Novosti

Naslov:

Mikši?: 'Polovicu predsjedni?ke pla?e ?u donirati'

Izvor:

HTnet

Datum:

06/12/2004

' Na svojim internetskim stranicama objavio sam ugovor koji potpisujem s gra?anima Hrvatske da ?u, ukoliko dobijem izbore, pola svoje predsjedni?ke pla?e donirati u dobrotvorne svrhe. Odsanjao sam ameri?ki san i sad vra?am dug domovini u kojoj sam odrastao i koja me školovala', obe?ao je predsjedni?ki kandidat Boris Mikši?