Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

Obiteljski radio

Datum:

21/02/2005

Obiteljski radio, 19.02.2005., 12:00
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 00:64 min

Novinar: Na kraju vijesti vra?amo se u zemlju baš kao što se Boris Mikši? iz Amerike vratio u Hrvatsku. Danas i sutra adresa ?e mu biti Krapinske toplice, gdje je organizirao konvenciju pod nazivom "Pravi i pošteni put za bolju Hrvatsku". Cilj konvencije je smatranje nove alternative na doma?oj politi?koj sceni.

Novina (Mario Mihaljevi?): Popularni de?ko sa Trešnjevke koji se nakon trideset godina vratio iz Amerike u domovinu, za hrvatske gra?ane bio je pravo iznena?enje. Na prošlim predsjedni?kim izborima sa 18% glasova završio je na tre?em mjestu, no nakon 16. sije?nja stižu i neugodni detalji iz njegova života koji ga predstavljaju kao nasilnu osobu. Mikši? je došao i u sukob sa predsjednikom Mesi?em, koji je podigao tužbu protiv njega zbog izjave da je dobio vilu od francuskih obavještajnih službi. Istaknuo je kako ne namjerava osnovati politi?ku stranku, jer smatra da je njegova neovisna lista postala svojevrstan brand.