Novosti

Naslov:

Kampanju u potpunosti platio iz vlastitog džepa

Izvor:

Karlova?ki list

Datum:

21/11/2003