Novosti

Naslov:

Dobro jutro Hrvatska

Izvor:

HTV

Datum:

17/11/2009

Voditeljica (Mirta Šurjak): Prema neslužbenim podacima dovoljan broj potpisa predalo je 13 kandidata. Damir Kajin 17 000, Miroslav Tuđman 18 000, Nadan Vidošević 31 000, Dragan Primorac 35 000, Vesna Pusić 47 000, Milan Bandić 60 000, Ivo Josipović 117 000, Andrija Hebrang 140 000. Dovoljan broj potpisa za utrku za Pantovčak imaju i Vesna Škare Ožbolt, Boris Mikšić, Josip Jurčević, Veljko Đakula te Slavko Vukšić. Kod nekih je kandidata već prilikom predaje kandidature uočeno da nemaju dovoljan broj potpisa potpore pa su neki odustali, a neki su unatoč tomu kandidaturu predali. Bilo je i onih koji su pred članove DIP-a došli bez ijednog potpisa potpore, a jedna od kandidatura bez potpisa pristigla je i poštom