Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

HRT

Datum:

20/04/2005

HRT 1, 20.04.2005., 23:55
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1:30 min


Novinarka (Ton?ica ?eljuska): Glavni konkurenti izašli su sa svojim adutima.

Novinarka (Andreja Zeljak): U SDP-u stranci koja trenuta?no dijeli vlast u Zagrebu mjesta na kandidacijskoj listi ve? su podijeljena. Nositelj je liste, a ujedno i kandidat za gradona?elnika Milan Bandi?.

Milan Bandi? (SDP): A sada u startu idemo sa HSS i HSU.Ako idemo sa HSU onda je to 200.000 umirovljenika grada Zagreba to je koalicija sa gra?anima.

Novinarka (Andreja Zeljak): Sa aktualnim koalicijskim partnerom HNS-om ne?e na izbore, jer je HNS još u ožujku donio odluku nikako sa Milanom Bandi?em.

Vesna Pusi? (HNS): Ako bude kandidat za gradona?elnika onda ne.

Novinarka (Andreja Zeljak): Okrenuli su se novom partneru liberalima i postali HNS Liberalni demokrati. Oporbeni HSP koji na izbore izlazi samostalno ne krije svog kandidata za gradona?elnika Miroslava Roži?a.

Miroslav Roži? (HSP):Ne ?emo iznositi nikakav prljavi veš nikakve skandale, nikakve napade na naše politi?ke protivnike na ovim izborima, nego idemo afirmativno sa našim projektima.

Novinarka (Andreja Zeljak): Na lokalne izbore izlaze i kandidati koji ?e prvi puta u borbu za glasove Zagrep?ana bivši predsjedni?ki kandidat Boris Mikši? i k?i nekadašnjeg omiljenog zagreba?kog gradona?elnika Ve?eslava Tatjana Holjevac. Tko ?e još u izbornu utorku znati ?e se u subotu kada ?e izborno povjerenstvo obaviti sve kandidacijske liste u utrci za 51. zastupni?ko mjesto u gradskoj skupštini.