pa mu je dobro poznata zasluga iseljene Hrvatske tijekom domovinskog rata. U svojoj dugoj političkoj karijeri Boris je među ostalim obnašao dužnost Počasnog generalnog konzula u SAD-u i predsjednika Hrvatskog svjetskog kongresa. Za taj doprinos mu je Predsjednik Tuđman dodijelio Red Danice Hrvatske i uvršten je u Hrvatsku kronologiju "Znameniti američki i kanadski Hrvati" objavljenu nakon opsežnog istraživanja Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu.

anaU nedjelju 22.studenog Boris Mikšić se pridružio fešti Hrvata Floride povodom svečanog otvorenja Hrvatskog centra u Tampi. Ta relativno malobrojna, ali vrlo aktivna hrvatska zajednica uspjela je nakon izvanrednih napora sama izfinancirati kupnju zemljišta na atraktivnoj lokaciji blizu Meksičkog zaljeva. Gradnju centra su uspjeli dovršiti u rekordnom roku i to isključivo kroz donacije, dobrovoljni rad po onoj dobroj staroj uzrečici "uzdaj se u se i u svoje kljuse".

Boris Mikšić je i sam donirao ekološke premaze proizvedene u njegovim tvornicama u Americi, koji su pridonijeli atraktivnom izgledu nove zgrade Hrvatskog centra.

 

boris                                        
Boris sa predsjednicom Hrvatskog kluba "Croatia Tampa Bay",
tajnikom Mike Skripnikom i sa Kathy Pavicic.

objavljeno: 24/11/2009 12:31:35  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Donacija Udruzi Homer

Priopćenje za medije

U sklopu akcije naziva "1000 Ljiljana", koju provodi Hrvatska udruga prijatelja bijelog štapa "Homer", Boris Mikšić je preuzeo obvezu sufinanciranja programa pomoći slijepim osobama u njihovom nastojanju za što aktivnijim angažmanom u društvenom životu, sa iznosom od 10.000,00  kn godišnje.

Svoj humani doprinos Boris Mikšić ne doživljava kao donaciju, već kao istinsko ulaganje u jedan zdravi i hvale vrijedan napor. Vođen mišlju da je svaki tim pa tako i čitavo društvo, snažan onoliko koliko je snažna njegova najslabija karika, prepoznao je inspirativnost udruge "Homer" čitavom društvu, kroz njeno nastojanje da pomognu slijepim osobama da žive punim plućima i rade, unatoč svom invaliditetu te odlučio u tome i sam sudjelovati.

Svojim primjerom, Boris Mikšić želi potaknuti svoje sugrađane, ne samo na humanitarno djelovanje, već i na vjerovanje da ništa nije nemoguće, unatoč zaprekama te da ni jednu sferu ne valja marginalizirati. Promjena koju je odlučan provesti kroz svoju dužnost obavljanja predsjedničke funkcije se mora sastojati ne samo od predsjednikovih djela, već i od djela svih građana jednih prema drugima. Zato vas svih poziva da, u ovom vremenu degradacije svih vrijednosti, svojim djelima, zajedno s njim, vratite vjerodostojnost i snagu paroli: "Činimo dobro!"

Boris Mikšić
Kandidat za predsjednika  RH

objavljeno: 24/11/2009 09:28:34  Priloženi dokumenti uz tekst >>

OTVORENO PISMO POTPORE HRVATSKIM NOVINARIMA

Priopćenje za medije

Kao predsjednički kandidat pružam punu podršku inicijativi novinara HTV-a za smjenu Hloverke Novak Srzić zbog njezinog uređivanja informativnog programa u kojemu se primjenjuje cenzura, neprimjerena javnoj televiziji.

Neslaganje s njezinim pristupom praćenja izborne kampanje predsjedničkih kandidata izložio sam 18. studenog Programskom vijeću HRT-a jer je Hloverka Novak Srzić bila predvidjela podijeliti predsjedničke kandidate u dvije skupine što je protivno pravilima  o jednakopravnom tretiranju svih predsjedničkih kandidata. U svom zahtjevu prema Programskom vijeću HRT-a tražio sam smjenu Hloverke Novak Srzić. Zbog toga tražim i od novinara Tomislava Klauškog autora teksta «Koga briga za cenzuru: Predsjednički kandidati kod Hloverke, bez flastera i bez obraza», objavljenom na portalu index.hr, ispravak netočnog navoda. On naime u tekstu piše da Hloverki nitko nije obećao da će se boriti za njezinu smjenu. Osobno ne trebam ništa obećavati jer tu smjenu već neko vrijeme javno tražim.

