Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

29/10/2004

HRT1, 29.10.2004., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:00min

Novinar (Mislav Bago): Devet tjedana prije izbora utrka se sve više usredoto?uje na dvojac Mesi?- Kosor. Prema sadašnjem trendu izgledan je i drugi krug izbora u kojima bi se upravo našlo to tvoje kandidata. Predsjednik Mesi? izgubio je u mjesec dana ?etiri postotna poena i sada ima iza sebe pedeset i dva posto bira?a. Rejting Jadranke Kosor nakon objave HDZ- ove kandidature porastao je tri posto, pa trenuta?no ima potporu petine bira?kog tijela. Slaven Letica u proteklom je razdoblju više izgubio nego profitirao i sada je na osam posto. Od ostalih kandidata jedino Boris Mikši? ima tri posto, dok su ostali na zanemarivih jedan posto.

I dalje dvanaest posto bira?a ne zna za koga ?e glasovati. Predsjednik Mesi? uglavnom može ra?unati na lijeve glasa?e i to s više od osamdeset posto na narodnjake i socijaldemokrate. Tu su i bira?i stranke umirovljenika, a i malo više od polovice seljaka glasovalo bi za njega. No kod Mesi?a je zamjetno kako je izgubio najviše HSS- ovih bira?a te nešto pravaških i HDZ- ovih glasa?a, ali i dalje može ra?unati na tre?inu njihovih glasova. Istodobno za Jadranku Kosor ne bi glasovala ve?ina HDZ- ovih bira?a. Zanimljivo je da bi joj glasa?ka baza mogli biti i HSS- ovi te pravaški bira?i, a u manjem broju umirovljenici. Stoga je HDZ-ova strategija u ovom razdoblju i više nego jasna- pred kampanjom moraju ponajprije uvjeriti sve HDZ- ove bira?e da glasaju za Jadranku Kosor.

Za sada je kampanja višestrana?ka, što bi moglo biti riskantno budu?i da su predsjedni?ki izbori ipak personalizirani. Stoga bi Jadranka Kosor mogla biti ranjiva ako se bude stalno poistovje?ivala sa strankom i vladinom politikom. Odmakne li se od sadašnjeg koncepta kampanje, možda bi mogla privu?i više glasa?a. Slaven Letica pak ne može o?ekivati ve?inu pravaških glasa?a. Oni ?e u ve?em broju glasovati ?ak i za predsjednika Mesi?a. No u proteklom je razdoblju ipak uspio pove?ati broj HSP- ovih bira?a, ali i HSS- ovih. Istodobno je izgubio i nešto HDZ- ovih glasova na koje je ra?unao. Prema spolu ispitanika Mesi? ima podjednak broj muških i ženskih glasa?a. Kod Jadranke Kosor zamjetno je više ženskih glasova. Više je muškaraca nego žena koji još ne znaju za koga ?e glasovati. Mesi?evi bira?i uglavnom su obrazovaniji i iz gradova. Najve?u potporu može o?ekivati u Istri, Primorju i Gorskom kotaru. Bira?i Jadranke Kosor slabije su obrazovani i ve?inom sa sela. Ona najviše glasova može o?ekivati u Slavoniji, Lici i Dalmaciji- regijama gdje je HDZ najja?i.