Novosti

Naslov:

Mikši?: Poslije Mami?a, na redu je Bandi?

Izvor:

Index.hr

Datum:

24/03/2005

BORIS MIKŠI? najavio je danas da ?e na predstoje?im lokalnim izborima biti nositelj neovisne liste za Grad Zagreb, a da ?e sa svojim suradnicima neovisne liste kandidirati po ?itavoj Hrvatskoj.

"Bit ?u prvi gradona?elnik Zagreba koji je ro?en Zagrep?anin, de?ko s Trešnjevke", rekao je Mikši? na konferenciji za novinare.

Naveo je da ga je puno velikih stranaka, sve osim SDP-a, kontaktiralo da bude na ?elu njihovih listi, ali da ih je odbio. Upitan od novinara koje su ga to?no stranke kontaktirale odgovorio je da je njega osobno kontaktirao jedino HSLS, ali da su njegov stožer zvali pojedini ?lanovi drugih stranaka, pa i HDZ-a.

Rekao je da je na proteklim predsjedni?kim izborima uspio stvoriti "brand", koji se bori za pravi i pošteni put, za bolju Hrvatsku.

Najavio je borbu protiv mafiokracije i birokracije. "Stvorit ?u odgovornu i sposobnu, a ne podobnu gradsku vlast, dati priliku mladim i nekorumpiranim politi?arima. Poslije Mami?a, na redu je Bandi?", poru?io je Mikši?.

Naveo je da u svojoj viziji Zagreb vidi kao centar poduzetništva i novih tehnologija. Zagreb treba pretvoriti u centar Europe, a ne samo ove regije - treba postati ekološki ?isti i ponovno bijeli Zagreb grad, rekao je Mikši?.

http://www.index.hr/clanak.aspx?id=256470"