U međuvremenu se od spomenute podijele kandidata na sučeljavanju HTV-a odustalo, ali zbog favoriziranja jednog dijela kandidata u predkampanji, smatram da Hloverka Novak Srzić ne može objektivno i nepristrano u interesu javnosti voditi informativni program HRT-a u ovoj izbornoj kampanji. Stoga podržavam zahtjeve novinara HTV-a za njezinom smjenom.

Koristim priliku da podržim i novinare Večernjeg lista koji su ustali u obranu četvorice novinara koji su pred otkazom jer je to još jedan dokaz ugrožavanja slobode medija u našoj zemlji, što se svake godine po ocjeni međunarodnih tijela očituje padom Hrvatske na ljestvici slobode medija u svijetu.

 

 

                                                                                              Boris Mikšić
Kandidat za predsjednika RH

objavljeno: 24/11/2009 09:22:41  Priloženi dokumenti uz tekst >>

I Mikšić traži Hloverkinu smjenu

Izvor: www.index.hr

objavljeno: 23/11/2009 09:46:57  Priloženi dokumenti uz tekst >>

HRT favorizira neke predsjedničke kandidate


HRT favorizira neke predsjedničke kandidate, www.javno.hr

objavljeno: 21/11/2009 09:27:30  Priloženi dokumenti uz tekst >>

DIP proziva HRT zbog nejednakog tretmana kandidata


link...

objavljeno: 20/11/2009 14:52:01  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Odgovor Državnog izbornog povjerenstva

                REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
              REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA:013-04/09-13/02
URBROJ:507-09-03
Zagreb,   18. studenoga 2009.

Ured Borisa Mikšića
Hebrangova 17
10 000 Zagreb

            Poštovani,

            na Vaš dopis koji smo zaprimili 17. studenoga 2009., a kojim prigovarate na povredu jednakosti svih predsjedničkih kandidata od strane Hrvatske televizije, dajemo Vam slijedeći odgovor:

            Člankom 14. stavkom 1.  Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92-ispr., 71/97, 69/04 i 99/04-ispr.) propisano je:  „Hrvatska radio-televizija dužna je u razdoblju izborne promidžbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa, omogućiti svakom kandidatu za predsjednika Republike, da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program.“

            Dopis Izbornog stožera HTV-a, potpisan od strane novinara Gorana Brozovića koji ste nam dostavili u prilogu,  u dijelu u kojem se navodi „… kandidate smo podijelili u dvije skupine. U drugoj skupini u kojoj se nalazi i g. Mikšić su oni kandidati koji imaju manje izgleda na izborima…“ smatramo neprimjerenim, jer se takvim svrstavanjem kandidata u „skupine“ prejudicira ishod izbora, pa  proizlazi da se već unaprijed zna koji su to kandidati koji na predstojećim izborima imaju manje izgleda za pobjedu.
Nadalje, a kako se to iz dopisa HTV-a razabire osnova svrstavanja predsjedničkih kandidata u skupine jest „procjena napravljena prema relevantnim i raspoloživim anketama“, što svakako nije i ne  može biti mjerodavan podatak.
Hrvatska televizija sukladno gore citiranoj zakonskoj odredbi dužna je svim predsjedničkim kandidatima omogućiti da u jednakom vremenu izlože svoje izborne programe.

Slijedom navedenog,  izvješćujemo Vas da će Državno izborno povjerenstvo uputiti dopis Hrvatskoj televiziji i upozoriti na obvezu poštivanja članka 14. stavka 1. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

POTPREDSJEDNICA

Aleksandra Jozić-Ileković, mag. iur.

objavljeno: 20/11/2009 10:36:44  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Utrka za prvu damu ili - gospodina


link...

objavljeno: 19/11/2009 16:33:31  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Dopis Jutarnjem i Večernjem listu

BORIS MIKŠIĆ
Planina 122
31 300 Beli Manastir
Zagreb, 18. studenog 2009. godine


Jutarnji list
n/r gl. urednika
gosp. Mladen Pleše
Odranska bb
10 000 Zagreb

Poštovani,
             
Vezano uz ponudu za oglašavanje u Jutarnjem listu, obaviještavamo vas da se tijekom predsjedničke kampanje Borisa Mikšića nećemo oglašavati u vašem listu.

