Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

04/01/2005

HR 1 03.01.2005., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:0:40 min

Novinarka (Vesna Tominac Mata?i?): HDZ BiH tvrdi da je zbog velike potpore bira?a BiH Jadranka Kosor izborila ulazak u drugi izborni krug, koji ?e se održati 16. ovog mjeseca. Prema službenim podacima DIP-a Jadranka Kosor je u BiH osvojila 36.783 od ukupno 53.884 valjana glasa?ka listi?a. Prema informacijama povjerenstva u BiH upisano ok 276.000 bira?a sa pravom glasa za hrvatske predsjedni?ke izbore, a glasovalo je oko 54.000 ili 23% hrvatskih državljana u BiH. Stjepan Mesi? je bio drugi sa 4825 glasova, Ivi? Pašali? tre?i sa 4749, a ?etvrti Boris Mikši? sa 3532 glasa. Više od 1000 glasova osvojili su Ljubo ?eši? i Anto Kova?evi?..