Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

04/01/2005

HRT 1 02.01.2005., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:00:30 min

Novinar (Goran Mili?): Hrvatski predsjedni?ki izbori zaklju?eni u mirnoj atmosferi odaziv bira?a slabiji nego prije 5 godina. Prvi službeni rezultati u pono? ali Boris Mikši? je ve? postao vijest i najve?e iznena?enje izbora. Za ove prigode iskusni Mislav Bago javlja se sa prvim procjenama.

Novinar (Mislav Bago): Hvala. To?no izbori su završili prije pola sata. Po?inje zbrajanje glasa?kih listi?a, prema prvim procjenama agencije"Puls" predsjednik Mesi? osvaja 51,84%. Najve?e iznena?enje ovih izbora je za sigurno Boris Mikši? sa 19,54% a tek je tre?a kandidatkinja HDZ Jadranka Kosor sa 17,06%. Ostali kandidati u vrlo su malim postocima dobili glasove, recimo 3% dobila je ?ur?a Adleši? kao ?etvrta, slijedi Slaven Letica koji je gotovo godina dana slovio kao tre?i favorit ovih predsjedni?kih izbora potom Ljubo ?eši? Rojs, Ivi? Pašali?, Miroslav Blaževi? koji se vrti oko 1%, a zadnjih pet kandidata na manje je od 1% dobivenih glasova bira?a, manje vrijedno spomena .Ova agencija Puls prvi puta provodi istraživanja predvi?anja rezultata izbora na gotovo 17.000 ispitanika. Ispitivala je gra?ane za koga su glasovali nakon izlaska sa birališta Mogu?nost pogreške 1%. Zasigurno ako ovakvi rezultati ostanu predsjednik Republike ima razloga za slavlje i osvaja drugi petogodišnji mandat, no još uvijek još uvijek je neizvjesno ho?e li on dobiti u prvom krugu izbore, a još je neizvijesnije dali je Boris Mikši? najve?e iznena?enje sa osvojenim drugim mjestom , a Jadrranka Kosor kao najve?e razo?aranje tek je tre?a

Novinar (Goran Mili?): Hvala kolega Bago do prvih službenih rezultata razmišljati ?emo jesu li anketirani bira?i bili iskreni u svojim izjavama Zato su za nas recimo još svi u igri 13 kandidata.