Tijekom prošlih predsjedničkih izbora i za vrijeme trajanja predkampanje za predsjedničke izbore 2009. niste omogućili jednaku medijsku zastupljenost svim predsjedničkim kandidatima. S obzirom na činjenično stanje ne preostaje drugi zaključak već da su mediji u Hrvatskoj u sprezi s političkim strankama i pod pritiskom visoko pozicioniranih pojedinaca. Kao takvi radite protivno interesu hrvatskog naroda, demokracije i slobode medija.

Nažalost, vaš primjer samo je pokazatelj koliko je korumpiranost i neprofesionalizam prožeo hrvatski medijski prostor. Nadam se da će se hrvatski novinari zauzeti za svoja prava i izboriti se za neovisno novinarstvo te dobiti mogućnost izvještavati hrvatsku javnost sukladno načelima pravednosti i profesionalne etike.

Dok se to ne dogodi vaš list vrijedan je koliko i toaletni papir. Istini za volju, malo je pregrub i za tu upotrebu.

S poštovanjem,
Boris Mikšić
Predsjednički kandidat

objavljeno: 19/11/2009 12:05:03 

Zahtjev za razrješenje glavne urednice informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzić

BORIS MIKŠIĆ
Planina 122
31 300 Beli Manastir

                                                                      
Zagreb, 18. studenog 2009. godine                                                             
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a

Prisavlje 3
10 000 Zagreb
___________________________________

PODNOSITELJ:        

BORIS MIKŠIĆ,
Planina 122,
31 300 Beli Manastir

RADI: razrješenja glavne urednice informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzić

Z A H T J E V   Z A   R A Z R J E Š E NJ E

Podnosim zahtjev za razrješenje glavne urednice informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzić.

I.          Dana 16. studenog 2009. godine zaprimio sam e-mail dopis g. Gorana Brozovića, novinara Informativnog programa HTV-a. Predmetnim dopisom obaviješten sam o rasporedu sučeljavanja predsjedničkih kandidata na HRT-u koje je organizirano na slijedeći način.

Kandidate je HRT podijelio u dvije skupine. U drugoj skupini u koju sam svrstan sučeljavati će se kandidati koji „..imaju manje izgleda na izborima (procjene napravljene prema relevantnim i raspoloživim anketama) “.

II.         Dana 16. studenog 2009. godine u sklopu informativnih emisija HRT-a Dnevnik 1 i Dnevnik 2 emitiranim u večernjim satima na prvom programu HRT-a emitirani su prilozi o predsjedničkim kandidatima i njihovoj predaji potpisa potpore za kandidaturu u prostorijama Državnog izbornog povjerenstva.       

U navedenim prilozima nije dana jednaka minutaža svim kandidatima te nije prikazan dolazak svih kandidata u Državno izborno povjerenstvo i njihova predaja potpisa.   

III.         Člankom 14. ZIPRH određeno je:

„Hrvatska radio televizija dužna je u razdoblju izborne promidžbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa, omogućiti svakom kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske, da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program. Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su svim kandidatima za predsjednika Republike omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promidžbu.“

Svrstavanje kandidata u različite skupine za sučeljavanje temeljem procjene izgleda za uspjeh na izborima predstavlja onemogućavanje kandidata u ravnopravnom raspravljanju i iznošenju svog izbornog programa sa svim kandidatima za predsjednika, te je time počinjena povreda prethodno citirane odredbe članka 14. ZIPRH.

Procjenu manjih izgleda za uspjeh na izborima HRT je izvršio temeljem „..relevantnih i raspoloživih anketa“. Navedene ankete nisu i ne mogu biti službeni kriterij za razvrstavanje predsjedničkih kandidata dok opći objektivni kriterij za procjenu izgleda za uspjeh na izborima niti ne postoji.

Također, sučeljavanje predsjedničkih kandidata nije forma koja u prvom krugu izbora uopće može kandidatima omogućiti izlaganje programa i obavljanje izborne promidžbe pod jednakim uvjetima sukladno čl. 14 ZIPRH.     

U prilozima u emisijama iz točke II. nije bilo posvećeno jednako vrijeme svim kandidatima te je dolazak samo nekih kanidata u Državno izborno povjerenstvo popraćen video zapisom, počinjena je povreda odredbe članka 14. ZIPRH u odnosu na jednake uvjete za sve kandidate u obavljanju izborne promidžbe.

