Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

20/04/2005

HRT 1, 20.04.2005., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 01:00min

Novinarke (Andreja Zeljak i Petra Neuner): Do službena po?etka kampanje za lokalne izbore ostalo je devet dana, no strana?ki plakati i poruke ve? pokušavaju pridobiti glasa?e. U SDP- u, stranci koja trenuta?no dijeli vlast u Zagrebu, mjesta na kandidacijskoj listi ve? su podijeljena. Nositelj je liste i ujedno i kandidat za gradona?elnika Milan Bandi?.

SDP (Milan Bandi?): A sada, u startu, idemo sa HSS- om i HSU- om. A ako idemo sa HSU- om, onda je to dvije stotine i nešto tisu?a umirovljenika grada Zagreba. To je koalicija sa gra?anima.

Novinarke (Andreja Zeljak i Petra Neuner): Sa aktualnim koalicijskim partnerom, HNS- om, ne?e na izbore, jer HNS je još u ožujku donio odluku; nikako sa Milanom Bandi?em.

HNS (Vesna Pusi?): Ako bude kandidat za gradona?elnika, onda ne.

Novinarke (Andreja Zeljak i Petra Neuner): Okrenuli su se novom partneru, liberalima, i postali HNS- Liberalni Demokrati. Protiv trenuta?ne zagreba?ke vlasti žestoku borbu najavljuje novostvorena koalicija HDZ- a, DC- a, HSLS- a i Hrvatskih Demokrš?ana. No, tko ?e se boriti za mjesto gradona?elnika, danas rano poslijepodne, HDZ još nije želio otkriti.

HDZ (Jadranka Kosor): To je naša stvar, stvar naše odluke, kada ?emo iza?i sa imenom koje ?e biti na ?elu liste. Iz sasvim opravdanih razloga, dame i gospodo, nismo s tim imenom izlazili i ne?emo iza?i sve do sutra.

Novinarke (Andreja Zeljak i Petra Neuner): Me?utim, nešto poslije devetnaest sati HDZ je potvrdio da je kandidatkinja za gradona?elnicu ministrica, Marina Matulovi? Dropuli?. Oporbeni HSP koji na izbore izlazi samostalno ne krije svojeg kandidata za gradona?elnika, Miroslava Roži?a.

HSP (Miroslav Roži?): Ne?emo iznositi nikakav prljavi veš, nikakve skandale, nikakve napade na naše politi?ke protivnike na ovim izborima, nego idemo afirmativno sa našim projektima.

Novinarke (Andreja Zeljak i Petra Neuner): Na lokalne izbore izlaze i kandidati koji ?e prvi put u borbu za glasove Zagrep?ana. Bivši predsjedni?ki kandidat, Boris Mikši?, i k?i nekadašnjeg omiljenog zagreba?kog gradona?elnika, Ve?eslava, Tatjana Holjevac. Tko ?e još u izbornu utrku znati ?e se u subotu kada ?e izborno povjerenstvo objaviti sve kandidacijske liste u utrci za pedeset i jedno zastupni?ko mjesto u gradskoj skupštini.