Novosti

Naslov:

Otvoren hotel 'Esplanade'

Izvor:

Zagreb News

Datum:

18/11/2004