Novosti

Naslov:

Zašto grad nema turisti?ke autobuse?

Izvor:

VIP Online

Datum:

31/05/2006

Zašto grad nema turisti?ke autobuse?

"Zagreb bi uvo?enjem turisti?kih autobusa vratio svojih 10 posto udjela u turisti?kim prihodima Hrvatske u vrijeme bivše države", kažu nezavisni zastupnici.

Klub nezavisnih zastupnika Borisa Mikši?a predložio je Odboru za gospodarski razvoj da se uvedu turisti?ki autobusi za razgledavanje grada. Time bi, objašnjava predlaga?, Zagreb obogatio svoju turisti?ku ponudu i vratio svojih 10 posto udjela u ukupnim turisti?kim prihodima Hrvatske u vrijeme bivše države. Taj projekt, objasnio je ?lan Kluba Žarko Dela?, ima i svoju ekološku komponentu, jer bi autobusi bili na plinski pogon.

"Projekt bi bio isplativ i samoodrživ, a turistima, ali i poslovnim ljudima omogu?ilo bi se brzo razgledavanje užeg centra grada i okolnih predjela, kao što su Sljeme, Jarun i Bundek", obrazložio je Dela?. On tvrdi da zasad takva razgledavanja organizira jedino Trgova?ko društvo Vladimir Nazor, s tim da veliki novac odlazi vanjskim prijevoznicima, koji djecu voze u autobusima neprikladnima za turisti?ki razgled. Zato Dela? predlaže da se takvi turisti?ki autobusi na plinski pogon kupe u okviru ZET-a, jer se to poduze?e ve? bavi tom djelatnoš?u pa bi sve bilo puno jeftinije.

Govore?i u ime grada, Stipan Matoš, na?elnik Gradskog odjela za promet, rekao je kako bi ipak trebalo napraviti projekt ili studiju isplativosti, jer bi pri provedbi takve ideje moglo biti organizacijskih teško?a. [H.D.]