Novosti

Naslov:

Bogatstvo kandidata nije presudno

Izvor:

HTnet

Datum:

14/12/2004

Na predstoje?im predsjedni?kim izborima u Hrvatskoj 'sukobit' ?e se na politi?koj bojišnici kandidati s malo novca i mnogo politi?kog utjecaja te kandidati s mnogo novca i bez nekog politi?kog utjecaja...

Vrlo je razvidno tko ?e pobijediti, jer u Hrvatskoj prije svega ulogu igra politi?ka mo?, tako da se relativno siromašnim kandidatima, sadašnjem predsjedniku Stjepanu Mesi?u i potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor, daju najve?e izborne šanse.

Ako se hrvatski predsjedni?ki izbori uop?e mogu uspore?ivati s ameri?kim, tamo u utrku za predsjednika ulaze oni najbogatiji, s ?vrstim financijskim lobijima iza sebe, a u Vladu dolaze osobe koje su se dokazale u poduzetništvu, dakle, rije? je ve?inom o provjerenim menadžerskim kadrovima.

U Hrvatskoj je situacija mnogo razli?itija, tako da se sadašnji predsjednik Mesi? u kampanju upušta sa 500 tisu?a eura vlastita novca, za koji je malo vjerojatno da ?e ga uop?e uložiti, jer najavljuje oko ?etiri milijuna kuna za cijelu kampanju, što ?e se skupiti donacijama.


Jadranka Kosor

I Jadranka Kosor je relativno siromašna u odnosu na predsjedni?ke kandidate poput Ljube ?esi?a Rojsa, Borisa Mikši?a, Ivi?a Pašali?a. Kosorica ima procijenjenih oko 250 tisu?a eura vlastite imovine, no njezinu kampanju financirat ?e u potpunosti HDZ i o?ekuje se da ?e biti potrošeno oko ?etiri do šest milijuna kuna, jer iz njihova izborna stožera ne mogu se dobiti informacije o visini novca predvi?enog za kampanju.

Politi?ka snaga ovih dvoje kandidata mnogo je snažnija od primjerice 50 milijuna eura i dokazane uspješnosti na ameri?kom gospodarskom tržištu Borisa Mikši?a ?iji bi izborni aduti trebali biti upravo poduzetništvo i uspješnost.

Na listi vrlo bogatih predsjedni?kih kandidata smjestio se i umirovljeni general Ljubo ?esi? Rojs, bivši voza? autobusa s po?etka Domovinskog rata, danas umirovljeni general ?ija se imovina procjenjuje na 50 do 100 milijuna kuna.


Ljubo ?esi? Rojs

Iako nema egzaktnih pokazatelja, niti Rojs o tome govori, njemu se pripisuje vlasništvo nad hercegova?kom gra?evinskom tvrtkom Monitor, u ?ijem se sastavu, pretpostavlja se, nalaze i gra?evinski strojevi iz 66. inženjerijske pukovnije HV-a. Rojsu se pripisuje vlasništvo ili suvlasništvo nad još nekim tvrtkama u Hrvatskoj i BiH, a od osobne imovine ima velik stan u Zagrebu.

Me?u bogatijim, sa 50 milijuna eura, je i de?ko s Trešnjevke, kako sebe voli nazivati Boris Mikši? koji je svoje bogatstvo stekao radom u SAD-u. U svojoj knjizi 'Ameri?ki san de?ka s Trešnjevke' opisuje kako je po?evši kao inženjer za razvoj i istraživanje napredovao je do potpredsjednika za razvoj i istraživanje u Northern Instrument Corporationu u Minneapolisu, a 1977. godine osnovao je vlastitu tvrtku Cortec Corporation kojom danas predsjedava.

Kao ugledan svjetski poslovni ?ovjek predsjedao je brojnim me?unarodnim i znanstvenim skupovima te je ?lan i dužnosnik brojnih stru?nih društava. Ernst & Young ga je 2000. godine proglasio poduzetnikom godine u saveznim državama Minnesoti i Dakoti.

Stoga ako i ne bude predsjednikom, što je minimalna vjerojatnost, njegovo iskustvo treba iskoristi u razvoju hrvatskog gospodarstva.

Veliku imovinu ima i Ivi? Pašali?, ?ovjek koji je u Tu?manovo vrijeme drmao Hrvatskom danas se procjenjuje na 10 do 20 milijuna eura. Tako veliku vrijednost imovine vrlo je teško dokazati i argumentirati jer nikad Pašali? nije volio govoriti o stvarnoj vrijednosti koju posjeduje, no uvijek se vozio u skupim automobilima, obitelj mu posjeduje nekoliko tvrtki, a dovodio se i u vezu s nekim mutnim poslovima s novcem.

Jedan o zanimljivih kandidata je i Anto Kova?evi? koji se može pohvaliti s oko milijun eura imovine, no za to ima pokri?e - vlasništvo nad ku?om s desetak stanova.


Miroslav ?iro Blaževi? poru?uje bira?ima: 'Vratit ?u osmijeh'

Miroslav ?iro Blaževi?, poznati nogometni trener, ima nekoliko ku?a, vila i stanova u Hrvatskoj i inozemstvu, a o vrijednosti novca u švicarskim bankama ne želi govoriti potvr?uju?i kako je rije? o privatnoj stvari. Zbog dosadašnjih nogometnih uspjeha njegova imovina gotovo sigurno nije manja od 10 milijuna eura.

Potpredsjednica Sabora ?ur?a Adleši? iz HSLS-a i Slaven Letica procjenjuju se imovinski na oko pola milijuna eura. Leti?ina se imovina sastoji od stana u Zagrebu, ku?a na moru, a niti imovina ?ur?e Adleši? nije mnogo ve?a, uz posjedovanje stana, ku?e i vikendice.

Kada se sve ovo uzme u obzir, jasno je da se u hrvatskoj politici još jednom potvr?uje teza kako sve ovisi stvarnoj politi?koj mo?i, a ne vlastitoj poduzetni?koj sposobnosti.