Novosti

Naslov:

Kronika dana

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

04/01/2005

HR 1 03.01.2005., 22:00
Emisija: Kronika dana
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:2:50 min

Novinarka (Vesna Tominac Mata?i?): Mikši? je pozvao svoje pristaše i glasa?e da ve?eras mirno prosvjeduju na glavnim trgovima. Ina?e njegove klevete kao neprihvatljive odbio predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Ivica Crni? o ?emu smo izvijestili. Najprije o ve?erašnjim okupljanjima.

Novinarka (Anamarija Knezovi?): Iako je ve?ina okupljenih za skup ?ula na pola uha i u posljednji trenutak. Odziv na prosvjed iznenadio je kako slu?ajne prolaznike tako i same ?lanove Mikši?eva stožera. Protest protiv vladaju?e elite ili pak stvarna podrška Borisu Mikši?u, ve?eras se to nije moglo razaznati ali povici poput "Ukradeni glasovi", "Novi izbori" "Ho?emo istinu" kao komentari brojnih okupljenih pokazuju da je u Zagrebu odre?eni broj gra?ana otvoreno nezadovoljan. Sam Mikši? izjavio je da su ovi izbori pljuska hrvatskom narodu te najavio da ?e se citiram "Boriti do zadnje kape krvi". Iz njegova se stožera moglo ?uti i to kako navode znaju da je tiskano puno više glasa?kih listi?a nego što je glasa?a. Kolona prosvjednika iz Trga Bana Jela?i?a krenula k Državnom izbornom povjerenstvu, zatim Saboru i Vladi te se zaustavila povicima "Vratite nam glasove" ispred sjedišta HDZ-a, intervencije policije nije bilo.

Novinar (Jurica Škalabrin): Na Narodnom trgu gdje su izvjesili transparent "Borise bori se". Zahvaljuju?i što su došli dati potporu svome predsjedni?kom kandidatu okupljenima se je obratio šef splitskog stožera Borisa Mikši?a Jakša Balojevi?.

Jakša Balojevi? (šef splitskog stožera Borisa Mikši?a): Ja se nadam da ?e vrlo brzo pravda do?i na vidjelo i da mi svi skupa zajedno ?emo dati potporu ne samo danas Borisu nego i sutra.

Novinar (Jurica Škalabrin): Okupljeni su tražili potpisivanje peticije uzvikuju?i ho?emo nove izbore "Borise mi te volimo" "Borise pošteni", a kako je rekao Balojevi? o daljnjim aktivnostima biti ?ete obaviješteni sutra.

Novinarka (Vesna Tominac Mata?i?): Na Zadarskom narodnom trgu mirno je prosvjedalo 30 pristaša i ?lanova "Jadranskog sabora" Stranka koja je na izborima podupirala Borisa Mikši?a. Nosili su transparente i predizborne plakate. Smatraju da je HDZ-ova kandidatkinja Jadranka Kosor u drugi izborni krug ušla zahvaljuju?i kra?i glasova i u ?akovcu se okupilo 230 ljudi Mikši?evih pristaša. U Varaždinu gdje je ina?e Boris Mikši? 15,54% glasova i drugo mjesto odmah nakon Stjepana Mesi?a nije bilo odziva Mikši?evu pozivu po je u 20 sati na Trgu kralja Tomislava bilo pusto, a u Osijeku na Trgu Marina Drži?a tako?er nekoliko nezadovoljnih gra?ana dalo potporu i potpisalo peticiju prikupljeno je 750 potpisa. Prema rije?ima ?lana stožera Dinka Bulji?a Buljubaši?a traže pošteno prebrojavanje glasova uz nadzor Mikši?eva promatra?a. I u Slavonskom Brodu okupili su se Mikši?evi pristaše daju?i mu potporu i njih nekoliko stotina potpisuju?i peticiju.