Novosti

Naslov:

Vijesti dana

Izvor:

CCN

Datum:

04/01/2005

CCN, 01.01.2005., 19:15
Emisija: Vijesti dana
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:0:40 min


Novinar (Ivan Ornela):Sa prvim minutama Nove godine u Hrvatskoj je po?ela izborna šutnja za vrijeme koje zabranjena svaka promidžba kandidata za predsjednika Republike i svako objavljivanje prethodnih ili procjena rezultata predsjedni?kih izbora. Izborna šutnja trajati ?e i 2.sije?nja dakle na sam dan izbora do 24 sata. Oko 4,5 milijuna hrvatskih bira?a u domovini inozemstvu odlu?ivati ?e sutra koji ?e od 13 predsjedni?kih kandidata biti na ?elu Hrvatske u idu?ih 5 godina. Kandidati su ?ur?a Adleši?, Miroslav Blaževi?, Ljubo ?eši?, Mladen Kešer, Jadranka Kosor, Doris Košta, Anto Kova?evi? Slaven Letica, Stjepan Mesi?, Boris Mikši?, Ivi? Pašali?, Tomislav Petrak i Miroslav Rajh.