IV.        Člankom 41. st. 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 25/03; dalje ZHR) propisano je:

„Glavni urednik informativnog programa HTV-a samostalno rukovodi i organizira informativni program u skladu sa Zakonom te odgovara za objavljene informacije u informativnom programu.„

Članak 41. stavak 4. određuje:

Glavnog urednika informativnog programa HTV-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan, uz prethodno mišljenje Ravnateljstva HRT-a, ako sam to zatraži; a bit će razriješen:
            - ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a
            ....                                                                              .“

Radnjama iz točke I. i II. ovog zahtjeva počinjene su povrede ZIPRH jer kandidatima nisu omogućeni jednaki uvjeti i jednako vrijeme za izlaganje svog izbornog programa i obavljanje izborne promidžbe.

Navedene povrede počinjene su u sklopu informativnog programa HTV-.a, a za koji je odgovorna Hloverka Novak- Srzić kao glavna urednica istog. Dopuštanjem odnosno ne sprečavanjem takvih povreda postupila je protivno propisima, a što sukladno ZHR-u  predstavlja razlog za razrješenje s dužnosti.

V.         Slijedom prethodno navedenog, predlažem da se Hloverka Novak-Srzić razrješi s dužnosti glavne urednice informativnog programa HTV-a, sukladno čl. 41 ZHR-a.

                                                                                                          Boris Mikšić

        

Prilog: - e-mail dopis g. Gorana Brozovića od 16.11.2009. godine

CC:
Vanja Sutlić, ravnatelj HRT

objavljeno: 19/11/2009 11:58:40 

Pristrano predstavljanje predsjedničkih kandidata

            Kao kandidat za predsjednika Republike Hrvatske želim ukazati na pristranost i neobjektivnost Hrvatske televizije, RTL-a i tiskanih medija u predstavljanju kandidata koji su se bili kandidirali i onih kojima je kandidatura potvrđena. Posljednjih mjeseci HTV je emitirao nebrojeno priloga o predsjedničkim kandidatima SDP-a, HDZ-a, Milana Bandića i Nadana Vidoševića, zanemarujući i stavljajući u drugi plan ostale kandidate, uključujući i mene.

            Postavlja se pitanje kojim se motivima rukovodi Informativni program HTV-a, glavni urednici tiskanih medija kad očigledno favoriziraju određene kandidate. U prilogu ove obavijesti šaljemo vam i prigovore upućene DIP-u vezane za kršenje članka 14. ZIPRH te Zahtjev za razrješenje glavne urednice informativnog programa HTV-a Hloverke Novak-Srzić.

            Podsjećam da na ovaj način HTV ne samo da krši pravila objektivnog informiranja hrvatske javnosti, nego i Zakon o HRT-u koji u članku 7. zakona o HRT-u izričito kaže  da je HTV dužna „...istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama ... od javnog interesa“, te da „nepristrano obrađuje politička, gospodarska... i druga pitanja, omogućavajući ravnopravno sučeljavanje stajališta različitih izvora“. Zbog takvog favoriziranja kandidata na račun svih ostalih, uključujući i mene, želim upozoriti hrvatsku javnost na već iskazanu medijsku manipulaciju najvažnijeg medija u državi koji najvećim dijelom financiraju pretplatnici.

 

Boris Mikšić
Nezavisni predsjednički kandidat

objavljeno: 19/11/2009 11:51:50 

PRIGOVOR DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU

BORIS MIKŠIĆ
Planina 122
31 300 Beli Manastir

                       
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

Demetrova 15

10 000 Zagreb
___________________________________

PODNOSITELJ:   predsjednički kandidat BORIS MIKŠIĆ, Planina 122, 31 300 Beli Manastir

RADI: povrede jednakosti uvjeta predsjedničkih kandidata iz čl. 14 Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92 sa izmjenama)

P R I G O V O R

Sukladno čl. 45 Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92 sa izmjenama; dalje: ZIPRH) podnosim slijedeći prigovor:

I.          Dana 16. studenog 2009. godine zaprimio sam e-mail dopis g. Gorana Brozovića, novinara Informativnog programa HTV-a. Predmetnim dopisom obaviješten sam o rasporedu sučeljavanja predsjedničkih kandidata na HRT-u kako slijedi.

Kandidate je HRT podijelio u dvije skupine. U drugoj skupini u koju sam svrstan sučeljavati će se kandidati koji „..imaju manje izgleda na izborima (procjene napravljene prema relevantnim i raspoloživim anketama) “.

