Novosti

Naslov:

Osijek: pet tisu?a dolara za operaciju hrvatskog branitelja

Izvor:

HINA

Datum:

23/11/2007

Izborni kandidat Boris Miški?, koji predvodi neovisnu listu u 4. izbornoj jedinici, uru?io je danas ?ek od pet tisu?a dolara akciji "Želim hodati" za pomo? teško oboljelom hrvatskom branitelju Sre?ku Josi?u, kojemu je potrebna operacija u Sjedinjenim Ameri?kim Državama kako bi ga se spasilo od amputacije.

Akciju "Želim hodati", u kojoj je potrebno prikupiti 60.000 dolara za Josi?evo lije?enje, pokrenula je osje?ka Udruga oboljelih branitelja isto?ne Slavonije.

Ona je i prošle godine prikupila pomo? za njegovo lije?enje u Hrvatskoj, ali budu?i da je gangrena napredovala, potreban mu je lije?ni?ki tretman u SAD-u.

Predaju?i ?ek Udruzi oboljelih branitelja isto?ne Slavonije, Boris Mikši? je rekao kako se milijunske svote troše u predizbornoj kampanji, a da istodobno Slavonija i Baranja još nemaju riješeno pitanje razminiranja. Zauzeo se i za osnivanje neovisnog povjerenstva koje bi ispitalo visok stupanj samoubojstava me?u braniteljskom populacijom, koja je najzaslužnija za stvaranje neovisne i slobodne Republike Hrvatske.