Novosti

Naslov:

Boris Mikši? o kandidaturi za predsjedni?ke izbore

Izvor:

HINA

Datum:

23/09/2004

ZAGREB, 23. rujna 2004. (Hina) - Boris Mikši?, poslovni ?ovjek iz Sjedinjenih ameri?kih država (SAD), ro?en u Hrvatskoj predstavio je danas na konferenciji za novinare svoju kandidaturu za predstoje?e predsjedni?ke izbore na kojima ?e nastupiti kao neovisni kandidat za hrvatskog predsjednika.

Mikši?, javnosti poznat kao nositelj nezavisne liste na prošlim hrvatskim parlamentarnim izborima, rekao je da svoju kampanju pla?a isklju?ivo iz vlastitih sredstava te da ne pripada ni jednom politi?kom lobiju. S tim u vezi na pitanje novinara opovrgnuo je da je predsjedni?ki kandidat Hrvatskih narodnjaka, objasnivši da njega ta stranka podupire.

Sve je to ispao jedan veliki nesporazum, rekao je.

Naveo je da se iz SAD-a s obitelji za stalno preselio u Hrvatsku.

Naglasak u kampanji biti ?e na razvoju gopodarstva, rekao je Mikši? i dodao da ?e se zalagati za na?elo tri puta 20 posto. Rje? je o 20 postotnom porastu izvoza, 20 - postotnom smanjenju birokracije te 20 posto godišnje uvo?enja novih tehnologija u gospodarstvo. Poru?io je da ?e se, ako postane predsjednik Hrvatske zalagati i za poticanje ekološkog i nauti?kog turizma te protiv korupcije.

Upitan kako komentira rezultate ispitivanja javnog mijenja po kojima sadašnji predsjednik Stjepan Mesi? uvjerljivo vodi, Mikši? je rekao da ?e se, kada po?ne predizborna kampanja ta prednost istopiti te da je u prošloj kampanji i predsjednik Mesi? po?eo s malom potporom bira?a.

Mikši? je komentirao i ju?erašnji incident na hrvatsko slovenskoj granici ocjenivši da su Slovenci, me?u kojima i zastupnici tamošnjeg parlamenta prekršili hrvatske zakone i da hrvatska vlast u tom slu?aju treba pokazati odlu?nost. Rije? je o hrvatskom teritoriju i tu ne bi trebalo u odnosima sa Slovenijom biti popuštanja, zaklju?io je Mikši?.