Novosti

Naslov:

DIP: Mikši?eve tvrdnje su neosnovane i neprimjerene

Izvor:

HINA

Datum:

04/01/2005

ZAGREB,3. sije?nja(Hina) - Državno izborno povjerenstvo (DIP) ocijenilo je danas neprimjerenim i neosnovanim tvrdnje predsjedni?kog kandidata Borisa Mikši?a da je bio u lošijoj situaciji u odnosu na ostalih 12 kandidata, izvjestio je novinare predsjednik DIP-a Ivica Crni?.#L#

Crni? neto?nom smatra i Mikši?evu tvrdnju koju je sino? prenijeli mediji da mu je obe?ao telefonski razgovor.

Takvu Mikši?evu medijsku manipulaciju smatram objedom na moj i ra?un DIP-a, izjavio je Crni?, drže?i da se radi o objedama kojima se nitko, pa ni predsjedni?ki kandidat, ne bi trebao služiti.

Smatram to zloupotrebom medijskog prostora koji je dan Mikši?u, naglasio je predsjednik DIP-a.

Na novinarsku tvrdnju da Mikši? traži ponavljanje izbora i glasovanja, da najavljuje ustavnu tužbu, Crni? je uzvratio kako je to njegovo puno pravo, te kako ?e o tome odlu?ivati Ustavni sud koji je nadležan nadzirati zakonitost provedbe izbora.

DIP je, naveo je, kao neosnovan, odbio Mikši?ev prigovor da mu nije bilo omogu?eno da ima pomatra?e koji bi u DIP-u pratili glasovanje.

Predsjednik DIP-a podsjetio je da prema zakonu, rad izbornih povjerenstava mogu promatrati predstavnici politi?kih stranaka koje imaju kandidate, zatim nevladine udruge i strani promatra?i.

Nezavisni predsjedni?ki kandidati, a takav je bio Mikši?, koji su to htjeli, mogli su koristiti mogu?nost promatranja kroz nevladine udruge, istaknuo je Crni?, navode?i da je DIP na to uputio Mikši?ev izborni stožer, ali da unato? tome stožer to nije u?inio.

U takvoj situaciji, kad Mikši? nije iskoristio otvorenu mu mogu?nost, smatram neprimjerenim i neosnovanim njegove tvrdnje da je bio u lošijoj poziciji od ostalih kandidata, poru?io je Crni?.

U prilog ocjeni da su Mikši?eve tvrdnje paušalne, predsjednik DIP-a je naveo i ?injenicu da ni jedan promatra?, bilo strana?ki ili iz nevladine udruge, koji je pratio rad DIP-a, nije na taj rad imao ni jednu primjedbu.

Predsjednik DIP-a odlu?no je odbacio sumnje da je no?as, dok su se ?ekali izborni rezultati, razgovarao s premijerom Ivom Sanaderom.

Sasvim sigurno, nisam imao nikakvih kontakata sa premijerom, uzvratio je Crni? na opetovani novinarski upit.

Razgovarao sam samo sa svojom žemom, ne znam tko Vam je to rekao, ali recite mu da je lažljivac, uzvratio je Crni? novinarki.

(Hina) xum ysšh