Novosti

Naslov:

B. Mikšić nositelj nezavisne liste za 1. i 7. izbornu jedinicu predstavio se novinarima

Izvor:

HINA

Datum:

29/10/2003

HINA
HR-MIKŠI?-NEZAVISNI-PREDSTAVLJANJE-Politi?ke stranke
ZAGREB, 29. listopada (Hina) - Nositelj nezavisne liste za 1. i 7. izbornu jedinicu, po?asni generalni konzul Republike Hrvatske u SAD-u Boris Mikši? najavio je danas, na susretu s novinarima, sudjelovanje na parlamentarnim izborima.#L# "Hrvatska ima sve preduvjete za uspjeh, ljudske i gospodarske potencijale koje treba znati iskoristiti na pravi na?in, želim uložiti svoje znanje i iskustvo u Hrvatsku i u?initi je konkurentom na najja?im svjetskim tržištima", poru?uje Mikši?. Svoj izborni program temelji na ja?anju malog poduzetništva i gospodarstva, pove?anju zaposlenosti i transparentnoj privatizaciji. Borba protiv korupcije pomo?u u?inkovitog sudstva i dobro pla?enih državnih službenika jedna je od važnijih odrednica njegova izbornog programa.
Smatra da je došlo vrijeme za nove ljude na hrvatskoj politi?koj sceni, pa se odlu?io politi?ki angažirati u Domovini. "Želimo u Hrvatsku uložiti ono što smo nau?ili, obogatiti je novim idejama, a ne od nje nešto uzeti", isti?e Mikši?. Naglasio je da Hrvatska ima velike potencijale koje pametnom politikom treba aktivirati.
Mikši? je ugledni ameri?ki poslovni ?ovjek, nositelj 20 patenata, autor stotinjak znanstvenih radova i koautor triju stru?nih knjiga. Sudjelovao je u brojnim manifestacijama za promoviranje Hrvatske u SAD-u i svijetu, te organizirao prikupljanje humanitarne pomo?i tijekom Domovinskog rata.
Za osobite zasluge u gospodarstvu prvi hrvatski predsjednik Franjo Tu?man odlikovao ga je Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovi?a.
Mikši? je ro?en je 1948. u Zagrebu, gdje je završio Strojarski fakultet i potom otišao u SAD. Od inženjera za razvoj i istraživanje napredovao je do potpredsjednika za razvoj i istraživanje u Northern Instrument Corporation u Minneapolisu, a 1977. osnovao je tvrtku Cortec Corporation. U Minnesoti je završio studij na temu inženjeringa proizvodnih sustava, a 2000. je proglašen poduzetnikom godine u saveznim državama Minnesoti i Dakoti.
Mikši? je najavio da ?e svoj izborni program i kandidate na izbornoj listi predstaviti idu?eg ?etvrtka na konferenciji za novinare.
(Hina) dm az