Novosti

Naslov:

Opasan korozitet sibirske nafte

Izvor:

Novi List Online

Datum:

12/12/2004

PREDSJEDNI?KI KANDIDAT BORIS MIKŠI? U RIJECI SE IZJASNIO PROTIV PROJEKTA DRUŽBA ADRIA

RIJEKA – Družba Adria je politi?ki, a ne ekonomski projekt koji je za Hrvatsku neprihvatljiv. Osobno me brine izjava predsjednika Putina kako je to važan projekt za Rusiju, a bojim se da su i pojedinci iz najviše državne vlasti u tome interesno povezani. Prije svake odluke potrebno je javno objaviti ekološku studiju i otvoriti stru?nu javnu raspravu – rekao je ju?er u Rijeci predsjedni?ki kandidat Boris Mikši?.
    S obzirom da je dobitnik nagrade za životno djelo na polju zaštite od korozije, Mikši? je naglasio da su mu dostupni stru?ni i znanstveni podaci koji nisu ohrabruju?i.
    – Korozitet sibirske nafte ve?i je stotinjak puta od nafte koju trenuta?no dopremamo iz Alžira. Tijekom posjeta sibirskom naftovodu bio sam prisutan prezentaciji iz koje je vidljivo da taj naftovod prosje?no propušta jednom na dva kilometra. Bojim se da ?e se ta situacija, ako ve? nije, dogoditi na Jadranskom naftovodu koji prolazi kroz osjetljivu ekološku zonu – zaklju?io je Mikši?.
    On je ju?er posjetio i Tehni?ki fakultet u Rijeci gdje je studentima održao predavanje na temu »Šira primjena inhibitora korozije u današnjoj tehnici«. Boris Mikši? je ina?e svjetski inovator na podru?ju antikorozivne zaštite i vlasnik tvrtke »Coratec Corporation« iz Minnesote koja se ve? 30 godina bavi zaštitom od korozije. Osim što se unutar tvrtke bave istraživanjima, »Coratec Corporation« sponzoriraju istraživanja na sveu?ilištima, pa je Mikši? ju?er izrazio nadu da ?e se u program uklju?iti i Sveu?ilište u Rijeci.

A. BRALI?