Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

01/12/2004

HR 1, 30.11.2004., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 3:30 min


Novinarka (Sanja Ivekovi?): Hrvatski ?e gra?ani dakle 2. sije?nja idu?e godine ?etvrti put na izravnim izborima birati predsjednika Republike. Sude?i prema najavama broj kandidata u predsjedni?koj utrci mogao bi biti rekordan, baš kao što ?e biti rekordna kratka i predizborna kampanja.

Novinar (Ivan Žakni?): Svi oni koji misle da su baš oni idealni kandidati za Pantov?ak ?e u roku od 12 dana raspisivanja izbora morati prikupiti 10.000 potpisa te ih predati Državnom zbornom povjerenstvu Zadnji rok je do pono?i 13. prosinca. Državno izborno povjerenstvo ?e potom u roku 48 sati u svim dnevnim novinama i na Hrvatskoj radio televiziji objaviti listu kandidata za predsjednika Republike. Izborna promidžba zapo?inje u pono? 16. prosinca i traje do pono?i 31. prosinca, ako znamo da nas u tom razdoblju o?ekuju boži?ni blagdani možemo zaklju?iti kako nas o?ekuje rekordna kratka predizborna kampanja, koja bi me?utim sude?i prema zbivanjima u protekla dva tjedna mogla biti iznimno oštra i dinami?na. Izborna šutnja po?inje zajedno sa Novom godinom 1. sije?nja u pono? i traje do pono?i 2. sije?nja, kada bi Državno izborno povjerenstvo trebalo objaviti prve službene rezultate. Eventualni drugi krug izbora održati ?e se 16. sije?nja u njemu se natje?e dvoje kandidata koji su dobili naviše broj glasova u prvom krugu. Predsjednika Republike se bira na mandat od 5 godina, a bira?ko pravo imaju svi hrvatski državljani sa navršenih 18 godina. Hrvati ?e tako 2. sije?nja po ?etvrti puta izravno birati predsjednika Republike. Prvi izbori su održani u ljeto 1992 godine, a na njima je nadmo?no u prvom krugu sa gotovo 57% glasova pobijedio HDZ kandidat pokojni Franjo Tu?man ispred HSLS-ovog kandidata Dražena Budiše i HNS-ovke Savke Dab?evi? Ku?ar. Ti izbori ostati ?e upam?eni po ?injenici što je na njih izašlo ?ak 75% upisanih bira?a. Franjo Tu?man uvjerljivo pobijedio na izborima 1997 godine sa 61,47% glasova osvojenih u prvom krugu iza sebe je ostavio SDP-ovog kandidata Zdravka Tomca te kandidata HSLS i još osam stranaka pokojnog Vladu Gotovca. Te izbore pamtimo pak po brutalnom fizi?kom nasrtaju na Vladu Gotovca po?injenoga tijekom njegovog predizbornog skupa u Puli. Krajem 1999 Franjo Tu?man umire, a hrvatski gra?ani novog predsjednika biraju 24.sije?nja 2000 samo tri tjedna nakon parlamentarnih izbora. U drugi krug ulaze zajedni?ki kandidat HNS,HSS, IDS,LS, Stipe Mesi? te kandidat koalicije HSLS i SDP-a Dražen Budiša. U drugome krugu Mesi? opravdava epitet najve?eg iznena?enje izbora i pobje?uje sa 56% osvojenih glasova. Ubrzo nakon toga tadašnja vladaju?a koalicija izglasala je ustavne promjene i izmjenu polupredsjedni?kom u parlamentarni sustav ?ime su bitno smanjenje ovlasti predsjednika Republike. Unato? toj ?injenici prema dosadašnjim najavama mnogi bi htjeli sjesti u predsjedni?ku fotelju. U predsjedni?ku utrku tako ?e uz aktualnog predsjednika Mesi?a, kojeg podupire ve?ina stranaka sadašnje oporbe krenuti kandidatkinja vladaju?eg HDZ Jadranka Kosor, Slaven Letica ispred HSP-a, predsjednik Hrvatskog bloka Ivi? Pašali?, HSLS-ovka ?ur?a Adleši?, a kandidature je najavilo niz nezavisnih pojedinaca poput Miroslava ?ire Blaževi?a, Borisa Mikši?a, Ljube ?eši?a Rojsa i drugih. Ve?ina dosadašnjih anketa prednost daje Stipi Mesi?u, koji kako je vjerovati tim anketama pobjedu mogao odnijeti ve? u prvom izbornom krugu. Te poneko istraživanje pokazuje kako bi se Mesi?u u drugome krugu mogla suprotstaviti HDZ-ovka Jadranka Kosor, dok je tre?e mjesto u ve?ini anketa osigurano za Slavena Leticu.