Novosti

Naslov:

Boris Mikši? razmotrit ?e kandidaturu za predsjednika

Izvor:

HINA

Datum:

06/10/2004

Boris Mikši? razmotrit ?e kandidaturu za predsjednika

ZAGREB, 6. listopada 2004. (Hina) - Boris Mikši? preispitat ?e odluku o povla?enju iz predsjedni?ke kampanje zbog golema broja primljenih poruka iz cijele Hrvatske u kojima se izražava razo?aranje tom odlukom i potpora kao predsjedni?kom kandidatu, priop?io je danas voditelj Mikši?eva izbornoga stožera Žarko Dela?. Naime, Dela? je sino? izvijestio da Boris Mikši? odustaje od predsjedni?ke utrke zbog "medijskog ignoriranja i neravnopravna tretmana predsjedni?kih kandidata, posebice u odnosu na sadašnjega Predsjednika".
Kao još jedan razlog za Mikši?evu odluku da odustane navodi se odugovla?enje s objavom nadnevka izbora, što u Mikši?evu izbornome stožeru smatraju dijelom strategije sadašnje politi?ke garniture da se što duže zadrži na vlasti.
Osim toga, kao jedan od razloga spomenuta je i "strategija vladaju?e stranke koja namjerno ne objavljuje ime svojega predsjedni?kog kandidata i stvara teško?e u provedbi i izradbi strategije predkampanje i kampanje nezavisnoga predsjedni?kog kandidata".
U današnjoj izjavi za javnost isti?e se pak da "s obzirom na nove okolnosti, iz kojih je vidljivo da hrvatski gra?ani i bira?i nestrpljivo o?ekuju promjene na politi?koj sceni, Boris Mikši? ostavlja mogu?nost da se ipak uklju?i u predsjedni?ku utrku". Kona?nu odluku Mikši? ?e donijeti kad se objavi službeni nadnevak predsjedni?kih izbora, a o toj ?e odluci, nadaju se u Mikši?evu stožeru, "mediji pravodobno obavijestiti javnost".