Novosti

Naslov:

Odgovor na ?lanak D. Grakali?a "Kako je Mesi? postao Budiša" u Vjesniku od 09. studenog, 2004

Izvor:

Stella Hlad, Ministry of Health and Long Term Care Health Results Team

Datum:

10/11/2004

Odgovor na ?lanak D. Grakali?a “Kako je Mesi? postao Budiša” u Vjesniku od 9. studenog, 2004.

Nema pogovora, politi?ke su se mašinerije zahuktale: HDZ na jednoj, te koalicija SDP-a, HNS-a i HSS-a na drugoj strani. I jedna i druga struja sa odgovaraju?im kandidatima od kojih je samo jedan politi?ki vizionar.

Ispitivanje evidencije o hrvatskim politi?arima recentne hrvatske povijesti pokazuje da su svi oni ideološki kameleoni mijenjaju?i svoje boje u skladu s prigodnim politi?kim momentom. Ne pamti se u dosadašnjoj hrvatskoj povijesti ovolika fragmentiranost i impotencija hrvatskog politi?kog bi?a, nemilosrdna borba za opstanak onih koji su dokazali da rade na štetu hrvatske države i nedopuštanje bilo kakve pozitivne penetracije u bolesno politi?ko tijelo Hrvatske.

Sto su nam dosadašnji politi?ari naše nove države Hrvatske dali je u sferi ekonomske politike ?injenica da su od politi?kih prvaka postali svjetski dileri, neslu?eno oboga?eni rasprodajom onog sto je pripadalo cijelom hrvatskom korpusu i državi Hrvatskoj.

Donošenjem jednodnevnog zakona preko no?i su postali vlasnici prestižnih vila nekadašnje hrvatske aristokracije. Donošenjem zakona o privatizaciji, otu?ili su gotovo sva vrijedna vlasništva i u bescjenje sami pokupovali ono sto u prvom redu nisu smjeli prodavati jer to nije bilo njihovo. Znamo kako se to u pravnoj terminologiji zove. Zbog osobnih megalomanskih apetita doveli su Hrvatsku na rub ekonomskog ponora. Nezaposlenost koje je rezultanta njihovog ponašanja samo je jedno od prokletstava i nesre?a današnjeg standardnog ?ovjeka. Me?unarodnim korumpiraju?im ugovorima neslu?eno su oštetili hrvatsko gospodarstvo. I nakon hrvatskog osamostaljenja koje je trebalo biti put u blistavu budu?nost Hrvatske, zemlja je postala zbrkana, unesre?ena, metežna, nesigurna, gladna, uzburkana, uznemirena, izrovana, potresena a rezultanta je personalnog nepostojanja integriteta u politi?ara individualno i kolektivno.

Prosje?an je Hrvat gladan, iscrpljen, malaksao, nezaposlen , besciljan, ranjen. A ranjen se ?ovjek boji. Strah i pristranost medija su razlog da je borba za predsjedni?ko mjesto u Hrvatskoj postala utrka dva dobro poznata tabora koje istinski tolerira samo mali segment populacije a to su oni koji su uz mega politi?ke dilere uspjeli sitno uši?ariti i time si osigurati život. Za ostalu ve?inu populacije nije važno. Glad i neimaština, kroni?na nezaposlenost i dalje caruju hrvatskom zemljom i njenim pu?anstvom. I da li ?e se taj veliki dio hrvatske populacije jedino zbog straha i nesnalaženja opredijeliti za jednu od dvije medijski nametnute opcije?

Pojavom ?lanka Branimira Molaka u Vjesnikovim ”Stajalištima” od 6. studenog, 2004. naslu?uje se da u Hrvatskoj još ima zdravih, konstruktivnih elemenata kojima je stalo da Hrvatska sasvim ne potone. Me?utim, tisak favorizira predsjedni?ke kandidate koji ne samo da predstavljaju status quo za hrvatski boljitak nego se decenijima nalaze u politi?kim strukturama rotiraju?i od jedne do druge politi?ke funkcije, a koji su tako?er kirurzi i egzekutori privatizacije i neznanja vo?enja gospodarstva cime su doveli zemlju do propasti.

Nasuprot njima postoje kandidati koji su se okušali te poslovnim uspjehom i profesionalizmom okrunili lovorikama u najnemilosrdnijoj svjetskoj selekciji. Ti kandidati trebaju biti prepoznati od strane prosje?nog hrvatskog gra?anina. Uspješan poslovni ?ovjek koji se krvlju, suzama i znojem popeo do zvijezda, Hrvatskoj želi podariti svoje znanje, umje?e, iskustvo.

Hrabar, uspravan, dokazan poslovni ?ovjek izronio je u hrvatsku zbilju žele?i nam podariti sigurnu bazu domovinu eliminacijom deficita, harmoniziranim gospodarstvom, kooperacijom na svakom polju ka boljitku Hrvatske, sistemati?nim postizavanjem za Hrvatsku pozitivnih rezultata. Taj i takav kandidat garantira svakom Hrvatu dostojanstven život na ra?un plodova svog rada. Ovaj realitet koji se pojavio na hrvatskom horizontu kao spasitelj trebao bi biti prepoznat ako ne od onih kojima je stalo da Hrvatska nestane, onda barem od one ve?ine koja danas gladuje kopaju?i po kantama za sme?e, smrzavaju?i se od zime. Svi smo mi ro?enjem zaslužili ?ovjeka dostojan život u ulju?enom društvu.

Hrvatski bi standardni ?ovjek trebao smoci i hrabrosti i snage i volje i umije?a da se opredijeli za svoje dobro, svoj prosperitet, svoj boljitak. Ho?e li hrvatski standardni ?ovjek kona?no pokazati svoj glas za jedini mogu?i dobar ishod za Hrvatsku? Ho?e li hrvatski prosje?ni gra?anin svojim glasom omogu?iti dati šansu onom kojemu nije potrebno niti bogatstvo niti slava jer je to postigao u životu? Ho?e li hrvatski gra?anin svojim glasom uprili?iti inicijaciju zdrave, na svojim nogama zemlje Hrvatske u kojoj ?e svaki ponaosob mo?i živjeti, raditi na svoje osobno zadovoljstvo i radost?

Cijene?i cini?ni tonalitet pisanja novinara Grakali?a, upitno je sto novinar Grakali? misli da je dobro za boljitak ranjene nam Hrvatske obzirom da je on o?igledno novinar sa puno politi?kog novinarskog iskustva.

Zvjezdana Hlad

potpredsjednica Vije?a za iseljeništvo

Toronto Kanada