Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

13/12/2004

HRT1, 12.12.2004., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 01:00min

Novinar (Miro Aš?i?): ?ur?a Adleši? lokal- patriotski je predala kandidaturu sa petnaest tisu?a potpisa u Bjelovaru gdje je i gradona?elnica. U utrci za Pantov?ak ne?e imati velike predizborne skupove. Obra?ati ?e se ciljanim skupinama. I Miroslav ?iro Blaževi? prikupio je dovoljno potpisa- kaže; dvadeset tisu?a. Kako se sam financira najavljuje skromnu kampanju bez plakata da mu, veli, djeca ne crtaju brkove. Priznaje da ga ne doživljavaju kao politi?ara, ali se nada da ?e do kraja kampanje bira?i progledati i izabrati ga za predsjednika. U stožeru generala Ljube ?esi?a Rojsa deset tisu?a potpisa, kažu, prikupljeno je još prošle nedjelje, ali aktivisti u Hrvatskoj i dalje neumorno rade. Kampanju ?e po?eti na Plitvicama jer se tamo, kaže, na krvavi Uskrs drugi put rodio. Jadranka Kosor kampanju ?e po?eti u rodnom Lipiku. Ankete je ne zabrinjavaju. Kaže da se ne?e zamarati brojanjem minutaže u televizijskom i radijskom programu jer, kaže, poklonika ima dovoljno za ulazak u drugi krug. Glasove ?e prikupljati u druženju sa ljudima i pod motom "ljudi ispred politike".

Predsjedni?ki kandidat (Anto Kova?evi?): Deset tisu?iti potpis. Evo.

Novinar (Miro Aš?i?): Posljednji potpis za kandidaturu Anto Kova?evi? dobio je u Slavonskom Brodu gdje ?e i po?eti, kaže, argumentiranu kampanju bez niskih udaraca. Voditi ?e je po na?elu "tko o drugom zbori dva puta je od njega gori".

Predsjedni?ki kandidat (Slaven Letica): Vidim da je atmosfera puna sre?e i zadovoljstva, da o?ekujemo pozitivno natjecanje.

Novinar (Miro Aš?i?): U pratnji istaknutih HSP- ovaca Slaven Letica predao je osamnaest tisu?a i stotinu i dvadeset i pet potpisa. Tvrdi da ?e ako postane predsjednik raditi isklju?ivo u interesu takozvanih obi?nih ljudi. Aktualni predsjednik Stjepan Mesi? nije precizirao broj potpisa. Samo je rekao da ih je više od deset tisu?a. Prikupili su ih volonteri stranaka koje ga podupiru. Boris Mikši?, ameri?ki pedantno, prvi je predao kandidaturu još u utorak, ali potpise prikuplja i dalje. Kampanju zapo?inje u Splitu humanitarnim balom. Ivi? Pašali?, kaže, prikupio je više od dvadeset tisu?a potpisa. Osim u Hrvatskoj, skupljao ih je po Bosni i Hercegovini, ali i u iseljeništvu. Predkampanju je po?eo dvadesetog studenog u Kninu, a kampanju po?inje predizbornim skupom u Zadru pod sloganom "za uspravnu Hrvatsku".