Novosti

Naslov:

Dnevne Novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

04/01/2005

HR 1 03.01.2005., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:2:00 min


Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Predsjedni?ki izbori su namješteni a rezultati dogovoreni izme?u predsjednika Mesi?a i premijera Sanadera. Tvrdi danas nezavisni predsjedni?ki kandidat Boris Mikši?.
U Hrvatskoj se ponavlja Ukrajina i poziva svoje pristaše da ve?erašnjim mirnim okupljanjem na glavnim gradskim trgovima zatraže ne pristrano prebrojavanje glasova.

Novinarka (Mirjana Grahovac): Dogodila se velika prevara meni su ukrali glasove, a u Hrvatskoj se ponavlja Ukrajina ustvrdio je nezavisni predsjedni?ki kandidat Boris Mikši? izraživši tako i danas sumnju u regularnost izbora.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Ovi izbori su namješteni, rezultati su dogovoreni izme?u predsjednika Mesi?a i premijera Sanadera. Jadranka Kosor je žrtveno janje.Ja sam im poremetio ishod tih izbora i zato se je slavilo u Mesi?evom stožeru kada se objavilo da Jadranka Kosor pobijedila Borisa Mikši?a.

Novinarka (Mirjana Grahovac): Pravni savjetnik Mi?o Ljubenko izvijestio da je jutros uložen prigovor DIP-u jer Mikši?u nije bilo omogu?eno da ima promatra?e koji bi u DIP-u pratili prebrojavanje glasova. Nakon odgovora DIP-a uložiti ?e se žalba Ustavnom sudu.

Mi?o Ljubenko (pravni savjetnik): Tek nakon odluke Ustavnog suda znati ?e se koje prošao u drugi izborni krug i dali ?e se neke izborne radnje ponavljati. Sve kako je rekao poštene ljude Mikši? je pozvao da podupru njegova nastajanja da do?e do istine i potpišu njegovu peticiju.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Zahtijevajte nepristrano prebrojavanje glasova ovih predsjedni?kih izbora. Pozivamo vas na mirno okupljanje na glavnim trgovima našim gradovima danas ponedjeljak 3. sije?nja 2005 u 20 sati.

Novinarka (Mirjana Grahovac): Odgovaraju?i na novinarsko pitanje Mikši? je rekao da ništa ne zna o tome da je predsjednik DIP-a Ivica Crni? navodno no?as dok su se ?ekali izborni rezultati telefonski razgovarao sa premijerom Ivom Sanaderom.