II.         Člankom 14. ZIPRH određeno je:

„Hrvatska radio televizija dužna je u razdoblju izborne promidžbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa, omogućiti svakom kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske, da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program. Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su svim kandidatima za predsjednika Republike omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promidžbu.“

Svrstavanje kandidata u različite skupine za sučeljavanje temeljem procjene izgleda za uspjeh na izborima predstavlja onemogućavanje kandidata u ravnopravnom raspravljanju i iznošenju svog izbornog programa sa svim kandidatima za predsjednika, te je time počinjena povreda prethodno citirane odredbe članka 14. ZIPRH.

Procjenu manjih izgleda za uspjeh na izborima HRT je izvršio temeljem „..relevantnih i raspoloživih anketa“. Navedene ankete nisu i ne mogu biti službeni kriterij za razvrstavanje predsjedničkih kandidata dok opći objektivni kriterij za procjenu izgleda za uspjeh na izborima niti ne postoji.

Također, sučeljavanje predsjedničkih kandidata nije forma koja u prvom krugu izbora uopće može kandidatima omogućiti izlaganje programa i obavljanje izborne promidžbe pod jednakim uvjetima sukladno čl. 14 ZIPRH.     

III.         Slijedom navedenog, predlažem donošenje rješenja kojim se Hrvatskoj radio televiziji nalaže da organizira i omogući predsjedničkim kandidatima da u emisijama koje će se emitirati u programu Hrvatske radio-televizije iznesu svoj izborni program i obavljaju izbornu promidžbu ravnopravno i pod jednakim uvjetima.

                                                                                                          Boris Mikšić

 

Prilog: - e-mail dopis g. Gorana Brozovića od 16.11.2009. godine

objavljeno: 17/11/2009 15:32:01  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Boris Mikšić DIP-u predao 15 tisuća potpisa

Izvor: www.metro-portal.hr

objavljeno: 17/11/2009 15:00:47 

Boris Mikšić - donacija od 500 000 kuna

Beli Manastir, 14. Studeni 2009.

Boris Mikšić - donacija od 500 000 kuna

Boris Mikšić - donacija od 500 000 kuna

Donacija 500 000kn kroz 5 godina za teniski klub u Belom Manastiru sa ciljem pružanja mogućnosti bavljenja športom najbolju je način ulaganja u mlade.

U subotu 16. 11. 2009. Boris Mikšić, vlasnik EcoCorteca - prve tvornice biorazgradivih folija u hrvatskoj - belomanastirskom Teniskom klubu “Sveti Martin“ donirao je 500 000kn kroz 5 godina.
Aktivnosti Borisa Mikšića u tenisu izrazito su široke, od igranja preko sponzoriranja i pomaganja turnira i tenisača što je potvrdio i u subotu 14. 11. 2009. Strastveni teniski entuzijast i aktivan tenisač nesebično je ovim činom donacije omogućio kvalitetniji nastavak škole tenisa za sve uzraste a posebice za najmlađe. Trenutno postavljen zimski balon iziskuje velika ulaganja tokom zimske sezone i bez jakog sponzora cijeli projekt škole tenisa dolazi u pitanje. Uplaćena je donacija od 100 000 kuna na godinu u trajanju kroz 5 godina - ukupno 500 000 kuna za unaprijeđenje športa. Pored održavanja aktivnosti na dosadašnjem nivou najavljeni su i projekti povećanja članstva u školi tenisa u mlađim kategorijama tenisača, veću satnicu rezerviranu za treninge mlađih uzrasta te poboljšanja postojećih terena za turnirske potrebe.
Ulaganje u najmlađe te pružanje svijetlih primjera u športu pravi je put za zdravo i pošteno društvo sutrašnjice. Hrvatska temeljena na rezultatima upornog rada može ići samo naprijed. Svi znamo da je aktivno bavljenje športom najbolji način razvoja mladih bez loših utjecaja droga i alkohola koji svakodnevno odnose mlade živote pred našim očima.
Teniski klub “Sveti Martin” organizirao je turnir za najmlađe gdje bilo prijavljeno čak 58 natjecatelja iz cijele Osječko-Baranjske županije, a nakon toga i humanitarni meč između Borisa Mikšića i Hrvoja Horvata sa jedne strane i ekipe Mikašek, trenera teniskog kluba sa druge strane. Nakon teniskog meča upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o donaciji gdje je Boris Mikšić predao donacijski ček bivšem belomanastirskom gradonačelniku dr. Davorinu Bubaloviću koji je proslijeđen sadašnjem gradonačelniku Ivanu Dobošu.
Klub je iz zahvalnosti donio odluku o promjeni imena u TK “EcoCortec“ te je za predsjednika kluba imenovao Borisa Mikšića - čime je Boris postao predsjednik i prije izbora.

