Novosti

Naslov:

Kronika dana

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

04/01/2005

HR 1 02.01.2005., 22:00
Emisija: Kronika dana
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:2:50 min


Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Boris Mikši? je veliko iznena?enje izbora, no ?ini se da mu se prema novim rezultatima prednost pred Jadrankom Kosor ipak smanjuje u njegovom izbornom stožeru kolegica Mirjana Grahovac nadam se da se dobro ?ujemo sada Jeli to to?an podatak.

Novinarka (Mirjana Grahovac): ?ujemo se dobra ve?er iz izbornog stožera nezavisnog predsjedni?kog kandidata gospodina Borisa Mikši?a. Evo on je tu kraj mene dakako Gospodine Mikši? imate li vi podatke da se vaša prednost u odnosu na HDZ_ovu predsjedni?ku kandidatkinju smanjuje.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Nemam

Novinarka (Mirjana Grahovac): Vi i dalje o?ekujete izme?u 23% i 25% glasova, dakle vjerujete u drugi izborni krug?

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): To?no ali gledajte ovako. što nije bilo u redu jer nisu dozvolili da moji predstavnici budu prisutni u DIP-u tokom pra?enja tih rezultata. Dakle ja kao nezavisni kandidat ne imam pravo imati svog predstavnika tamo meni su to odbili. Recimo strancima je to dozvoljeno i nekim Udrugama je to dozvoljeno, predsjedni?kom kandidatu to nije dozvoljeno.Dakle ja nemam puno povjerenja ovog ?asa baš u rezultate koji dolaze iz GONG-a.

Novinarka (Mirjana Grahovac): Dakle vi ostajete pr iu svojim informacijama koje govore da vi ipak ulazite u drugi izborni krug?

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): To je to?no ja mislim da imam dovoljnu prednost ispred Jadranke Kosor, da ?u sigurno u?i u drugi krug, a onda ?emo vidjeti.

Novinarka (Mirjana Grahovac): Ovako, analiti?ari mediji svi vas ve?eras proglašavaju najve?im iznena?enjem ovih predsjedni?kih izbora ali to je ono što ste vi najavljivali prije dva mjeseca.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Ja mislim glavni razlog tome je da je hrvatskom narodu dosta ti praznih obe?anja. Tih politi?ara koji su istrošeni koji ništa ne nude. Ja sam ?ovjek koji je sebe dokazao u svijetu investirao sam vlastiti novac i to hrvatski narod pozdravlja i zato me cijeni.

Novinarka (Mirjana Grahovac): Smatrate da ste kao jedno novo lice na hrvatskoj politi?koj sceni i kao ?ovjek koji je sve što ima stvorio sam time zapravo privukli glasove bira?a.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Ja mislim da je to najvažnije da taj element poštenja i s time da se ja kao predsjednik poduzetnik da ?u se boriti za bolji život za jako gospodarstvo za Hrvatsku kao ekološku oazu Europe.

Novinarka (Mirjana Grahovac): Obi?no sebe nazivate de?ko sa Trešnjevke koji je ostvario ameri?ki san. Vidjeti ?emo pri?ekati ?emo ipak službene rezultate Državnog izbornog povjerenstva vidjeti ?emo koliko ste daleko od predsjedni?kog sna Hvala vam razgovoru.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Hvala vama.

Novinarka (Mirjana Grahovac): Toliko iz stožera Borisa Mikši?a ?ujemo se u idu?em javljanju.