Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

13/12/2004

RTL, 12.12.2004., 18:45
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:19 min

Novinar (Dorotea Lazanin): A kandidati za predsjednika Republike dan su proveli u prikupljanju, prebrojavanju i predavanju potpisa. Rok za predavanje potpisa Državnom izbornom povjerenstvu isti?e sutra u pono?. Ivan Lovre?ek.

Novinar (Ivan Lovre?ek): Predavanje potpisa gra?ana koji ga podržavaju u drugoj kandidaturi za predsjednika Republike Slaven Letica obavio je danas. Uslijedilo je prebrojavanje i to ru?no.

Slaven Letica, predsjedni?ki kandidat. Prikupljaju se potpisi kao u srednjem vijeku. Zna?i, svugdje u svijetu bi se moglo elektroni?kom formom potpisati, to je, diskriminirani su predsjedni?ki kandidati suvremene proeuropske usmjerenosti, zna?i, koji su kompjuterski pismeni.

Novinar (Ivan Lovre?ek): Potpise je uz Slavena Leticu predao još samo Boris Mikši?. Zato se sutra u Državnom izbornom povjerenstvu o?ekuje gužva.

Ivica Crni?, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva: Svi koji se namjeravaju kandidirati moraju biti u ovoj zgradi najkasnije do 24 sata, prema tome, mogu?e je da ?emo broj potpisa provjeravati do kasno u no?, odnosno, do rano u jutro.

Novinar (Ivan Lovre?ek): U HDZ-u kažu da ve? imaju dovoljan broj potpisa za kandidaturu Jadranke Kosor, no liste ?e u Državno izborno povjerenstvo odnijeti sutra. Jadranka Kosor ve? je usredoto?ena na po?etak kampanje.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja: Bitan je u ovoj kampanji, ja sam duboko uvjerena, naš dosadašnji rad, zna?i, ono što smo u?inili za ljude s imenom i prezimenom.

Novinar (Ivan Lovre?ek): Popularnost Jadranke Kosor, tvrde u HDZ-u, dostigla je 30%, dok popularnost njezina glavnog rivala, prema tim istraživanjima, pada, no to previše, ?ini se ne zabrinjava Stjepana Mesi?a, ?iji se stožer danas bavio prebrojavanjem prikupljenih potpisa. Mesi? vjeruje da je skupio puno više od potrebnih 10 000 potpisa.

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Nešto je stiglo prije, nešto je stiglo i sada, sad treba.. Možda nije dobro baš re?i jedan broj koji nije provjeren, jer treba malo posla, vidjeli ste i sami, ima dosta posla.

Novinar (Ivan Lovre?ek): Taj ?e broj, kao i u slu?aju ostali kandidata, idu?ih dana provjeravati Državno izborno povjerenstvo, a nakon objave liste kandidata za predsjednika države, 16. prosinca, predizborna kampanja i službeno može po?eti.