objavljeno: 17/11/2009 10:44:23  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Poziv na tiskovnu konferenciju

Priopćenje za medije

Pozivamo Vas na tiskovnu konferenciju koje će se održati u petak, 13. studenog 2009. u       12 sati u izbornom stožeru Borisa Mikšića, Hebrangova 17/II, Zagreb. Tema konferencije biti će moja vizija Hrvatske kao zemlje prosperiteta i novih tehnologija.
Bez jakog gospodarstva, snažne industrije orijentirane na izvoz, malog i srednjeg poduzetništva baziranog na kreativnosti i novim tehnologijama teško ćemo ostvariti zadani cilj. Poduzetnički duh treba razvijati na svim nivoima od školstva do unaprjeđenja radnih navika, naročito kod mladih ljudi koji kreću u život, da imaju priliku napredovati u svom polju, ovdje u Hrvatskoj. Društvo gdje nove ideje i proizvodi niču kao gljive poslije kiše i da vizija “nebo je granica” bude dostupna svim hrvatskim građanima. Bez kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta neće biti ni prosperiteta. Stoljećima duga težnja hrvatskih ljudi da ostvare “hrvatski san” u svojoj domovini moguća je jedino kroz promicanje snažnog gospodarstva, hrvatskih tvornica u vlasništvu hrvatskih poduzetnika, koji konkuriraju na svjetskim tržištima i ostvarenu dobit ulažu u daljnje povećavanje proizvodnje i nove tehnologije.

Viziju i ekološki koncept razvio sam kroz seriju patenata u SAD-u i preko poslovnih partnera plasirao sam Cortecove proizvode i tehnologije diljem svijeta. Moja vizija je proširiti takav poslovni model u Hrvatskoj što smo u prvoj fazi postigli gradnjom tvornice biorazgradivih folija u Belom Manastiru, koja je jedna od najmodernijih tvornica u ovom dijelu Europe. EcoCortec d.o.o. predstavlja konkretno ulaganje u Hrvatsku kao zemlju izvoznicu gotovih proizvoda, koja uz primjenu novih tehnologija postaje (i ostaje) ekološka oaza Europe.
Tehnologija proizvodnje biorazgradive folije zaštićena je svjetskim patentima, proizvod tako postaje intelektualno vlasništvo koje je zaštićeno u čitavom svijetu, a u vlasništvu je hrvatske tvrtke.

objavljeno: 11/11/2009 14:52:19 

Trgovanje hrvatskim teritorijem

Priopćenje za medije

Predsjednica hrvatske Vlade, s blagoslovom Sabora trguje hrvatskim teritorijem. Da nam je netko 1991. rekao da će se za 18 godina HDZ odricati hrvatskog mora, podmorja, prirodnih bogatstava, činilo bi nam se to potpuno nemogućim.

Hrvatska jasno treba postaviti svoje prioritete prije prihvaćanja bilo kakvih sporazuma. Očuvanje teritorijalnog integriteta prvi i je osnovni cilj ove i bilo koje druge hrvatske Vlade. Podupiranjem Sporazuma o arbitraži i vladajuća stranka i oporba dale su do znanja hrvatskoj javnosti na koji način oni namjeravaju voditi Hrvatsku. Moram naglasiti da je ovom slučaju jedino Crkva tračak razuma u sveopćoj borbi za vlast. Crkva koja je tisućljećima čuvala opstojnost hrvatskog naroda to čini i dalje. U tome ima moju bezrezervnu podršku.

U Hrvatskoj je došlo vrijeme za radikalne promjene. Gospodarstvo je u kolapsu, naprečac se sazivaju sjednice Vlade i Sabora na kojima se donose odluke poražavajuće za  hrvatsku budućnost. Nadam se da su hrvatski građani ovaj put spremi zaustaviti ovaj put prema dnu. Trebaju nam novi lideri koji se mogu čvrsto postaviti prema situaciji u zemlji i prema EU. Ako me hrvatski narod izabere za trećeg predsjednika snažno ću se boriti za očuvanje hrvatskog teritorijalnog integriteta. Niti jedna kap hrvatskog mora ne pripada našim susjedima i ovaj sporazum otvaranje je Pandorine kutije iz koje mogu izaći samo problemi u rješavanju teritorijalnih pitanja sa zemljama u hrvatskom okružju.

