Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

01/12/2004

NOVA TV, 30.11.2004., 19:00
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:00min

Novinarke (Jelena Dilber i Ivana Luli?): Unato? toj ?injenici neki i dalje uporno skrivaju svoje programe, pa tako i aktualni predsjednik Mesi?, a on ?e u svoju kampanju uložiti ?etiri milijuna kuna. Stožer ?ire Blaževi?a i?i ?e na strategiju iznena?enja. U njemu ?e biti Stranka hrvatskih branitelja i, kako kaže gospodin Blaževi?, trust mozgova sa ekonomskog i pravnog fakulteta, te jedan uvaženi politolog. Kampanju ?e financirati sam, a koliko ?e uložiti, ?iro nam nije otkrio. Kampanjom prijatelja može se nazvati kampanja Slavena Letice. Prijatelji ?e financirati njegovu kampanju, a prijateljsku podršku dobivati ?e i u izbornom stožeru. Imati ?e i podršku HSP- a ?iji je kandidat. Kampanja ?e, otkriva, biti skromna, bez zabavnog programa i jumbo plakata. Nimalo skromna ne?e biti kampanja Borisa Mikši?a. Uložiti ?e milijun dolara. U njegovom stožeru biti ?e ve?inom zagreba?ki studenti i umirovljenici. Planira obi?i stotinu i ?etrdeset i šest radijskih postaja, a na njegovim skupovima bira?e ?e zabavljati Mišo Kova?. Kampanju Jadranke Kosor financirati ?e ?lanovi HDZ- a, a o?ekuju i donacije. Koliko ?e uložiti nisu otkrili. Kažu da ?e svota biti manja od svote predsjednika Mesi?a. Ni oni danas nisu željeli otkriti program kampanje. Druga žena me?u kandidatima, ?ur?a Adleši?, u svoju kampanju uložiti ?e oko milijun HSLS- ovih kuna. Osim radijskih i televizijskih spotova na nacionalnim mrežama orijentirati ?e se i na lokalne medije. Kampanju ?e usmjeriti na direktne susrete sa bira?ima. U stožeru ?e joj sjediti strana?ki kolege. Ljubo ?esi? Rojs uložiti ?e stotinu tisu?a eura. Kampanju financira sam od novca dobivenog prodajom osobnog automobila. U njegovom stožeru, kaže, biti ?e hrvatski branitelji. Uz Ivu Fabijana i Niku Bebu koji ?e sudjelovati u zabavnom programu na skupovima ?e uz zvukove pjesme "Sude mi" puštati spotove sa kadrovima rušenja njegove ku?e i hrvatskih branitelja u Haagu. Sve u svemu, u sljede?a ?etiri tjedna zabave ?e biti napretek jer uzbudljivu utrku najavljuju i ostali kandidati.