Novosti

Naslov:

Mikši? - Teško bi kod nas uspio i Bill Gates

Izvor:

Novi list

Datum:

21/11/2003