Novosti

Naslov:

Kronika dana

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

12/09/2004

Datum: 12.09.2004
Naslov: Kronika dana
Izvor: Hrvatski radio

Novinar (Ivan Kojundži?): Najavljuju?i svoj povratak u Hrvatsku ugledni ameri?ki poduzetnik hrvatski iseljenik Boris Mikši?, u zagreba?koj zra?noj luci na konferenciji za novinstvo najavio je kandidaturu za predsjednika republike. Rekao je da se njegov politi?ki program temelji na novoj gospodarskoj ekonomskoj politici, projektu zapošljavanja i pove?anja nataliteta. Tako?er je istaknuo da treba riješiti najve?i hrvatski problem masovni odlazak mladih stru?njaka i intelektualaca. Boris Mikši? je izjavio da ?e na sljede?im predsjedni?kim izborima nastupiti kao neovisni kandidat, te da i za njega ne stoje lobiji ni interesne skupine. Na predsjedni?ku kandidaturu odlu?io sam se, kako bi vratio dug Hrvatskoj iz koje sam otišao prije 30 godina rekao je.