Novosti

Naslov:

Hrvatska u iš?ekivanju izbornih lista

Izvor:

Monitor

Datum:

03/11/2007

Danas do pono?i zadnji je rok za predaju izbornih lista, a Državno izborno povjerenstvo do 18.30 sati zaprimilo je ?ak 194 izborne liste, od toga su 182 strana?ke, te 12 neovisnih. Dosad su svoje liste predale 44 politi?ke stranke, a još se uvijek ?eka lista HDZ-a. Me?u nositeljima neovisnih lista valja spomenuti Borisa Mikši?a u 4. izbornoj jedinici, Hrvoja Hitreca u 7. izbornoj jedinici, Dragu Krpinu u devetoj te Jerka Ivankovi?a Lijanovi?a u 11. izbornoj jedinici. Index, Izbori... Permalink