objavljeno: 03/11/2009 13:06:27 

Ulazak u EU na koljenima

Priopćenje za medije

G. Polančec bio bi učinio veliku uslugu hrvatskom gospodarstvu da je svoju ostavku podnio i prije izlaska na vidjelo afere Podravka. On je samo primjer do koje je mjere hrvatska Vlada uključena ili bolje rečeno izvor korupcije u zemlji. Budem li izabran za predsjednika borit ću se da svi pojedinci, bez obzira na njihov položaj, odgovaraju za svoje kriminalne radnje pred zakonom. Godinama već upozoravam da političari i politika moraju van iz nadzornih odbora tvrtki. Hrvatskoj trebaju neovisni gospodarstvenici, poduzetnici koji će omogućiti gospodarski rast. Zbog toga smatram i da sam predsjednik mora biti biran iz redova neovisnih, a ne interesno opterećenih stranačkih krugova.

Predsjednica hrvatske Vlade, Jadranka Kosor, i veliki dio hrvatske Vlade sposobni su trgovati svime, pa i hrvatskim teritorijalnim suverenitetom. «Tajni sporazum» sa Slovenijom napokon je postao javan i sada je jasno da hrvatska Vlada ne može samostalno voditi Hrvatsku prema prosperitetu već podliježe pritiscima Slovenije i EU. Cilj Hrvatske nije ulazak u EU na koljenima već gospodarsko jačanje i eventualni ulazak u EU (ako građani Hrvatske tako odluče na referendumu), ali pod našim uvjetima. Što će biti sljedeće nakon Savudrijske vale, Međimurje, Sv. Gera...?

objavljeno: 30/10/2009 14:24:36  Priloženi dokumenti uz tekst >>

Voda kao najvitalniji resurs Republike Hrvatske

Voda je preduvjet opstanka i razvoja svakoga društva.

Hrvatska se po bogatstvu i dostupnosti vodnih izvora nalazi na 5.mjestu u Europi, a 42. mjestu u svijetu. Raspoloživost voda za uporabu značajna je kako za gospodarstvo tako i za društvene djelatnosti, npr. za sportske i rekreativne potrebe važne čimbenike hrvatske turističke ponude.
Moramo nuditi rješenja kako takvo bogatstvo ostaviti i očuvati za buduće generacije.
Dužni smo poklanjati dovoljno brige i poduzimati mjere za smanjenje onečišćavanja našeg najvećeg prirodnog resursa. Današnji razvoj industrije ugrožava okoliš i rezultat je krivo shvaćene ideje globalizacije i profita pod svaku cijenu, bez brige o budućnosti. Oslanjanje na moderne tehnologije čuva okoliš, a ujedno donosi profit.
Jedna od brojnih tehnologija koje sam razvijao tijekom dugogodišnjeg rada na polju zaštite od korozije usko je vezano za vodu i njenu zaštitu kao glavnog čimbenika života na zemlji. Riječ je o kemijskim proizvodima koji sprečavaju koroziju metala u vodi, a mogu se upotrebljavati u neposredonoj blizini rijeka, mora, šuma i neće imati negativan učinak na floru i faunu. Zaštita ili produljenje životnog vijeka metala koji se zaštićuje svakako će biti učinkovitija u odnosu na primjenu tradicionalnih sredstava za zaštitu od korozije, koji su ujedno štetni za okoliš.
U Hrvatskoj imamo dobre mogućnosti za primjenu svih novih tehnologija i isto tako i za njihov razvoj. U našim ljudskim resursima leži veliki potencijal samo ga moramo potaknuti i zaustaviti odljev hrvatskih mozgova koji tehnologije razvijaju izvan domovine Hrvatske i donose profit drugim državama.
Naša obaveza je imati jasan, cjelovit i dugoročan koncept kako bi Hrvatska postala vodeća ekološka zemlja u regiji s najmodernijim tehnologijama koje možemo ponuditi na svjetskom tržištu.

objavljeno: 07/10/2009 13:47:06 

Imovinska kartica dečka s Trešnjevke

Pozivamo Vas na tiskovnu konferenciju koja će se održati u utorak 29.09.2009. u 12 sati, u Hebrangovoj 17/II, Zagreb. Tema konferencije biti će imovinska kartica predsjedničkog kandidata, Borisa Mikšića.
Objava imovinske kartice sastavni je dio poštenog vođenja kampanje i slogana koji nam je i vodilja - Pošten i pravi čovjek za bolju Hrvatsku.

