Novosti

Naslov:

Boris Mikši?: Osje?am se kao švicarski sir s toliko zabijenih noževa u le?ima

Izvor:

Index online

Datum:

08/03/2007


"NAKON što sam bio žrtva izborne prijevare stolje?a, sada sam žrtva plja?ke stolje?a, koja dokazuje kako strana banka ko?i dobro osmišljene razvojne projekte u Hrvatskoj.", požalio se gospodarstvenik i politi?ar Boris Mikši? kako mu Erste banka ne želi isplatiti dio kredita kojima bi isplatio vjerovnike u projektu tvornice biorazgradivih plasti?nih materijala u Belom Manastiru.

"Moja višestruko nagra?ivana tvrtka Ecocortec na prostoru poslovne zone Belog Manastira pokre?e proizvodni pogon za proizvodnju biorazgradivih plasti?nih materijala. Tvornica, koja ?e u prvoj fazi zapošljavati 50 radnika, a u kona?nici oko 200, bit ?e prva u Europi koja ?e koristiti inovativnu tehnologiju proizvodnje višeslojnih, biorazgardivih plasti?nih folija, a 95 posto proizvodnje je namijenjeno izvozu.", iznio je Boris Mikši? ambiciozan i hvalevrijedan projekt, ?iji je zna?aj tim ve?i ako znamo da se tvornica gradi i tako kapitalan projekt pokre?e na podru?ju od posebne državne skrbi.

Tako?er, treba li uop?e spominjati što bi 200-ak radnih mjesta zna?ilo za Baranju, gdje je nezaposlenost dosegla vrtoglavih 30 posto. Ovako, proizvodno-skladišni pogon, kojem predstoje samo završna "šminkanja", zjapi prazan jer proizvodna linija, izra?ena u Italiji, ?eka uskladištena u carinskoj zoni Osijek zbog nemogu?nosti pla?anja PDV-a, do ?ega je dovela blokada ra?una kod Erste banke.

"Platio sam milijun kuna lokalnim šerifima koji su u dilu sa bankom"

"Takozvanim malim dioni?arima, ustvari lokalnim šerifima koji su u dilu s bankom, sam osobno isplatio milijun kuna kako ne bi stopirali projekt. Me?utim, iako sam ih pošteno isplatio, Erste banka me i dalje blokira.", ispri?ao je Mikši? dramati?ne okolnosti pod kojima je pristao na, kako kaže, ucjenu kako bi postao 100-postotni vlasnik.

"Sada 50 radnika zbog banke još uvijek nema posao, a prije godinu dana je sklopljen Ugovor o kreditu izme?u Erste & Steiermaerkische Bank i Ecocorteca. Kredit u iznosu od 3 milijuna eura odobren je iz sredstava HBOR-a, programa kreditiranja razvitka gospodarskih djelatnosti. Me?utim, Erste banka nam je u rujnu prošle godine prestala ispla?ivati sredstva, a nakon osam zahtjeva banci da se povuku daljnja sredstva od HBOR-a kako bi isplatili vjerovnike, nismo dobili nikavu povratnu informaciju. Ne žele?i da naši izvo?a?i gube povjerenje u Ecocortec osobno sam podmirio sva dugovanja u iznosu od 400 tisu?a eura.", otkriva Mikši?.

"Hitro.HR u rikverc"

"Trebamo li uop?e govoriti da se tako ne radi u Europi? Pa znam o ?emu govorim i kako se u takvim projektima izvršavaju financijske obaveze banke. Ovo je moja šesta, a ne prva tvornica!", ogor?en je Mikši?, koji ?e u jedinom trenutku rezigniranosti re?i: "Ostaje mi jedino da odem do obližnjeg mosta i bacim se u Savu".

"Ovo ništa nije slu?ajno, sve je bilo smišljeno da se projekt uguši i to iz dva razloga; politi?kog, jer nisam po volji ni lijevima ni desnima, kao i zbog gospodarskog, jer Austrijanci, ?ija je banka, kao i polovica Hrvatske, nemaju sli?nu tvornicu, govori Mikši? i s podsmjehom komentira navodnu volju Vlade da stane na kraj korumpiranoj birokraciji što prije?i ulaga?e. "Njihov program je smiješan. Nazvao bih ga Hitro.HR u rikverc."

"Direktori najve?ih svjetskih banaka su pali u nesvijest"

"Godinama sura?ujem sa dvije vode?e svjetske banke; UBS u Švicarskoj i ameri?kom US Bank i kada sam se požalio njihovim direktorima na kakve probleme nailazim s navodno uglednom austrijskom bankom, koja obustavi kreditiranje bez objašnjenja i odgovora, oni su pali u nesvijest.", govori Mikši? i napominje kako su iz te dvije banke, na njegovu zamolbu, s najviše razine poslali upit u Erste banku, na koju im tako?er nisu odgovorili.

