Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

05/12/2004

HR 1, 04.12.2004., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 2:10 min


Novinarka (Rosanda Kokanovi?): Na glavnome zagreba?kom Trgu Bana Jela?i?a gotovo svi predsjedni?ki kandidati na svojim su štandovima danas skupljali potpise gra?ana. Da bi predali svoju kandidaturu trebaju pokupiti 10000 potpisa. Živo je bilo na svim štandovima, a svojim je rije?ima najve?u pozornost gra?ana privla?io Ljubo ?esi? Rojs.

Novinarka (Zrinka Srpak): Subotnje prijepodne tradicionalno je najživlji dan tjedna u metropoli. Boris Mikši?, Miroslav Blaževi?, Ante Kova?evi?, Stipe Mesi?, Jadranka Kosor i Ljubo ?eši? Rojs, na svojim su štandovima prikupljali potpise gra?ana. Jedan svoj imidž grade na obe?anjima gra?anima u pozitivnim promjenama, drugi svoj uspjeh kane temeljiti na diskreditiranju politi?kih promjena. U tu grupu svakako ide Ljubo ?eši? Rojs koji je najoštriji prema predsjedniku Mesi?u, za kojega gra?anima obe?aje da ?e ga zatvoriti zbog veleizdaje nakon što postane predsjednik. Posjet premijera Sanadera i ?lanova Vlade štandu HDZ-ovoj kandidatkinji Jadranki Kosor, kod ?eši?a Rojsa izazvao je bujicu kritika.

Ljubo ?esi? Rojs (predsjedni?ki kandidat): Prenio sam Kalmeti poruku koji m9i je poru?io i general Gotovina da ?e ga išamarati u sred Zadra kada bude najviše svih.

Novinarka (Zrinka Srpak): Sami gra?ani pak mahom su kriti?ni prema politi?arima i ne vjeruju u njihova predizborna obe?anja.

Gra?anka: ?ekaj neki se voze u mercedesima i ne možeš do njih do?i osim sada. Sada se mogu i sa Jadrankom Kosor sam se isto rukovala, rekla sam joj isto kao i tebi. Do?ite napišite par redova. Kažem ja od toga nemam ništa vi meni konkretno dajte posao bez da ja uop?e pišem par redova.

Novinarka (Zrinka Srpak): Svi predsjedni?ki kandidati u kampanji namjeravaju što više vremena provoditi me?u obi?nim ljudima istakao je Ante Kova?evi?.

Ante Kova?evi? (predsjedni?ki kandidat): Nastojati ?u se što više kretati po tržnicama, trgovima, školama, crkvama, tamo gdje je najviše ljude i nastojati svakom ?ovjeku pružiti ruku.

Novinarka (Zrinka Srpak): Kampanja službeno još nije po?ela ali ako je suditi prema današnjim aktivnostima sljede?ih 30-tak dana na našoj politi?koj sceni biti ?e živo i zanimljivo.