Novosti

Naslov:

Predsjedni?ki san de?ka s Trešnjevke

Izvor:

HTnet

Datum:

18/11/2004

Boris Mikši? svakako je svestrana osoba. Ovaj ugledni poslovni ?ovjek, tenisa?, skijaš i ribolovac, odlikovan Redom Danice hrvatske za zasluge u gospodarstvu, po?asni generalni konzul Hrvatske u Sjedinjenim Državama prije trideset godina uputio se u Ameriku i ostvario ameri?ki san, a sada se vratio u domovinu 'da joj vrati dug'

Uspješan ameri?ki biznismen vratio se u domovinu 'da joj vrati dug'

'Ne volim gubiti i ne bih se kandidirao da ne osje?am kako ljudi žele korjenite promjene. Na prošlim parlamentarnim izborima glasa?i su glasali protiv, a ne za. Ako opredjeljenje glasa?a bude takvo i na ovim predsjedni?kim izborima, to ide meni u prilog', rekao je u nedavnom intervjuu za T-Portal Boris Mikši?, kandidat za hrvatskog predsjednika i dokazani ameri?ki biznismen.

Nakon što je odustao od kandidature zbog, kako je naveo, neravnopravnog tretmana u medijima, ipak se predomislio i kandidirao za predsjednika Hrvatske.

'Materijalno ja dajem, a ne dolazim uzeti. Sam financiram svoju kampanju i nepotkupljiv sam. Iza mene nema interesnih lobija ?ije interese moram štititi. Ja štitim interese mladih jer ne želim da se iseljavaju pod pritiskom egzistencijalnih problema.

Mikši? sa suprugom Annom kojoj ?e ostaviti biznis ukoliko pobijedi na izborima

Namjeravam se boriti protiv korupcije, što mogu, jer ne zastupam lobije. Borit ?u se i protiv birokracije koja je pregolema i neefikasna. Zbog nje nas kapital zaobilazi', ukratko je opisao svoj program.

Gra?anima Hrvatske ponudio je na potpis ugovor u kojem se obvezuje polovicu svoje predsjedni?ke pla?e, ako bude izabran, davati u humanitarne svrhe.

Boris Mikši? ro?en je 11. listopada 1948. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1973. godine i potom otišao u SAD.

Po?evši kao inženjer za razvoj i istraživanje napredovao je do potpredsjednika za razvoj i istraživanje u Northern Instrument Corporationu u Minneapolisu, a 1977. godine osnovao je vlastitu tvrtku Cortec Corporation kojom danas predsjedava.

Mikši? u svom ameri?kom domu

Grade?i karijeru istodobno je na postdiplomskom studiju istraživanja rada na Sveu?ilištu Minnesota, na odjelu za kemijski inženjering. Godine 1991. završio je studij inženjeringa proizvodnih sustava na Sveu?ilištu St. Thomas u St. Paulu, Minnesota.

Prema njegovoj službenoj biografiji, posjeduje 20 patenata u Sjedinjenim Ameri?kim Državama, Kanadi, Francuskoj i Japanu. Objavio je stotinjak znanstvenih radova i koautor je triju tehni?kih knjiga.

Kao ugledan svjetski poslovni ?ovjek predsjedao je brojnim me?unarodnim i znanstvenim skupovima te je ?lan i dužnosnik brojnih stru?nih društava. Ernst & Young ga je 2000. godine proglasio poduzetnikom godine u saveznim državama Minnesoti i Dakoti.

Mikši? je i strastveni ribolovac

Biografiju 'Ameri?ki san de?ka s Trešnjevke' objavio je 1994. godine. U njoj opisuje svoj put 'de?ka s Trešnjevke' koji se prije trideset godina uputio 'preko bare' sa samo 37 dolara u džepu i ostvario ameri?ki san.

O svojim roditeljima Mikši? piše: 'Otac Stjepan bio je jedan od prvih domobranskih pilota, završio je domobransku akademiju, a 1942. otišao je u školu za pilote u Njema?koj, na Baltiku. Do konca 1944. bio je u Hrvatskoj legiji, na bojištima diljem Francuske, Rusije, Njema?ke i kratko u Italiji.

Poslije rata pet je mjeseci odležao u vojnom zatvoru, a zatim su ga poslali na Šarplaninu, na prisilni rad. Oslobo?en je 1946... Mati Nina je radni vijek provela kao nastavnica.

Ne treba posebno objašnjavati zašto je moja obitelj oduvijek bila protiv komunizma ni zašto su i mene tako odgojili'.


Mikši? ra?una na glasove iseljenika

Boris Mikši? aktivno sudjeluje u razvoju hrvatskog gospodarstva, a za osobite zasluge u gospodarstvu predsjednik Franjo Tu?man odlikovao ga je Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovi?a.

Godine 1995. imenovan je po?asnim generalnim konzulom Republike Hrvatske u Sjedinjenim Ameri?kim Državama.

Velik dio vremena Mikši? posve?uje humanitarnom radu i sudjelovanju u brojnim doga?anjima vezanim za promoviranje Hrvatske u SAD-u i svijetu.

Godine 1997. dobio je nagradu Citizen at Their Best koju dodjeljuje Minnesota National Guard savjesnim gra?anima za aktivno pomaganje lokalnoj zajednici.

Uz to, dobitnik je i nagrade za životno djelo ameri?ke udruge inženjera za zaštitu od korozije NACE International.

Na prošlim parlamentarnim izborima osvojio je samo dva posto glasova, a razlog neuspjehu vidi u kasnom po?etku kampanje.

'Parlamentarni izbori su bili generalna proba', kaže te isti?e da ra?una na glasove dijaspore i da ga podržava Grupa 100.

Poslušajte jingle za predsjedni?ku kampanju Borisa Mikši?a

Real Media: Predsjedni?ki jingle B.Mikši?a

Sandra Livaji?
?etvrtak, 18.11.2004.