Novosti

Naslov:

Zapadnonjema?ka radio-postaja WDR objavila razgovor s B. Mikši?em

Izvor:

WDR radio, Njema?ka

Datum:

07/07/2004

Zapadnonjema?ka radio-postaja WDR objavila razgovor s B. Mikši?em

Köln, 7. srpnja 2004. - U emisiji na hrvatskome jeziku, u sklopu programa Funkhaus Europa - na Zapadnonjema?kome radiju WDR-u - objavljen je razgovor s predsjedni?kim kandidatom Borisom Mikši?em. Emisiju Radio Forum vodila je i s našim kandidatom razgovarala slobodna novinarka iz Kölna Marijana Koritnik.

U cijelosti objavljujemo taj dio programa.

Budu?i hrvatski predsjednik - politi?ar, profesor ili poduzetnik?! Uz poznata, pojavilo se i jedno novo lice me ?u kandidatima . Rije? je o Borisu Mikši?u koji je na prethodnim parlamentarnim izborima bio nositelj nezavisne liste, a sada nastupa kao nezavisni predsjedni?ki kandidat. Službena kampanja, doduše, nije zapo?ela - to se o?ekuje u rujnu - no, poduzetnik Mikši? ve? je u predutrci. Tako je ju?er Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na kojem je diplomirao prije 30 godina, darovao 18.000 dolara za opremanje jednoga laboratorija i za eksperimentalna istraživanja, a sutra ?e 10.000 kuna pokloniti Savezu udruga tjelesnih invalida Hrvatske. Ovaj kandidat je, ina?e, na kampanju spreman potrošiti, ako treba, i milijune svojih - u Americi zara?enih - dolara! Naime, Mikši? je vlasnik kompanije Cortec koja proizvodi više od 600 proizvoda: protivkorozijske premaze, plastiku, sredstva za ?iš?enje i drugo, a u Njema?koj me?u kupce spadaju i Siemens i Volkswagen. U SAD-u je Boris Mikši? dobio nagradu za životno djelo, baš kao i njegova kompanija za poslovne rezultate. Zbog ?ega se ovaj 55-godišnjak, obiteljski ?ovjek, aktivni tenisa? i - što se može pro?itati na njegovim web-stranicama - strastveni ribolovac, te autor jedne knjige - odlu?io za predsjedni?ku utrku, što želi posti?i te kako je postao uspješan gospodarstvenik? To saznajete kroz razgovor s Borisom Mikši?em koji je za WDR najprije izjavio:

B. Mikši?: „Ja sam po?eo prakti?ki iz garaže, na tipi?an ameri?ki na?in - i to se zove american dream - dakle, bez ikakve investicije izvana...“

Kao Bill Gates!

B. Mikši?: „Pa, tako nekako! Otprilike u isto vrijeme, samo je on puno ve?i nego ja! Dakle, krajem 70-tih godina, jednostavno sam shvatio da je bolje raditi sam za sebe i upotrebljavati svoj talent i znanje, nego ga prodavti nekome drugome. I danas imam pet vrlo modernih tvornica u Americi. Imamo marketinšku mrežu u 70 zemalja svijeta. I u Hrvatskoj, ovdje, imamo bazu za Isto?nu Europu, sa skladištima u Splitu, Ivani? Gradu i s uredima u Zagrebu i po ?itavoj Hrvatskoj.“

Možete li napraviti neke paralele?! Recimo, na koji na?in ste došli do toga da ste postali poduzetnik - da tako kažem - takvoga kalibra? I da li su neka ameri?ka iskustva primjenjiva eventualno i na Hrvatsku?

B. Mikši?: „Odli?no pitanje! Što me impresioniralo u Americi je to da se jako puno daje pažnje razvoju proizvoda. Zna?i, tu sam ja ustvari i po?eo kao inženjer u laboratoriju i ta dinamika novih ideja, novih proizvoda nešto je što me je fasciniralo u Americi. Tamo nema velikih prepreka. U Europi je to dosta konzervativno, nije toliko dinami?no. Ja sam živio u Americi baš u tim jako interesantnim godinama, i sami ste rekli - Billa Gatesa i Microsofta i Apple Computera. Bila je to atmosfera stvaralaštva, novih ideja; sve se moglo ostvariti. I još mi je jedna stvar dosta pomogla u Americi, a ta je što je kapital relativno slobodan. Može se brzo i jednostavno financirati te ideje. To se sada, danas, može primijeniti i u Hrvatskoj. Dakle, za Hrvatsku nije interesantna neka masovna industrijska proizvodnja. Evo, vidite, i u Njema?koj je to ve? dosta teško, jer postoji Kina, postoji Azija. Njihovi troškovi proizvodnje su niži nego naši. Moramo toga biti svjesni. Prema tome, za Hrvatsku bi bile interesante firme koje su, recimo, srednje veli?ine, koje su dinami?ne, koje rastu i kojima je baza njihova vlastita tehnologija - know how.“

Gospodine Mikši?u, što vas je „natjeralo“ u politiku?

