Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

04/01/2005

HR 1 03.01.2005., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:2:30 min


Novinarka (Vesna Tominac Mata?i?): Prema 99,7% obra?enih podataka sa birališta predsjedni?ki kandidat Stjepan Mesi? osvojio je 48,92% glasova bira?a, a Jadranka Kosor 20,30% te oni ulaze u drugi izborni krug. Predsjednik DIP-a Ivica Crni? osudio je na današnjoj konferenciji za novinstvo medije i GONG zbog kršenja izborne šutnje, a tvrdnje predsjedni?kog kandidata Boris Mikši?a da je što se ti?e prava pra?enja prebrojavanja glasova bio zakinut ocijenio je neprimjerenima. Mikši?ev prigovor s tim u vezi DIP odbio je kao neosnovan.

Novinarka (Snježana Kralj): Mediji i GONG zbog objava paušalnih procjena rezultata izbora i nepoštivanje izborne šutnje zaradili danas oštru kritiku predsjednika DIP-a Ivica Crni?a.

Ivica Crni?a.(predsjednik DIP-a): To pokazuje na nedostatak morala jer se krše hrvatski zakoni.

Novinarka (Snježana Kralj): Takvim postupkom stvorena je zbrka privid kod bira?a te su izazvane sumnje kod djela predsjedni?kih kandidata izjavio Crni?. Odlu?no me?utim odbacio sumnje da dok su se ?ekali zborni rezultati razgovarao sa premijerom Sanaderom.

Ivica Crni? (predsjednik DIP-a): Nisam ga ni ?uo ju?er sam razgovarao samo sa svojom ženom Ne znam tko vam je to rekao ali recite mu da je lažljivac.

Novinarka (Snježana Kralj): DIP je ocijenio neosnovani prigovor predsjedni?kog kandidata Borisa Mikši?sa, da mu nje bilo mogu?e imati promatra?a u izbornom povjerenstvu pri prebrojavanju glasova. Kao nezavisni kandidat izjavio je predsjednik povjerenstva Ivica Crni?, Mikši? je upozoren na mogu?nost promatranja izbora preko ne vladinih udruga ali to nije iskoristio. Stoga je Mikiši?eve tvrdnje odbacio kao:

Ivica Crni? (predsjednik DIP-a): Paušalne i proizvoljne.

Novinarka (Snježana Kralj): Na Mikši?evo traženje ponavljanja prebrojavanja glasova te najavu ustavne tužbe Crni? je uzvratio kako je to njegovo pravo. Pritom je oštro osudio kako je rekao Mikši?evu manipulaciju u medijima izjavama da mu je sino? obe?ao telefonski razgovor. Takvu izjavu :

Ivica Crni? (predsjednik DIP-a): Smatram ružnom objedom na moj ra?un ali i na ra?un cijelog DIP-a koje je prema gospodinu Mikši?u postupalo na potpuno jednaki na?in kao i prema svim ostalim predsjedni?kim kandidatima.

Novinarka (Snježana Kralj): I prilog ocjeni da su Mikši?eve tvrdnje paušalne Crni? je izvijestio kako ni jedan promatra? bilo strana?ki ili iz ne vladine udruge koji je pratio rad DIP-a nije na njega imao ni jednu primjedbu.