Novosti

Naslov:

Osnovan Geoekonomski forum - Udruga za prou?avanje svjetskog ekonomskog razvoja

Izvor:

HINA

Datum:

03/05/2004

Osnovan Geoekonomski forum - Udruga za prou?avanje svjetskog ekonomskog razvoja ZAGREB, 3. svibnja 2004. (Hina) - u Zagrebu je osnovan Geoekonomski forum (GEOFO) ? udruga za prou?avanje svjetskog ekonomskog razvoja ?ija je svrha promicati geoekonomski pristup u prou?avanju posljedica globalizacije na Hrvatsku, te educirati i lobirati za oblikovanje geoekonomske nacionalne strategije kojoj bi u središtu bilo povezivanje ekonomije, vanjske politike i nacionalne sigurnosti, te pra?enje i razmjena geoekonomskih iskustava s državama Jugoisto?ne Europe. Osnutak udruge potaknuli su prof. dr. Zvonimir Baleti?, koji je i njezin predsjednik, i prva doktorica iz geoekonomskog podru?ja u Hrvatskoj Jasna Plevnik, koja je izabrana za potpredsjednicu. Drugi potpredsjednik GEOFO-a je prof. dr. Zoran Jaši?, a za ?lanove Geoekonomskog vije?a izabrani su mr. Vitomir Begovi?, svjetski poslovni ?ovjek Boris Mikši?, prof. dr. Vlatko Mileta, dr. Danko Plevnik i dr. Mladen Vedriš. Potpredsjednica Plevnik isti?e da je bitno na?elo udruge - na?elo mahathirizma, što zna?i da se veli?ina onih koji upravljaju zemljom ocjenjuje prema sposobnostima prilagodbe države na?elima globalizacije sa što manje boli za stanovništvo. Geoekonomski forum pokušat ?e se profilirati kao hrvatski "Porto Alegre-Davos" u kojem ?e se promicati ideje ekonomskog razvoja, sigurnosti socijalne stabilnosti i geoekonomske politike na nacionalnoj i me?unarodnoj razini, te odnosi u regiji oblikovani na na?elima geoekonomije i na potrebi suvremenijeg upravljanja posljedicama svjetskog ekonomskog razvoja u Hrvatskoj i Jugoisto?noj Europi. GEOFO ?e, kako piše na njegovoj internetskoj stranici, izdavati ?asopis "Geoekonomija" u kojem ?e se objavljivati istraživanja i stru?ni radovi o starteškoj ekonomiji u Hrvatskoj i regiji.