"Pozivam predsjednika Mesi?a na otvorenje"

"Ovim putem bih na otvorenje tvornice, koju ?emo usprkos svima ipak otvoriti, pozvao predsjednika Stipu Mesi?a, a bit ?e prisutan još jedan predsjednik, Malnar, tako da se nadam kada ve? dolazi predsjednik Republike Peš?enice, da ?e se odazvati i predsjednik Republike Hrvatske, jer ovo je na teritoriju pod njegovom nadležnosti. Tako?er pozivam i ?ur?u Adleši?, koja je tvrdila da to nije prava, ve? politi?ka tvornica, da do?e na otvorenje i uvjeri se da je tvornica tu, mada moram priznati da je ipak bila u pravu, jer ispada da mi zbog politi?kih razloga ne daju otvoriti tvornicu.", šali se Mikši?.

"Švicarska i Skandinavija se otimaju za ovu tehnologiju, ali želim da ona bude u Hrvatskoj"

Za Cortec korporaciju, kojoj je na ?elu, Mikši? kaže kako je predvodnik i globalni isporu?itelj specijalnih kemikalija, plastike, ambalaže, metalurgije, ?iš?enja i tehnologije zaštite metala, a proizvodnja u Belom Manastiru bi se zasnivala na licenci mati?ne tvrtke, a zanimljivo je kako je Ecocortecov Eco Film, "elasti?an, razgradivi film idealan za organske vre?ica za otpatke", dobio nagradu "WorldStar" World Packaging Organisation, a nagrada ?e mu biti uru?ena na sve?anosti u Chicagu 15. svibnja.

"Tehnologija koju bi primjenivali u tvornici u Belom Manastiru je trenutno vode?a u svijetu, kada je ambalaža u pitanju, ali što je još bitnije, ona je najefektivniji na?in rješavanja otpada. Švicarska i Skandinavija se otimaju za ovu tehnologiju, ali želim da ona bude u Hrvatskoj i zato sam pokrenuo greenfield investiciju.", govori Mikši? i dodaje kako ga se najviše dojmio entuzijazam radnika, koji ne vjeruju novinskim natpisima kako je "Mikši? prestao graditi tvornicu": "Scenarij je takav da me se diskreditira, ali nam ljudi u Baranji i dalje vjeruju. Prije nego što smo objavili natje?aj, dobili smo 300 molbi".

"Tvornica bi godišnje proizvodila 3 milijuna kilograma plasti?nog materijala, a europsko tržište može podnijeti 100 milijuna. Zašto ne bih otvorio još 20 tvornica po Hrvatskoj?", ne obeshrabruje Mikši?a miniranje njegove prve greenfield investicije u Hrvatskoj.

Objasnio je na?in otkud bi tvornica crpila sirovinu: "Iz otpada radimo plastiku i dajemo novo tržište našim poljoprivrednicima. Zbog toga smo tvornicu i locirali u Baranji. Nudimo provjereni patent, što je jako bitno naglasiti, sa ekološkim aspektom: hrvatski kapital, projekt, patent i opet nam ne dopuštaju."

Erste Bank: Povukli smo se iz projekta jer Ecocortec nije ispunjavao uvjete

Iz Erste banke su nam odgovorili zašto su prekinuli suradnju sa Mikši?evom firmom: "Zbog neispunjavanja dogovorenih uvjeta s Bankom te kao posljedica davanja neto?nih i nepotpunih informacija od strane odgovornih osoba iz tvrtke Ecocortec d.o.o., a koje su bitne za procjenu rizika i uspješnost samog projekta, Erste & Steiermärkische banka se odlu?ila povu?i iz projekta u Belom Manastiru koji se odnosi na financiranje izgradnje i opremanje proizvodnog pogona biorazgradive plastike."

"Ne mogu me kupiti pa me zato ne mogu podnijeti"

"Osje?am se kao švicarski sir sa toliko zabijenih noževa u le?ima, ali ne predajem se, idem i na sljede?e izbore kao neovisan kandidat. Ne mogu me kupiti pa me zato ne mogu podnijeti.", ne da se Boris. "Ni kada je tvornica u pitanju, niti u politici, nisam tražio nikakve ustupke i za inat ne?u odustati, jer mi de?ki s Trešnjevke smo odrasli s nosom u prašini.", poru?io je Mikši?.

Zvonko Ala?