Novosti

Naslov:

Vjesniku,23. veljace, 2005, Za rubriku Stajalista

Izvor:

Stella Hlad

Datum:

23/02/2005

Vjesniku,23. velja?e, 2005.

Za rubriku Stajališta:

Kakav je gradona?elnik potreban Zagrep?anima i Zagrebu?

Hrvatska je ranije ove godine izabrala predsjednika republike za narednih pet godina. Slijede lokalni izbori u Zagrebu gdje su jednako kao u prethodnima figure ve? strateški odre?ene uz detaljno razra?en plan. Iste figure koje se generacijama provla?e po politi?kom obzorju Hrvatske svakodnevno se spominju u dnevnom tisku. Ve?ina je tih dostojanstvenika u?inila ništa dobra za Zagreb i Hrvatsku a nekolicina je ?ak drasti?no unazadila hrvatsku zbilju. Iz politi?kog se kotla Zagreba ve? na veliko pari te premda su igra?i i favoriti (?iji i za koga?!) dobro organizirani, Zagrep?ani bi se ovog puta trebali doista koncentrirati, zamisliti, konsolidirati i razborito odlu?iti kakvog gradona?elnika i Zagreb žele u budu?nosti.

Zagreba?ka zbilja nije nimalo veselija od hrvatske. Zagrep?ani koji su još nedavno pripadali srednjoj klasi, danas su gladni penzioneri ili nezaposleni i nezbrinuti ljudi ispod praga siromaštva. Mladi stru?njaci odlaze u tu?inu trbuhom za kruhom. Natalitet pada jer se ljudi ne usude imati djecu zbog neimaštine. Najširi je segment populacije desperatan i paraliziran. Korupcija cvijeta me?u izabranim inim te se lanac zagreba?kih nevolja dalje niže. Ho?emo li dopustiti da nam Zagreb i dalje tone u bezdan zala i manipulacija od strane onih koji su gra?anstvo doveli u ovu jadnu situaciju?

Ili ?emo svi mi Zagrep?ani koji volimo svoj grad i želimo mu dobro kao i nama samima  u ovom  povijesnom momentu reci ne nevoljama te izabrati pravog ?ovjeka za bolji Zagreb. ?ovjeka koji svoju kampanju fokusira na unapre?enje kvalitete života svakog gra?anina Zagreba otvaranjem radnih mjesta, gospodarstvenim napretkom, zaustavljanjem korupcije, kriminala, poboljšanjem života djece, radnih ljudi te starijih osoba. Potrebno je izabrati gradona?elnika ?ija je inicijativa povratiti scenu bijelog grada Zagreba. Zagreba?ka su vrata, vrata Hrvatske a Zagreb je kao prijestolnica važan geostrateški, gospodarstveni, politi?ki, povijesni faktor zemlje. I ukoliko mi Zagrep?ani  odlu?imo za nas individualni i kolektivni boljitak, izabrati ?emo novog ?ovjeka, provjerenog u gospodarstvu te pružiti šansu sebi samima i novom gradskom ocu da nas vodi u bolju, prosperitetniju, ugledniju, svrsishodniju, bogatiju, zdraviju i sretniju budu?nost. Uz takovo vodstvo pravog ?ovjeka za bolji Zagreb, Zagreb ne samo da ?e procvjetati nego ?e i postati uzor drugim svjetskim gradovima. Probudimo se Zagrep?ani!

Stella Hlad

Potpredsjednica Vije?a za iseljeništvo
Stella Hlad
Ministry of Health
and Long Term Care
Health Results Team
415 Yonge Street, 10th Floor
Toronto ON   M5B 2E7
Tel.: 416-326-8564
Fax: 416-212-4255
E-mail: [email protected]