Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

20/02/2005

HR 1, 20.02.2005., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1:00 min

Novinar (Vjekoslav Maduni?): Kandidat na predsjedni?kim izborima Boris Mikši? na konferenciji za novinstvo nakon dvodnevnog skupa "Pravi i pošteni skup za bolju Hrvatsku" rekao je da treba transformirati politi?ku scenu koja je u lošem stanju posebno nakon predsjedni?kih izbora kada je gra?ane zahvatila apatija. Dodao je da je i sam razo?aran izborima na kojima se smatra moralnim pobjednikom ali ?e se boriti do zadnje kapi krvi. Boris Mikši?, koji je i organizirao skup pravi i pošteni put za bolju Hrvatsku izjavio je da se na njemu okupilo 160 predstavnika ve?inom izvan parlamentarnih stranaka nezavisnih listi, udruga i pojedinaca iz svih krajeva Hrvatske. Rekao je da on i njegovi partneri žele Hrvatsku napraviti najuspješnijom zemljom u regiji, zemljom velike proizvodnje i novih tehnologija te ekološkom oazom Europe.