Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

13/12/2004

Radio 101, 13.12.2004., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Miksi?
Trajanje: 05:19 min

Novinar (Alen Matoševi?): To?no 10, manje ili više nadobudnih, do sad je predalo više od 10 000 potrebnih potpisa Državnom izbornom povjerenstvu svaki, koje u idu?a dva dana mora službeno potvrditi valjanost njihovih kandidatura za predsjednika države. Boris Mikši? i žSlaven Letica to su u?inili ranije, do su današnjih 8 kandidata spremno stajali pred mikrofone recitiraju?i broj prikupljenih glasova i razloge zašto bi baš oni bili najbolji predsjednici.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Aktualni predsjednik, Stjepan Mesi?, kojega je poduprlo osam stranaka, skupio je ?ak 223 i pol tisu?e potpisa.

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Smatram da sam u prvom mandatu obavio ono što se od mene o?ekivalo, pomogao sam da se Hrvatska otvori prema svijetu, da se demokratizira, da profunkcioniraju institucije, onako kako to funkcioniraju u zemljama etablirane demokracije, dakle, napravili smo jedan korak. Sad treba napraviti drugi, a to zna?i, u?initi sve da hrvatska privreda promijeni smjer, a to zna?i da od izrazito uvozne postanemo proizvodna i izvozna privreda.

Novinar (Alen Matoševi?): Ho?e li bit potrebe za drugim krugom izbora, upitali smo Mesi?a:

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Pa ako mene pitate, ja bi voli da je samo jedan.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Dok su Stipu dopratili Ra?an, Pusi?ka i drugi oporbenjaci, ništa manje pompozno u DIP nije došla ni Jadranka Kosor. Nju su naime dopratili predsjednik HDZ-a, Sanader i drugi strana?ki prvaci, te hrpetina mladeži, obu?ena u bijele kabanice. Zašto Jaca misli da bi bila bolja predsjednica od Mesi?a.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja: Pa ja ne?u komentirati druge predsjedni?ke kandidate, pa ni kandidata Stjepana Mesi?a, ali ja sam sigurna da bi kao predsjednica Republike Hrvatske mogla puno bolje štititi nacionalne i državne interese, odnosno, promicati nacionalne i državne interese.

Novinar: Koliko ste potpisa skupili

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja: Mi smo stali kod 90 000, odnosno, 92 000 i onda smo zaustavili prikupljanje.

Novinar (Alen Matoševi?): Prvi je jutros potpise predao kandidat Hrvatskog Bloka, Ivi? Pašali?.

Ivi? Pašali?, predsjedni?ki kandidat: Držim da bih bio dobar predsjednik, zbog toga što nasuprot sluganske današnje državne politike zastupam suverenisti?ku politiku, zato što sigurno nikad ne bih izdao hrvatske nacionalne interese, zato što sigurno bih kao predsjednik Republike osigurao da hrvatski gra?ani dobro žive, da se hrvatska ne rasprodaje, da se hrvatski generali ne izru?uju, da se Hrvatska kao zemlja u svakom pogledu ne ?ini sluganskom.

HSLS-ova kandidatkinja, ?ur?a Adleši?, prikupila je 22 000 potpisa, baš kao i Ivi?.

?ur?a Adleši?, predsjedni?ka kandidatkinja: Mi trenutno možemo re?i da su ?itave generacije izgubljene jer su bez posla. I mladi ljudi koji tek traže posao i ljudi mojih godina, dakle, mogla bih re?i gotovo najboljih, kad više ne mogu dobiti posao, ako su bez njega ostali, jer su stari za neke nove po?etke, a premladi za mirovinu. I posao predsjednika je i taj, kao prvog ?ovjeka sa snažnim javnim utjecajem i trebao bi biti potpuno nezavisan od politi?kih stranaka. To je dio moje kampanje.

Novinar (Alen Matoševi?): U svom stilu, pra?en Kršnim momcima, Ljubo ?esi? Rojs, sam je nosio veliku kutiju sa 24 000 potpisa.

Ljubo ?esi? Rojs: Ja ?u ga pobijediti vojni?ki, a glas za mene je, ujedno je glas za mog prijatelja i kolegu suborca, ?ovjeka koji je trenutno sam na braniku domovine, generala Antu Gotovine. Tako da, svi koji misle da sa?uvamo jedinu nam vje?nu Hrvatsku, neka daju glas meni. To je za mene kao za vojnika zapovijed, to je ujedno glas za generala Gotovinu. Svi koji misle da je Hrvatska stvorena na zlo?inu, da generala Gotovinu treba izru?iti u Hagu, ja ih molim da daju svoj glas svim ostalim kandidatima.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Bivši hrvatski nogometni izbornik, Miroslav ?iro Blaževi?, kaže da mu je glavni adut ?injenica da ga narod poznaje i da se nije kompromitirao.

Miroslav ?iro Blaževi?, predsjedni?ki kandidat: vratit ?u Hrvatima osmijeh na lice, jer kako re?e uzoriti naš Bozani?, kardinal Bozani?, Hrvatska je umorna i ja vas otvaram da vam mogu sa svojim entuzijazmom vratit osmjeh na lice i dostojanstvo hrvatskom ?ovjeku.

Novinar (Alen Matoševi?):Više od 10 000 potpisa predali su još Anto Kova?evi? i Miroslav Reich, dok su za kasnije ve?eras predaju najavili Mladen Kešer, Tomislav Petrak i Stjepan Gnje?.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Nakon što izborno povjerenstvo utvrdi valjanost kandidature, u ?etvrtak ?e i službeno zapo?eti predizborna kampanja za predsjedni?ke izbore, koji ?e se održati drugog sije?nja idu?e godine.