Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

28/10/2004

HRT1, 27.10.2004., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 03:00min

Novinarka (Dijana ?ovi?): U bitku za svojih pet minuta slave krenuli su mnogi poznati i nepoznati kandidati, s idejama ili bez njih, neki s mnogo novca, neki bez kune u džepu. Žele?i zasjesti na fotelju na Pantov?aku, aktualnog predsjednika izazvao je samoprozvani kralj svih Hrvata u sjeni.

Slobodan Midži?: Ja se kandidiram za predsjednika republike Hrvatske uz jedan uvjet, a taj uvjet glasi- da sve jedan Hrvat u svijetu bude za mene.

Novinarka (Dijana ?ovi?): De?ko s Trešnjevke, Boris Mikši?, najprije je najavio, a zatim, ljutit zbog medijske blokade i povukao svoju kandidaturu. Sada je ipak odlu?an milijune zara?ene u Americi uložiti u kampanju i postati predsjednik, za što je spreman odre?i se ?ak polovice predsjedni?ke pla?e od dvadesetak tisu?a kuna.

Boris Mikši?: U SAD- u je malo druga?ija situacija, tamo se radi o ogromnom kapitalu koji je potrebno da ?ovjek ide uop?e na te izbore i podršku jedne od tih velikih stranaka. Ovdje imate jako puno malih stranaka, prema tome to je jako puno kandidata.

Novinarka (Dijana ?ovi?): Pod dojmom Star?evi?evih rije?i "Istina je živa, tko se bori nešto i dobiva", u utrku ulazi i Anto Kova?evi?. Poplava kandidata demokratsko je i ustavno pravo i ne ?udi, kaže, jer je Hrvatska politi?ki neiživljeno društvo.

Anto Kova?evi?: Ako imamo devedeset i pet stranaka onda se nije ?uditi što danas ima osamnaest kandidata, ali ja vjerujem da ?e mnogi otpasti jer ne?e biti u stanju skupiti deset tisu?a potrebnih potpisa da bi se mogli i službeno kandidirati.

Novinarka (Dijana ?ovi?): To ne?e biti problem ?iri Blaževi?u koji tvrdi da ve? sada ima zajam?eno trinaest tisu?a potpisa i to samo u hrvatskoj dijaspori.

?iro Blaževi?: Prognoza je jedan nezahvalan posao, sigurno je to da gospodin Mesi?, koji mi je ina?e jako simpati?an, gospo?a Jadranka Kosor koju ja volim, da oni su u jednoj prednosti, ali ja ?u ih pobijediti, zapamtite, obadvoje.

Novinarka (Dijana ?ovi?): Ivan Šiber tvrdi da inflacija predsjedni?kih kandidata nije hrvatska specifi?nost. Kaže kako predsjedni?ki izbori svuda u svijetu okupljaju šaroliko društvo, od ozbiljnih kandidata do prostitutki, fizi?kih i psihi?kih. Ve?ina traži samo medijski publicitet, ali u želji za slavom otvaraju se i mnogobrojne zamke.

Politolog (Ivan Šiber): To je sastavni dio svake politi?ke utakmice i prva stvar koju svaki kandidat koji želi u?i u trku mora biti svjestan to je da osobnih tajni nema.

Novinarka (Dijana ?ovi?): Osim ?ur?e Adleši? koja bi se mogla kandidirati isklju?ivo zbog revitalizacije HSLS- a, Šiber je siguran da ?e izbore obilježiti samo dva ozbiljna predsjedni?ka kandidata.

Politolog (Ivan Šiber): Mesi? starta sa položaja predsjednika države, kao na kraju krajeva i kao Bush u Americi. To je jedna velika prednost i trebat ?e se Jadranka Kosor ozbiljno pomu?iti. Iznena?enje izvan njih dvoje mislim da ne postoji.

Novinarka (Dijana ?ovi?): Iznena?enja su mogu?a, tvrdi Šiber, samo ako bude velik odaziv na izbore i prevaga trenuta?no neopredijeljenih, no u to je teško povjerovati zbog ustavom smanjenih predsjedni?kih ovlasti.