Novosti

Naslov:

Zagreba?ki odrezak

Izvor:

Radio 101

Datum:

19/04/2005

Radio 101, 19.04.2005., 18:35
Emisija: Zagreba?ki odrezak
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 03:00 min

Boris Mikši?, nositelj nezavisne liste za grad Zagreb: Želio bi da Zagreb dostigne svoj, svoj stari sjaj, kao jedan proizvoljni centar, da se pove?a broj zaposlenih u ovoj regiji, naro?ito u Zagrebu, da se pove?a standard života gra?ana, to je bit ove moje kampanje.

Novinar (Silvije Vrbanac): Mnogobrojnim željama i predizbornim pozdravima nezaposlenima pridružio se danas i Boris Mikši?, predstavljaju?i na presici svoju listu, na kojoj nema puno zvu?nih i poznatih imena, jer je to lista mladih, to je dakle lista mladih i sposobnih, stoga i nepoznatih javnosti.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Ivica Stoši? Mijuši?, tre?i na Mikši?evoj listi, poznat je, me?utim, široj Hrvatskoj, a ne samo Zagreba?koj sportskoj javnosti, napose nakon što je od Zlatka Mateše nedavno izgubio u izboru za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ni Mikši?u sport nije stran, pa se u javnosti u posljednje vrijeme pojavljuje kao potencijalni spasitelj Dinama, kojemu je samo nebo granica za novce koje bi u njega uložio.

Boris Mikši?, nositelj nezavisne liste za grad Zagreb: Nažalost, od sadašnjih vladaju?ih sportsko-politi?kih struktura, u Dinamu nisam naišao na razumijevanje, a najnoviji je slu?aj i dokaz o tome bio u Osijeku.

Novinar (Silvije Vrbanac): Mikši? je, naime, na poziv Osje?ana gostovao u sve?anoj loži na nedjeljnoj utakmici s Dinamo, a što se vodstvu zagreba?kog kluba nije svidjelo.

Boris Mikši?, nositelj nezavisne liste za grad Zagreb: Dakle, oni su na mene napravili pritisak, pozvali su redare da me izbace iz lože u kojoj sam bio.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Mikši? ipak nije udaljen iz lože, ali ocjenjuju?i danas na presici da su Dinamo, stadion i Bandi?ev referendum o stadionu nebitni za bolji život gra?ana u gradu, nego samo za bolji život odabrane klike, odlu?io je ?e se udaljiti od Dinama.

Boris Mikši?, nositelj nezavisne liste za grad Zagreb: To je ono što ja želim promijeniti u politici, pa i u sportu. Dati šansu novim ljudima, željnim afirmacija i karijera. Zbog toga više ne?u ponavljati i raspravljati o Dinamu.

Novinar (Silvije Vrbanac): Mladen Vilfana, devetog na listi, mogli bi se neki u Zagrebu i sjetiti, kao nekadašnjeg Bandi?a,, kad je Badni? bio kao danas Vlasta, na vlasti. Tad je Vlasta bila samo pro?elnica za op?u upravu, a Mladen Vilfan, u ime LS-a, zamjenik gradona?elnika za društvene djelatnosti.

Mladen Vilfama: Ovdje imam jednu sliku, to ?u vam pokazati, kad smo se Boris i ja upoznali, to je bilo 2000., negdje u studenom, ?ini mi se, kad sam ja vodio delegaciju grada Zagreba, koje je posjetila Washington, Dejton i Minessotu, Saun Paul. I, evo, tu smo slikanim, Boris Mikši? i ja.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Vilfam je danas predsjednik Zajednice gra?anskih udruga Hrvatske, koja na podru?ju Zagreba okuplja devedeset i šest udruga.

Novinar (Silvije Vrbanac): Na listi su i glazbeno-scenski kandidati, novinarka HTV-a, Branka Šeparovi? i ?imi Stani?, koji bogme, svira peva, ak treba i pleše i to pogotovo od veselja, kao što ?e uvjereni Mikši?, to biti petnaestog svibnja, kad ?e njegova lista osvojiti trideset posto glasova.