Izborni stožer
Borisa Mikšića

objavljeno: 28/09/2009 16:49:22 

Moralni pobjednici

Moralni pobjednici turnira Boris i Hrvoje.

Moralni pobjednici turnira Boris i Hrvoje.

Na poziv trvtke Sport-Mark u subotu, 19. rujna sudjelovao sam na teniskom turniru sa svojim poslovnim partnerom, Hrvojem Horvatom, direktorom tvrtke Ecopositiva. Turnir se održavao u Poreču, a kako mi je namjera i bila taj vikend bodriti naše dečke na Davis Cup-u, odazvao sam se se pozivu.
Polufinale Davis Cupa ne događa se svaki dan, a hrvatska reprezentacija je zaslužila puno veći respekt i bolji tretman jer ovo što se dogo ...

objavljeno: 18/09/2009 12:43:52  Opširnije Priloženi dokumenti uz tekst >>

 


Kontakt za medije:

+385 01 4854 486

 
Podržite Borisa na fejsu!
Boris u medijima
Boris Miksic uz pomoc EU fondova otvorio novu tvornicu, planira nova zaposljavanja
Jutarnji List 15/10/2018
EcoCortec iz Beloga Manastira povecava proizvodne kapacitete
HRT - Radio Osijek 15/10/2018
EcoCortec u Belom Manastiru otvorio tvornicu antikorozivnih folija
Hina 15/10/2018
Miksic: Mogu reci da sam ostvario svoj baranjski san
Glas Slavonije 15/10/2018
Najljepsi rodjendanski poklon: Otvorenje nove tvornice Borisa Miksica U Belom Manastiru
Poduzetnik 15/10/2018
 
Svi članci...
Boris Mikšić predizborni spot
Boris Mikšić predizborni spot
Borisov Mustang u reklami za KitKat
Borisov Mustang u reklami za KitKat
Tiara 39 Convertible "Heidin'...Away"
Tiara 39 Convertible
Jingle
Za Borisa!
Nova verzija jingla za predsjednicku kampanju 2009
Letak zadnja strana


Linkovi


YouTube - Kako ubiti Borisa Mikšića
Kako ubiti Borisa Mikšića 1/4
Kako ubiti Borisa Mikšića 2/4
Kako ubiti Borisa Mikšića 3/4
Kako ubiti Borisa Mikšića 4/4


YouTube
Osnivanje Eko klastera Osnivanje Eko klastera
Jajanov dnevnik, svibanj 2011

Moris Bikšić
Moris (Boris Mikšić)Pljačka stoljeća, dokumentarni film


DOME SLATKI DOME
Grb obitelji Mikšić koja potječe iz okolice Lukavca u Turopolju (cca 1237. godine)


Video galerija
EcoCortec-Regionalni dnevnik
EcoCortec-Regionalni dnevnik, 16.10.2018
Otvorena tvornica antikorozivnih folija u Belom Manastiru
Otvorena tvornica antikorozivnih folija u Belom Manastiru, 15.10.2018
Losing your marbles
Losing your marbles, 17.09.2018


Ugovor s Hrvatskom
Ugovor s Hrvatskom - Boris Mikšić


Američki san dečka s Trešnjevke


Ove izbore ipak je obilježio Boris Mikšić. Dečko s Trešnjevke koji je vlastitim novcem financirao kampanju, gospodarstveniku bez podrške političkih stranaka, drugi krug pobjegao je u posljednji trenutak. Iza sebe je ostavio iskusnu političarku Đurđu Adlešić, HSP-ovu uzdanicu Slavena Leticu, Tuđmanova maga Ivića Pašalića. Građani su nagradili to što je kampanju financirao vlastitim novcem. Njegov uspjeh jasna je i jaka poruka hrvatskih građana političarima - da im sve manje vjeruju. Klasična politička pljuska.
Večernji list, 04. siječnja 2005.Hrvatski san dečka s Trešnjevke
Boris Miksic knjiga pjesama

Izborni program
Program


Poslušajte novu pjesmu Vladimira Miklera, "Hrvatski san" posvećenu Borisu
"Hrvatski san"


Borisova promidžbena poruka:
Windows Media Video (WMV)


Spot snimili Splićani u čast Borisu prilikom njegova posjeta Splitu 19. -21. rujna 2004. godine
"Za Borisa!"


 
Plaćeno vlastitim sredstvima Borisa Mikšića