Novosti

Naslov:

'Iz šupljeg u prazno': Tri sata predsjedničke dosade na televiziji

Izvor:

www.nacional.hr

Datum:

21/11/2009