Novosti

Naslov:

Bolje da si u Vegasu obišao tvornice,ne kockarnice

Izvor:

www.javno.hr

Datum:

01/02/2008

Da je Bandi? obišao tvornice i vidio kako se može unaprijediti proizvodnja, industrijska proizvodnja Zagreba ne bi odumirala, kaže Mikši?.

''Bujicu'' pitanja upu?enu gradona?elniku Bandi?u tijekom aktualnog sata Gradske skupštine otvorio je gradski zastupnik Boris Mikši? traže?i od gradona?elnika da mu pojasni što Grad planira kako bi zamrla industrijska proizvodnja dosegla onaj nivo razvijenosti kakav je imala prije 1991. godine.

- Zagreb je bio centar industrijske proizvodnje koja sad odumire. Da naš gradona?elnik prilikom svog posjeta Las Vegasu nije obilazio kockarnice nego Toyotine tvornice gdje je mogao vidjeti kako se može unaprijediti proizvodnja, ne bi došlo do toga da u Zagrebu nema nikakve perspektive za mlade – rekao je Mikši? i dodao kako je Zagreb, grad mešetara dok se nove tehnologije zapostavljaju.

O svom posjetu u Vegas, Bandi? je odgovorio kako je tamo bio pozvan od strane Hrvatske bratske zajednice, a kako u Zagrebu, iako ne kao prije, postoji industrijska proizvodnja i to u Gredelju i Kon?aru.

Gredelj – vrhunac industrije u Zagrebu

- Pametni ne kockaju, a ja jesam pametan, ali ne toliko da mislim kako mogu pobijediti stroj. A što se ti?e novih tehnologija, mogu vam re?i da mi putem stipendija poti?emo mlade ljude da se školuju i ostanu u Zagrebu. Možda ?e i oni jednog dana raditi u Gredelju ili Kon?aru koje su vrhunske industrije – istaknuo je Bandi? i dodao kako su Gredeljevi tramvaji na probnoj vožnji u Helsinkiju.

Danira Bili??ist okoliš pla?a se duplo

Novu potpredsjednicu Skupštine HDZ-ovu Daniru Bili? zanimalo je zbog ?ega gra?ani pla?aju ekološku sanaciju otpada preko ra?una ?isto?e kada ve? prilikom kupnje pojedinih proizvoda za to pla?aju ve?u cijenu te je podsjetila kako se Poglavarstvo nije savjetovalo sa sindikatima prije nego je podiglo cijene. Iako nije dao direktan odgovor na postavljeno pitanje, Bandi? je ponovio svoj plan ušteda kojim ?e smanjiti porast pla?a gradskih zaposlenika.

- To sam ju?er rekao, pola pla?amo mi, a pola 'šljakeri' – podsjetio je Bandi?. Izme?u ostalog, gradona?elnika se prozvalo i za njegove navodne izjave da gra?ani koji nemaju za ra?une isele iz Zagreba.

- Nisam to nikada rekao. Sje?am se da sam pri?ao da tko želi svoju ulicu odseli u Zagorje i tamo igra badminton. Milan Bandi? ne želi iseljavanje ljudi. Pa ne bi onda približavao rubne dijelove grada centru, tako da se i ti gra?ani osje?aju kao gra?ani 1. reda – kazao je Bandi? za sebe u tre?em licu.

- Da bi zadržali standard gra?ana morali smo dignuti cijene – zaklju?io je.

U nastavku sjednice o?ekuje se rasprava o Detaljnom planu ure?enja Cvjetnog trga, a što se o glasovanju može ?uti u Gradskoj skupštini pro?itajte u ?lanku:

Ho?e li pro?i Horvatin?i?ev plan za Cvjetni trg?

Iz aktualnog sata izdvajamo i pitanje zastupnika Josipa Petra?a kojeg je zanimalo kako se misli riješiti problem parkiranja invalida u centru grada, to?nije u prvoj zoni gdje je ono vremenski ograni?eno na svega sat vremena.

- Ljudima s invaliditetom teško je u jednom satu obaviti sve što trebaju. Isto tako, mislim da ne treba ukidati posebna parkirališna mjesta za invalide koji su u kolicima jer je njima za kretanje, odnosno izlazak iz automobil potreban širi prostor – kazao je Petra?. Na njegov upit odgovorio je zamjenik pro?elnika za prostorno ure?enje Stipan Matoš rekavši kako ?e Grad u?initi sve što je u njihovoj mo?i da bi se riješila ta frka, no nije naveo konkretan na?in.

Azbest zabranjen u cijelom svijetu osim u Hrvatskoj i BiH

Kancerogene i azbestne vodovodne cijevi, koje (ne)pitku vodu dovode u ve?inu zagreba?kih domova, odnosno njihova zamjena zainteresirala je nezavisnog zastupnika Peru Hrgovi?a. Naime, Hrgovi? je podsjetio kako nigdje u Europi azbest nije dozvoljen, a kako u Hrvatskoj i BiH još uvijek je, pa stoga te države bilježe enorman porast oboljelih od raka. Hrgovi? je pozvao Grad da se manje usredoto?i na gradnju stadiona i sportskih dvorana te sve mogu?e resurse uloži u što skoriju sanaciju vodoopskrbnog sustava.