Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

08/12/2004

NOVA TV, 07.12.2004., 19:00
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:00min

Novinarka (Mirjana Hrga): Boris Mikši? prvi je službeni kandidat ove predsjedni?ke kampanje. Deset tisu?a i šest stotina i pedeset i tri potpisa predao je državnom izbornom povjerenstvu i time postao prvi službeni kandidat.