B. Mikši?: „ Evo, ja sam u Americi proveo 30 godina poslije diplome. Došao sam do vrhunca svoje karijere i odsanjao sam taj svoj ameri?ki san. I sada se vra?am ovdje u Hrvatsku da ostvarim politi?ku karijeru i to je po?etak mog hrvatskog sna.“

Što ?ete ponuditi bira?ima u predstoje?oj kampanji?

B. Mikši?: „Dat ?u sve od sebe da se Hrvatska podigne na gospodarskom planu, da se podigne privreda, kompanije, da se podigne izvoz i proizvodnja u gospodarstvu: u poljoprivredi, u industriji. Svojim iskustvom i znanjem želim pomo?i hrvatskim gospodarstvenicima, poduzetnicima, da se uklju?e u svjetsko tržište.“

Kako to posti?i?

B. Mikši?: „Hrvatska stvarno ima veliki potencijal kao zemlja koja je locirana na jako dobroj lokaciji u Europi, koja ima infrastrukturu, a koja je sve bolja. Ima i kadrova. Evo, ja sam diplomirao na zagreba?kom sveu?ilištu i „strojar“ sam po zanimanju... Dakle, imamo sve to. A to što nam fali su menadžeri, ljudi koji se znaju plasirati na svjetskom tržištu, koji znaju marketing. Danas postoje internet i komunikacije daleko bolje nego bilo kada u prošlosti. Dakle, te potencijale treba iskoristiti i mislim da ja tu imam puno više iskustva nego politi?ari koji se danas bave politikom u Hrvatskoj.“

Što biste Vi konkretno poduzeli?

B. Mikši?: „Ja sam ve? krenuo po razli?itim sveu?ilištima u Hrvatskoj. Imamo otvorene round table - diskusije sa studentima. Govorimo o poduzetništvu, kako pokretati male i srednje tvrtke, na koji na?in plasirati proizvod na svjetskom tržištu. Pokušavam ih uvjeriti da taj stari model orjentacije samo prema tim isto?nim tržištima te stare Jugoslavije nije dobar model. U svakom slu?aju: ta tržišta ?e tu biti za nas, ali treba se otvoriti prema ?itavom svijetu. Treba i?i u Njema?ku, treba i?i u Ameriku i tamo prodavati proizvode, da se iz tog našeg potroša ? kog društva, gdje se sve uvozi, okrene mentalitet i da razmišljamo o izvozu, o proizvodnji i o marketingu. Tu je poanta mojeg iskustva.

Mislite li da ?e Vam hrvatski gra?ani dovoljno vjerovati? Ili bi možda mogli imati prema Vama skepse upravo zbog toga što ste ve? puno postigli, pa onda - s te pozicije - možete i?i još više, ako biste postali predsjednik; možete tada raditi za svoju dobrobit!

B. Mikši?: Pa, evo, tu je možda dobar primjer Schwarzeneggera koji se kandidirao i postao guverner Californije! Schwarzenegger je bogat ?ovjek koji se dokazao kao glumac. Njegovi motivi su sli?ni mojima. California je došla u jedan jako teški stadij: postoje socijalni problemi, ekonomski problemi, ljudi se iseljavaju, odlaze, sve je tamo preskupo. I profesionalni polti?ari su i doveli do te situacije! Dolazi Schwarzenegger i donosi tu odluku da se kandidira, da se pomogne toj situaciji kakva je u Californiji. Mislim da su moji motivi sli?ni. Materijalno sam postigao dovoljno u životu. Nemam velikih aspiracija da se kandidiram za senatora u Americi, nego jednostavno želim na jedan pošteni na?in utjecati na budu?nost zemlje koja mi je domovina i koja mi je jako, jako važna, naro?ito sad kad imam 55 godina. Jednostavno sam došao u situaciju da bih htio vratiti taj svoj dug domovini koja mi je dala i školovanje, i prijatelje, i sve te stvari koje - kad ?ovjek postane malo stariji - postaju puno važnije. To su ti korijeni naši, vra?anje korijenima.

Napomena:

Ovaj objavljeni dio potje?e iz opširnijeg 45-minutnog razgovora koji se odvijao u Zagrebu, 24. lipnja 2004. godine.