Novosti

Naslov:

Prva europska tvornica biorazgradive plastike

Izvor:

Ve?ernji list - Online izdanje

Datum:

15/11/2004

BELI MANASTIR - U poslovnoj zoni Beloga Manastira trebala bi se sagraditi prva europska tvornica PVC-plastike i biorazgradive plastike. Oko pet milijuna eura, koliko bi projekt stajao, spremni su zajedni?ki investirati korporacija "Cortec" iz St. Paula iz Amerike, kojoj je vlasnik i predsjednik uprave Boris Mikši?, i osje?ka tvrtka "AC Buljubaši?". U tijeku je registracija zajedni?ke tvrtke "Ecocortec" d. o. o. Pismo namjere koje je upu?eno Belomanastircima ju?er je prihva?eno na sjednici Gradskoga poglavarstva.

- Procijenjena bi godišnja proizvodnja tvornice bila oko 5000 tona PVC-folije i kona?nih proizvoda te ekofilma, a više od 90 posto izvozilo bi se u zapadnoeuropske zemlje. U po?etnoj bi fazi u tvornici bilo zaposleno 45 radnika, a zapošljavanje novih radnika bilo bi sukladno dinamici rasta prodaje i plasmana - izvijestio je gradski tajnik Josip Kompanovi?.

U pismu se napominje kako tehnologija proizvodnje ne optere?uje i ne one?iš?uje okoliš, a više od 40 posto osnovnih sirovina bazira se na kukuruzu i soji. Potpuno novi strojevi dopremili bi se iz Italije, a proces izrade od narudžbe do isporuke traje pola godine. Za proizvodni pogon tvrtki "Ecocortec" potreban je jedan hektar zemljišta.

- Na zemljištu u poslovnoj zoni prvo bismo imali pravo uporabe s pravom gradnje, a nakon toga bismo im ga ustupili u vlasništvo, s tim da ?e u ugovoru biti uvjetovana gradnja objekta i zapošljavanje radnika te po?etak proizvodnje - napomenuo je Kompanovi?.

Njegove je rije?i nadopunio gradona?elnik dr. Davorin Bubalovi? kazavši kako se u ugovore sa svim budu?im investitorima u poslovnoj zoni trebaju ugraditi odre?ene klauzule ne bi li u trenutku predaje zemljišta u njihovo vlasništvo sprije?ili naknadnu preprodaju prostora.

- U posljednje vrijeme po?eli su se pojavljivati kojekakvi kokošari koji bi tamo sagradili šupe, a onda ih prodali nekim drugim subjektima! - upozorio je Bubalovi?.


http://www.vecernji-list.hr/newsroom/regions/slavonija/146827/index.do