Novosti

Naslov:

Dnevne Novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

04/01/2005

HR 1 03.01.2005., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:3:10 min


Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Drugi krug predsjedni?kih izbora otvara pitanje koga ?e kandidati koji su sino? ispali preporu?iti svojim bira?ima te ho?e li se Stipe Mesi? i Jadranka Kosor u nastavku utrke držati politi?kog fer playa. Prisjetimo se izjava prvih dvoje kandidata nakon objave rezultata te ?ujmo reakcije politi?ara na sino?nje izbore.

Novinarka (Maja Savi?): Stipe Mesi? pobjedu je odnio u svim županijama kaže da je apsolutni pobjednik jer bi ostao prvi i sa svim glasovima protu kandidata.

Stjepan Mesi? (predsjedni?ki kandidat): Na sljede?em krugu odlu?ujemo kuda Hrvatska ide da li Hrvatska ide u 21.stolje?e ili se vra?a natrag. Ja nudim 21. stolje?e i nudim modernu, poštenu i samostalnu Hrvatsku.

Novinarka (Maja Savi?): Jadranka Kosor u zadnji tren jer pretekla najve?e iznena?enje nezavisnog Borisa Mikši?a. Mesi?u je predložila korektni nastavak kampanje.

Jadranka Kosor (predsjedni?ki kandidat): Ja pozivam gospodina Mesi?a su?eliti argumentima programima podvu?i crtu i re?i našim bira?ima što smo proteklih godina radili. Pozivam gospodina Mesi?sa da podastre jedno izvješ?e o tome što je napravio u pet godina kao predsjednik Republike Hrvatske.

Novinarka (Maja Savi?): Upravo glasovima Mikši?evih pristaša nada se koalicija okupljena oko predsjednika Mesi?a. Drugog kruga ne bi bilo da nije bilo glasova dijaspore mišljenje je zamjenice šefa SDP-a Zdenke Antunovi?.

Željka Antunovi? (potpredsjednica SDP-a): Predsjednik Mesi? u Hrvatskoj je prebacio 50%, a glasovi dijaspore spustili su taj rezultat. To jer možda dobra poruka nama koji u Hrvatskoj živimo da idemo u taj drugi krug, da pokažemo ovaj koje je više stalo do toga kojim i kakvim ?e putem Hrvatska i?i.

Novinarka (Maja Savi?): Koga ?e HSP nakon ispadanja Slavena Letice preporu?iti Leti?inim bira?ima znati ?e se vjerojatno sutra nakon sastanka vodstva stranke

Anto ?api? (predsjednik HSP-a) U ovom trenutku kako ja sada razmišljam vidjeti ?emo kako ?e to pritegnuti sutra na vodstvu stranke. Na?elni stav ?e sigurno zasigurno i?i u pravcu da se preporu?i našim bira?ima da glasuju prema svom uvjerenju, ali vjerujem da dobar dio ne?e niti iza?i po nekoj mojoj procijeni.

Novinarka (Maja Savi?): Prvi HSLS-ovac Ivan ?ehok razo?aran je sino?njim cirkusantnim prepucavanjem Mesi?a i Kosorice nakon objavljivanje rezultata i razmišlja predložiti da HSLS nikoga ne podupre u nastavku kampanje. Izjava premijera Sanadera objavljena jutros u novinama kako ?e od koalicijskih partnera tražiti bezuvjetnu potporu kandidatkinji Kosor po cijenu razvrgavanja koalicije ?ehoka je prili?no zatekla.

Ivan ?ehok (predsjednik HSLS): Ja poznavaju?i tolerantnost gospodina Sanadera sumnjam da bi on ultimativno ili pod nekakvom prijetnjom sile preslagivanja ili možda ?ak i raskida koalicijskog sporazuma od nas nešto zahtijevao. Mi se sasvim sigurno ne bi se dali ucjenjivati ni od koga.

Novinarka (Maja Savi?): Istina da bi stožer Stipe Mesi?a i Jadranke Kosor najradije glasove tre?e plasiranog Borisa Mikši?a ali sude?i prema Mikši?evom buntu zbog navodne izborne prijevare na njega zasada ne mogu ra?unati.