Novosti

Naslov:

Anto Kova?evi? predsjedni?ki kandidat HKDU-a

Izvor:

HINA

Datum:

20/10/2004

ZAGREB, 20. listopada 2004. (Hina) - HKDU je danas i službeno predstavio svoga potpredsjednika Antu Kova?evi?a za predsjedni?kog kandidata na predstoje?im predsjedni?kim izborima, koji je, kako je rekao, optimist da ?e u?i u drugi krug glasovanja.#L#

Kova?evi?, koji je s današnjim danom zamrznuo ?lanstvo u stranci, na konferenciji za novinare izjavio je da o?ekuje odli?an izborni rezultat i drugi krug glasovanja jer ?e, kako kaže, artikulirati interese bira?kog tijela koje bi, da je kandidiran, okupio potpredsjednik Vlade i HDZ-a Andrija Hebrang.

Istaknuo je da se mislio povu?i iz kandidature u korist Hebranga, ali nakon  što je HDZ kandidirao Jadranku Kosor odlu?io se kandidirati jer se, kaže,aktualni predsjednik Stjepan Mesi? "pod mus mora smijeniti".

Naveo je da priznaje neke Mesi?eve poteze, ali i da se ne može pomiriti s "mentalitetom sluge" koji Mesi?, tvrdi Kova?evi?, zastupa na Pantov?aku.

"Priznajem neke njegove poteze, ali godine koje dolaze nisu godine sluganstva i dodvoravanja svakom europskom ?inovniku koji dolazi u Zagreb, nisu godine dilanja transkripata", rekao je.

Bude li izabran za hrvatskog predsjednika, bitan ?e mu, kako kaže, biti samo hrvatski nacionalni interes, ne ono što od Hrvatske o?ekuje i traži EU.

"U Bruxellessu ?u braniti nacionalne interese, a u Zagrebu ne?u provoditi sluganstvo", kazao je Kova?evi?, naglasivši da Hrvatsku ne dijeli na lijeve i desne, ustaše i partizane, ve? na siromašne i bogate, sirotinju i one koji su im sve uzeli i na njih gledaju s prezirom.

"Ne?u tolerirati bogatstvo ste?eno na lihvarskim kamatama i rasprodajom hrvatske nacionalne imovine i blaga jer bez ekonomskog nema ni nacionalnog suvereniteta", rekao je Kova?evi?.

Posebno ?e se, kaže, zauzimati za potpuno zanemarene i ponižene Hrvate u BiH, a od svakog predsjedni?kog kandidata tražit ?e da zajam?i brigu o njima.

Osvrnuo se i na 'slu?aj Gotovina', prozvavši Vladu i aktualnog predsjednika države da "sa suzama u o?ima pozivaju Gotovinu da se preda Haaškom sudu u interesu onih koji rasprodaju i rasturaju Hrvatsku kao nacionalnu državu".

Kova?evi? je od medija zatražio objektivnost u pra?enju izborne promidžbe, poru?ivši da je, za razliku od "vic-mahera" kakvim je prikazivan u Saboru, pokazati da je puno više od toga.

Predizborna kampanja bit ?e mu, kaže, skromna (krenut ?e s oko 10.000 eura), ?ime ?e dokazati da se i s malo novca može dobiti izbore.

Predsjednik HKDU-a Petar ?urlin izvijestio je da je ?lan metkovi?kog ogranka stranke Stjepan Gnje?, koji je nedavno najavio kandidaturu za predsjednika države, danas isklju?en iz stranke jer je njegova kandidatura protuma?ena kao akt protiv stranke, koja je predložila Kova?evi?a kao svoga kandidata.

Na 'pressici' je nazo?io i ameri?ki poduzetnik hrvatskog podrijetla Boris Mikši?, koji je tako?er najavio kandidaturu, a koji je, kako je rekao, došao iz poštovanja prema Kova?evi?u koji, kao ni on, nije "ni pola sata bio u Komunisti?koj partiji".